15.05.2020, 17:34 | czytano: 3934

Burmistrz Nowego Targu o formach wsparcia dla przedsiębiorców

zdj. Podhale24
NOWY TARG. - W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wynikającymi z tego trudnościami finansowymi poszczególnych podmiotów, 30 marca powołałem zespół roboczy w celu ustalenia zasad udzielania wsparcia oraz rozpatrzenia wniosków mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zwolnień z podatków, opłat oraz czynszów - mówi Grzegorz Watycha.
W relacji przekazanej radnym, burmistrz powiedział: - 31 marca br. przekazaliśmy do publicznej wiadomości zasady udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ. Wprowadziliśmy możliwość zmiany warunków umów najmu lokali oraz umów dzierżawy nieruchomości począwszy od 1 kwietnia, polegającą na obniżeniu wysokości miesięcznego czynszu najmu lub dzierżawy do 90% oraz wydłużeniu do 60 dni terminów płatności. Zmiany warunków ustalane są na podstawie wniosku najemcy w przypadku, gdy przychód uzyskany w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości w miesiącu, którego dotyczy wniosek, zmniejszył się o więcej niż 30% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Jeżeli najemca lub dzierżawca nie osiągnął w najmowanym lokalu lub na dzierżawionej nieruchomości przychodu w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, przychód za miesiąc, którego dotyczy wniosek, porównuje się do średniego miesięcznego przychodu z 3 pełnych miesięcy prowadzenia działalności, poprzedzających wprowadzenie stanu epidemii, obejmujących okres od grudnia 2019 r. do lutego 2020 r. W przypadku braku możliwości określenia przychodu w sposób określony powyżej, dane o sytuacji najemcy lub dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a decyzję o zmianie warunków umowy podejmuje wynajmujący lub wydzierżawiający. Możliwość zmiany warunków umów najmu dotyczy tylko sytuacji, gdy obniżenie lub brak przychodów z prowadzonej działalności ma bezpośredni związek z epidemią zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a najemca lub dzierżawca nie zalega z płatnościami na rzecz Gminy Miasto Nowy Targ wg stanu na dzień 29 lutego 2020 roku.
Jak dodał - do pierwszej dekady maja wpłynęły 33 wnioski w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych i dzierżawcom nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Nowy Targ. - Dwa z tych wniosków wymagają uzupełnienia. Jednocześnie nadmieniam, że wszystkie prawidłowo złożone wnioski, tj. 31, zostały rozpatrzone pozytywnie w części dotyczącej przesunięcia terminu płatności czynszu za kwiecień 2020 r. Sześciu wnioskodawcom przyznano 90% obniżki czynszu. Z dotychczas zgromadzonej dokumentacji oraz uzyskanych telefonicznie informacji wynika, że pozostali wnioskodawcy do takiej obniżki będą uprawnieni. Zakładając, że wszystkie wnioski spełnią określone wymagania wartość ulg wyniesie ok. 104 000 zł miesięcznie - wyjaśnił burmistrz Miasta.

Oprócz wniosków o obniżenie czynszów, do 8 maja wpłynęło 18 wniosków dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Większość z nich jest kompletna i niebawem zostanie rozpatrzona. Część wniosków pozostaje bez rozpatrzenia: wnioskodawcy nie uzupełnili wymaganych dokumentów.

Wnioski o ulgi w czynszach są rozpatrywane zgodnie z zarządzeniem burmistrza, natomiast wnioski w zakresie podatków są rozpatrywane na podstawie ordynacji podatkowej bez zbędnej zwłoki na bieżąco.

s/
zobacz także
komentarze
ToJa18.05.2020, 12:50
W ramach pomocy mieszkańcom zostały podwyższone podatki od nieruchomości o prawie 25 %. Brawo p. burmistrzu - bardzo się z tego cieszymy.
A mówiłem żeby nie budzić burmistrza !
Marcin16.05.2020, 22:24
Mieliśmy burmistrza
wera16.05.2020, 10:01
33 osobom obniżono czynsz (dwa wnioski do uzupełnienia). Plus kupcy zwolnieni z opłaty targowej. Czyli promil przedsiębiorców w Mieście. A co z resztą????
halny zabrał15.05.2020, 22:27
tylko dla tych co wynajmują od miasta a ci co mają swoje?
Lusi15.05.2020, 22:09
Ja ...ja co dostanę
Zobacz pełną wersję podhale24.pl