13.03.2020, 17:29 | czytano: 2570

Burmistrz Dorula "uszczelnia" Urząd Miasta w Zakopanem

arch. Podhale24
ZAKOPANE. Drzwi zamknięte na klucz, zakaz opuszczania Urzędu Miasta w godzinach pracy i bezwzględny zakaz zamawiania jedzenia z lokali. Burmistrz Zakopanego wprowadził zarządzeniem obostrzenia dotyczące pracowników i samego budynku. Nawet kontakty pomiędzy pracownikami mają odbywać się w miarę możliwości telefonicznie lub mailowo.
Posiedzenia Zespołu ds. monitorowania sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej odbywają się codziennie.
W nowym rozporządzeniu burmistrza Zakopanego czytamy, że "poleca on wdrożenie następujących działań:
- w czasie godzin urzędowania Urzędu Miasta Zakopane zamknięte pozostaje wejście do budynku od strony dolnej Równi Krupowej główne do budynku. Klucze do wejścia pozostają w dyspozycji Kierownika Referatu Gospodarczego. Zamknięte pozostają także drzwi łączące Urząd Stanu Cywilnego z korytarzem na parterze. Klucze do drzwi pozostają w dyspozycji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

- z toalet na parterze, na pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze mogą korzystać tylko i wyłącznie pracownicy Urzędu Miasta Zakopane. W toaletach zostaną umieszczone instrukcje zachowania higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Na drzwiach do toalet umieszczona zostanie informacja o treści „tylko dla pracowników”. Do użytku petentów przeznaczona zostaje toaleta w przyziemiu budynku.

- obowiązuje bezwzględny zakaz zamawiania posiłków z firm cateringowych. Kierowcy takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta Zakopane.

- w godzinach pracy, obowiązuje zakaz opuszczania budynku Urzędu Miasta Zakopane.

- wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje zostają odwołane, natomiast pozostałe wyjazdy służbowe każdorazowo pozostają do decyzji Burmistrza Miasta Zakopane lub osoby przez niego upoważnionej. Wyjazdy można realizować tylko i wyłącznie samochodami służbowymi lub prywatnymi środkami transportu, za uprzednią zgodą Burmistrza Miasta Zakopane lub osoby upoważnionej. Nie zaleca się korzystania ze środków transportu zbiorowego.

- odwołane zostają wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Zakopane.

- funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami. Proszę o informowanie i zachęcanie mieszkańców do ograniczenia kontaktów bezpośrednich i załatwiania spraw telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP, a także dokonywania wpłat przelewami elektronicznymi.

- wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków powinny być dostępne w holu głównym
- w przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie stron odbywają się na Sali obrad lub Sali nr 1 wyłącznie w wyznaczonych godzinach przyjęć stron."

Dodatkowo do 27 marca br. zawieszone zostaje działanie punktu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą przy ul. Słoneczna 3. Telefon Zaufania działa codziennie w godz. 18.00 - 22.00 pod numerem: 18 192 88. Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków.

W rozporządzeniu zawarto także sposób postępowania, w przypadku zaistnienia podejrzenia, że u pracownika lub petenta wystąpiły objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

"Zaleca się następujący tryb postępowania:
- daną osobę należy odizolować od pozostałych poprzez umieszczenie w pomieszczeniu nr 17 (pokój matki z dzieckiem); nadzór nad ta osobą przejmuje funkcjonariusz Straży Miejskiej,
- następnie należy niezwłocznie powiadomić Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Zakopanem o zdarzeniu i postępować ściśle według jej zaleceń."

Niezastosowanie się do zarządzenia skutkować będzie "pociągnięciem do odpowiedzialności porządkowej wg przepisów Kodeksu pracy", a samo zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

opr. s/
zobacz także
komentarze
wg14.03.2020, 11:21
To do tej pory mogli wychodzić z miejsca pracy oraz zamawiać catering???
Zobacz pełną wersję podhale24.pl