13.12.2020, 19:38 | czytano: 5586

MPEC dokapitalizowany

zdj. Piotr Korczak
NOWY TARG. Rada Miasta zdecydowała o wniesieniu aportu do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Formą wkładu niepieniężnego jest działka.
Przypomnijmy - NFOŚ zostanie udziałowcem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska obejmie 49% udziałów w MPEC poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki w wysokości około 15 mln zł. Perspektywa czasowa to 20 lat, a w tym czasie MPEC będzie sukcesywnie odkupował udziały od NFOŚ i umarzał je - wyjaśniał radnym prezes spółki Grzegorz Ratter.
W związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki - radni zdecydowali, że Miasto jako jedyny wspólnik wniesie do spółki wkład w postaci prawa własności działki przy ul. Szaflarskiej o powierzchni ok. 0,2 ha, o wartości blisko 400 tysięcy zł. Podwyższono także kapitał zakładowy spółki z 9 mln 181 tys. do 9 mln 574 tysięcy, poprzez utworzenie 786 nowych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 500 zł każdy, które zostaną objęte przez Miasto. Daje to w sumie 393 tysiące zł w zamian za wkład.

W 2018 roku MPEC podpisał umowę o dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych na terenie Nowego Targu. Jednym z głównych kryteriów końcowego rozliczenia otrzymanej dotacji jest spełnienie w roku 2023 wymagań stawianych dla systemów efektywnych energetycznie. Oznacza to m, in., że co najmniej 51% produkowanej przez spółkę energii musi pochodzić ze źródeł OZE lub z wysokosprawnej kogeneracji.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: "Podpisana w 2016 roku umowa intencyjna między MPEC, miastem Nowy Targ, gminą Szaflary i Geotermią Podhalańską o docelowym doprowadzeniu do Nowego Targu energii ze źródła geotermalnego oraz otrzymana w 2017 roku dotacja dla gminy Szaflary na wykonanie nowego odwiertu geotermalnego - dawały gwarancję powodzenia realizacji projektu do roku 2023."

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Pytam Jako mieszkanka bloków14.12.2020, 21:40
Tez proszę mnie oświecić. Za co NFOS otrzymuje udziały w MPEC?
Przecież to jest dotacja. Nie słyszałam zeby w Toruniu tez był udziAlowcem. Tam tez otrzymali dotacje. Rada miasta przehandlowali udziały w kotłowni?

W tekście jest wyraźnie napisane. Dotacja - udziały - odkupienie udziałów - znów Miasto jedynym właścicielem. Moderator.
Kuma14.12.2020, 17:59
A mnie się wydaje, że Pan Watycha szykuje sobie miękkie lądowanie w ewentualnej spółce geotermalnej. Nie znam się na tym ale czy Miasto nie wyzbywa się majątku w ten sposób? Niech fachowcy zabiorą głos i oświecą laików.
miastowy14.12.2020, 10:51
20 arów na szaflarskiej za 400tyś??? Ja zapłacę za tą działkę 800tyś
blokers14.12.2020, 10:07
Mieszkańcy bloków będą wdychać te opary z miału węglowego przez cały rok żeby urzędnicy Watychy mieli ciepłą wodę w kranie. Ekologia w krzywym zwierciadle. Wymiana gazu na miał węglowy. Takie cuda tylko w NT.
Podatnik14.12.2020, 05:11
I dlatego podwyżka? . Będzie jak z olejem,a trzebabyło gaz założyć, ehh. Znowu się zaczyna,ot Polska , wszędzie ino kasa i kasa, kto na to wyrobi?
AW13.12.2020, 21:34
Wszystko fajnie. Marzenia o geotermii a puki co węgiel. Władzą Spółdzielni Mieszkaniowej czas sprawdzić czy MPEC nie dokupuje rozwijając się w starym mieście dodatkowej emisji zanieczyszczeń do powietrza? Kotłownia węglowa wszak na blokach, a nie w rynku?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl