01.02.2020, 10:36 | czytano: 3847

Petycja z Rabki-Zdroju dotarła do gminy Jabłonka

Radni z gminy Jabłonka również dostali petycję od adwokat Renaty Sutor, ale postanowili nie wypowiadać się na ten temat. Autorka postuluje m.in. o intronizację Jezusa Chrystusa na króla Polski, o bezpłatne miejsca parkingowe przed kościołami czy wprowadzenie we wszystkich szpitalach jednakowych cen produktów spożywczych.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Jabłonka radni rozpatrywali dwie petycje autorstwa Renaty Sutor. Przewodniczący rady przekazał petycje do komisji skarg, wniosków i petycji celem ustosunkowania się do postulatów.
Czego domaga się rabczańska adwokat? Pisaliśmy już na ten temat w artykule „Prawnik z Rabki-Zdroju wysłała petycje do samorządów”. Przypomnijmy jednak pokrótce jej postulaty.

Autorka złożyła obie petycje w interesie publicznym i postuluje o zmianę przepisów prawa. Pierwsza odnośni się do prawa miejscowego, a wnosząca chce, aby „we wszystkich Gminach, Powiatach i Województwach w Polsce, miejsca publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były nieodpłatne” oraz „aby we wszystkich szpitalach ceny sprzedawanych produktów żywnościowych nie przekraczały cen detalicznych obowiązujących w zwykłych sklepach”. Na ten postulat, komisja skarg wniosków i petycji stwierdziła, że na terenie gminy Jabłonka przed ww. instytucjami są bezpłatne parkingi. Ponadto w gminie nie ma szpitali, wobec tego nie ma podstaw do rozpatrywania kwestii odpłatności za parkingi i regulacji cen produktów spożywczych.

Kolejny postulat dotyczy prawa podatkowego. Autor petycji wnosi o uchylenie posiadania obowiązkowego konta VAT w firmowych rachunkach bankowych, „gdyż posiadane na nim środki (podatek VAT) są tylko przeznaczone do przelewu do Urzędu Skarbowego, a tym samym blokują przedsiębiorcom rozwój ich firmy”. Dalej prawniczka apeluje o zmiany w kodeksie cywilnym i w ustawie o kredycie konsumenckim. Piąty postulat dotyczy prawa gospodarczego – Renata Sutor chce wprowadzenia „zasad etyki kupieckiej i zawodowej poprzez wprowadzenie takiego kodeksu, który w drodze analogi byłby podobny do kodeksu etyki zawodu adwokata”. W dalszej części petycji możemy przeczytać o „zakazie reklam zabawek dla dzieci w okresie listopad i grudzień oraz mai i czerwiec oraz wykorzystywania psychologii dziecięcej w handlu”. Adwokat twierdzi, że dzieci wymuszają na rodzicach zakup zabawek pod wpływem manipulacji – „uważam, że w handlu nie powinno wykorzystywać się psychologii dziecięcej”. Kolejne postulaty dotyczą postępowania cywilnego, zbiórek publicznych (pomysł na utworzenie w Ministerstwie Cyfryzacji jednostki, która będzie odpowiedzialna za stworzenie ogólnokrajowego portalu zbiórek publicznych, z jednoczesną kontrolą).

Radni z Jabłonki stwierdzili, że nie są odpowiednim adresatem. Nie mają uprawnień, aby dokonywać zmian w obowiązujących przepisach prawa, dlatego petycja nie została uwzględniona.

W drugiej petycji Renata Sutor wnosi o „utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z wyznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny (…) Postuluję również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne”. Adwokat wnosi także o „dokonanie pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski”. Twierdzi, że wiara nie powinna dzielić Polaków.
Radni stwierdzili, że na terenie gminy nie ma oznakowanych płatnych parkingów, ani płatnej strefy parkowania. Ponadto parkingi przed urzędem gminy, ośrodkiem zdrowia, biblioteką i przy domach kultury są bezpłatne. Zwrócono uwagę na brak podstaw prawnych, aby rada gminy podejmowała regulacje prawne w odniesieniu do parkingów należących do innych podmiotów lub osób.

Odnośnie intronizacji, komisja stwierdziła, że rada gminy, jako organ władzy publicznej, nie powinna zajmować stanowiska w kwestiach teologicznych i przekonań religijnych. Rada chce zachować bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych. Ta petycja również nie została uwzględniona.

ao/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
jo01.02.2020, 20:20
O BOŻE co to sie dzieje
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl