25.02.2023, 14:34 | czytano: 25575

Emocjonalne oświadczenie posła Edwarda Siarki ws. biogazowni i obwodnicy. "Toczy się bezwzględna i cyniczna walka o kontrolę nad najbardziej atrakcyjnymi terenami w Rabie Wyżnej"

Edward Siarka. Arch. Podhale24
- W odbiorze społecznym spór ma dotyczyć lokalizacji biogazowni. Tymczasem jest to wielki spór o własność. Podkreślam, obecnie toczy się bezwzględna i cyniczna walka o kontrolę nad najbardziej atrakcyjnymi terenami Raby Wyżnej i kto te tereny przejmie na własność - oświadczył poseł Edward Siarka, a w przeszłości wieloletni wójt gminy Raba Wyżna.
Poseł był gościem ostatniej sesji Rady Gminy Raba Wyżna, na której odniósł się do ostatnich protestów i sporów dotyczących budowy biogazowni oraz planów budowy obwodnicy miejscowości. Oto jego oświadczenie, które wygłosił podczas obrad.
- Jako były Wójt Gminy Raby Wyżnej, a obecnie jako poseł reprezentujący nasz region w parlamencie i mieszkaniec tej gminy, korzystam z prawa, aby wypowiedzieć się ws. ostatnich bulwersujących Rabę Wyżną wydarzeń. Zabieram głos, ponieważ takie jest również oczekiwanie mieszkańców, których część pozwala sobie na łączenie mojej osoby z przedsięwzięciami biznesowymi. Tego rodzaju plotki i insynuacje są zwykłym pomówieniem. Ci, którzy mnie doskonale znają wiedzą, że nigdy w czasie pełnienia funkcji wójta ani obecnie Posła, nie wykorzystywałem stanowiska, by odnosić osobiste korzyści lub moja rodzina. Nigdzie nie znajdziecie takich powiązań. Robiłem zawsze wszystko z wielkim poświęceniem dla Raby Wyżnej i Rabie Wyżnej poświęciłem najlepsze lata swojego życia.

Publicznie też chciałbym zapytać państwa, którzy publikujecie w mediach społecznościowych oszczercze teksty, np. Piotr Bogdał. Piotrze, jesteś moim kolegą, popatrz mi w oczy. Co piszesz? Państwa Budnych również pytam, czy wtedy, kiedy firma Budnych potrzebowała pomocy, to dostała ode mnie pomoc, czy nie? W gronie rodziny proszę się umówić i proszę to wyjaśnić. Z nikim nie wchodziłem w drogę, a jeśli mogłem pomagać, to zawsze pomagałem. Tak powstawały biznesy w Rabie Bochnaków, Rapaczów, pana Świdra, Łukaszki, Niedźwiedzia, Kościelnika czy państwa Budnych. One by nie powstały, gdybyśmy im przeszkadzali. Takie reprezentuję standardy i nigdy się im nie sprzeniewierzyłem. Mam nadzieję, że one dalej obowiązują wszystkich pełniących funkcje społeczne w gminie.

Gdy w 1998 roku zostałem wójtem w Rabie Wyżnej, gmina była bardzo podzielona i pilnie potrzebowała strategii rozwoju. Siedzi tu naprzeciwko pan Marek Wierzba i wie jak w trudnej byliśmy sytuacji. Byliśmy bardzo podzieleni. Poświęciłem wiele czasu wraz ze współpracownikami, organizacjami i instytucjami, by odbudować zaufanie i poczucie wspólnoty wszystkich mieszkańców. Wspólnoty między Rabą Wyżną a Skawą, między Rokicinami, Rabą a Sieniawą i co bardzo ważne między Rabą a wsiami orawskimi. Dzięki zgodnej współpracy wielu podmiotów, udało nam się przebudować całe centrum Raby Wyżnej. Mieszkańcy poczuli dumę i satysfakcję ze zmian, które dokonywały się na ich oczach. Wspólnie pokonywaliśmy bariery finansowe i administracyjne, dzięki temu mógł rozwijać się prywatny biznes wielu rodzin w Rabie Wyżnej. Dziś, z przykrością stwierdzam, że w wielu tych obszarach zamiast współpracy i wizji rozwoju gminy, pojawiły się złe emocje, które wręcz są eskalowane – przykładem tego jest ostatni protest. W odbiorze społecznym spór ma dotyczyć lokalizacji biogazowni. Tymczasem jest to wielki spór o własność. Podkreślam, obecnie toczy się bezwzględna i cyniczna walka o kontrolę nad najbardziej atrakcyjnymi terenami Raby Wyżnej i kto te tereny przejmie na własność. Próby przejęcia „majątku” trwają od upadku PGR, i pan Adam o tym wie, jako najstarszy radny na tej sali. W 1991 roku gmina miała możliwość przejęcia całości gospodarstwa PGR, ale przejęła tylko część wodociągową.

Jeśli wtedy nie przejęliśmy gruntów gospodarstwa to tylko z obawy, że będą one przedmiotem właśnie wielkiego konfliktu. Po prostu tak było i radni, którzy zasiadali w pierwszej radzie mieli z tym wielki problem (...). W 2011 roku Rada Gminy dokonała zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Raby Wyżnej dopuszczając na części gruntów „majątku” możliwość lokalizacji usług komunalnych i komercyjnych. Ta decyzja spowodowała kilkukrotny wzrost wartości gruntów i batalie o ich przejęcie. Był to poważny błąd zarządzających gminą. W mojej opinii należało najpierw przejąć te grunty, a następnie dokonać zmian w planie zagospodarowania gminy. Tylko w ten sposób wójt dziś miałby wpływ na decyzje, co na tych gruntach powstanie. Dziś takiego wpływu gmina nie ma. Najlepszy dowód, że w tym czasie kiedy mieszkańcy protestują do Małopolskiej Izby Rolnej wpłynęło pismo o zajęcie stanowiska ws. sprzedaży 8,2 ha gruntów dla miejscowych biznesmenów. Mieszkańcy muszą sobie zdać sprawę, że w tej kwestii są poddani olbrzymiej manipulacji. Wywiera się na mnie presję, żebym zajmował w tej sprawie stanowisko. A trzymam się od tego bardzo daleko.

5 stycznia 2023 roku z zaskoczeniem dowiedziałem się o podpisaniu umowy między Marszałkiem Województwa Małopolskiego, a Wójtem Gminy Raba Wyżna ws. budowy obwodnicy. Jak obserwuję sesję poprzednią i dzisiejszą, to mam huśtawkę emocji. Od skrajne "za" do skrajne "nie". Inwestycja ta jeszcze bardziej podnosi wartość gruntów w Rabie Wyżnej w obrębie „majątku”, a nie rozwiązuje żadnych problemów komunikacyjnych. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. I zgadzam się argumentami, że może to oznaczać śmierć centrum Raby i wszystkich biznesów. Państwo na tej sali muszą zdecydować, w jakim kierunku mają rozwijać się te tereny. Trwa o nie wielka bitwa. Interesują się nimi wielkie sieci handlowa. Jeśli obwodnica zostanie zrealizowana uważam, że społeczność Raby Wyżnej straci bezpowrotnie kontrolę nad najcenniejszymi gruntami w Rabie Wyżnej. Nie będziecie mieli nic w tej sprawie do powiedzenia. I nie pomogą żadne lincze na staroście. Starosta będzie zobowiązany, jako organ, czy to będzie pan Faber czy każdy inny, wydać pozwolenie budowlane, ponieważ w planie zagospodarowania nie mamy żadnej blokady przed tym. Tak powstała m.in. Biedronka w Skawie, bo nie ma blokady dla wielkopowierzchniowych sklepów. Budowa obwodnicy może mieć też poważny, negatywny wpływ na przebieg drogi krajowej nr 7 i wyłączyć pod węzeł komunikacyjny kolejne cenne grunty. Zawsze o to walczyłem, jeszcze jako wójt gminy Raba Wyżna, a potem w rozmowach z ministrem Adamczykiem, gdy był w Skawie, i udało się też z trudem przekonać wielu mieszkańców Skawy, że najlepszy dla nas jest wybór drogi 2A. Jeśli miałaby ta droga być wyprowadzona za kaplicę Trzeciego Upadku, to proszę sobie wyobrazić, że na kolejnych gruntach w Rabie Wyżnej, na najcenniejszych, będziemy mieli potężny węzeł komunikacyjny. Czy tego chcemy? Powinniśmy się przed tym bronić. Jestem przeciwny powstaniu obwodnicy w zaproponowanym kształcie.
Pismem z dnia 14 listopada 2022 roku Wójt zwraca się do mnie z prośbą o wsparcie ws. przejęcia gruntów majątku pod budowę czterech inwestycji. O ile inwestycje w ochronę ujęcia wody pitnej dla Raby oraz infrastruktury rekreacyjnej są słuszne, to należy się głęboko zastanowić czy dwie pozostałe powinny powstać. W mojej ocenie budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych, jest niewłaściwa. Potrzebny dla gminy punkt powinien powstać w dostosowanym do tego miejscu, nie kolidujący z innymi funkcjami przestrzennymi. Podobnie pomysł budowy cmentarza komunalnego dla Raby Wyżnej w tym rejonie odrzucam całkowicie. Przypominam, że pierwszy projekt budowy cmentarza był przygotowany w centrum Raby Wyżnej obok kościoła parafialnego i został przeze mnie całkowicie odrzucony. Podobnie powinno być z tym pomysłem. Jeśli motywem jego realizacji ma być tylko unikanie kontaktów z parafią, to jest to nieracjonalne działanie. Skoro członkowie komitetu protestującego potrafią wzywać ludzi na modlitwę do kościoła, to nie powinni mieć problemu w kontakcie z parafią w sprawie pochówków. Jeśli intencją jest to, że chcemy mieć cmentarz komunalny w Rabie, i cała gmina ma go utrzymywać, bo niektórzy nie chcą rozmawiać z proboszczem, to jest to prymitywny argument.

Raba Wyżna jest obecnie w wyjątkowej i historycznej chwili. To mieszkańcy naszej gminy zdobyli szerokie zaufanie społeczne i są przedstawicielami sejmu, władz powiatu, sejmiku województwa małopolskiego i innych instytucji. Mógłbym powiedzieć, że wszyscy nam zazdroszczą. I co z tym zrobiliśmy? Potrzebujemy zgodnej współpracy dla przyszłości kolejnych pokoleń Raby Wyżnej, dla których tak sprzyjającej szansy rozwoju może już nie być. Zachęcam do budowy wspólnej strategii rozwoju w szerokich konsultacjach z udziałem młodzieży, a nie organizowania marszów, które są eskalacją złych emocji. Efektem tego są niezrozumiałe gesty, jak chociażby składanie wieńca pod Urzędem Gminy przez zgromadzenie w obecności władz gminy. O co chodzi?

Każdy kto decyduje się na wyprowadzenie ludzi na ulicę bierze na siebie wielką odpowiedzialność. Jestem do dyspozycji Państwa i Wójta. Tak jak zawsze lojalnie wspierałem mieszkańców, tak chcę robić to dalej, w poczuciu dobrze wykonanej misji".

oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
wyborca02.03.2023, 14:22
już wybieraliśmy posłów z obrzeży powiatu - z Orawy (F.Adamczyk, K.Dzielski, E.Siarka) , ze Spisza (A.Paluch)
to pora może posła z Polski - czyli z Podhala szeroko pojętego
podhalanin02.03.2023, 13:11
To może nowego posła nam trzeba? Ten z Lipnicy młody i ciekawy.
sponsor 500+02.03.2023, 10:29
posłowie PiS z terenu powiatu i jakiś senator PiS
to wyście ich wybrali
to wyście tacy sami jak ten PiS
czego chcecie - przecież sami mówicie - "kradną ale się dzielą "
po nich choćby potop
zal mi was gorale za waszą głupotę za którą cierpi cała Polska
pogonić PiS i Rabę02.03.2023, 10:24
a czemu ten minister ma pomóc przejąć te działki gminie ?
a czemu nie innej gminie ?
a czemu ma gmina przejąć - jakie zadanie chce wykonywać ?
Obeserwator01.03.2023, 16:29
Jedi pytanie? Komu podlega KOWR? Odp. ministerstwu Środowiska test! A kto jest tam wiceministrem? To czemu nie pomóc Gminie na przejęcie tych działek?
Lucek27.02.2023, 21:26
to nie ten co chciał pelet robić z drewna ???
Obserwator27.02.2023, 21:25
Panie Pośle bardzo proszę aby nas Pan oświecił kto z kim walczy bo co to już wiemy :). Toczy się bezwzględna i cyniczna walka o kontrolę nad najbardziej atrakcyjnymi terenami w Rabie Wyżnej - cytuje Pana słowa. Przecież tak bardzo Panu zależy na naszym dobru jako mieszkańców Raby Wyżnej :). Czas abyśmy w tej "walce" mieli swój udział. Czas aby każdy z nas zadbał o to co i dlaczego dzieje się w naszej miejscowości. My tu mieszkamy, żyjemy pracujemy i odpoczywamy. Wychowujemy nasze dzieci dbając o ich przyszłość zarówno w dostatku jak i starając się utrzymać to co mamy najcenniejsze czyli walory przyrodniczo - turystyczne. Proszę nas uświadomić .. bo z tego co Pan mówił wynika, że coś Pan wie czego my nie wiemy. Doszedł Pan tam gdzie Pan jest między innymi dzięki nam (myślę że wielu już żałuje że Panu zaufało), to my jako mieszkańcy tego kraju Pana utrzymujemy nie odwrotnie. Szedł Pan pod hasłami demokracji małej ojczyzny, samorządności i wartości chrześcijańskich. Czas pokazać że zależy Panu na dobru ogółu a nie tylko dobru poszczególnych interesów .. Potrafi Pan ? Czy już jest stał się Pan trybikiem partyjnej maszynki do głosowania i wciskania kitu ludziom... Naprawdę lud nie jest głupi, mieszkańcy Raby to bardzo mądrzy ludzie, wykształceni, zaradni i do tego wrażliwi. Fakt czasem wkurzeni i źli z powodów idiotycznych działań osób które wybrali z siebie, ale czemu się dziwić? Mamy prawo. To jak potrafi Pan? Uświadomi nas Pan? Proszę pamiętać Posłem, Ministrem politykiem się bywa a człowiekiem się jest lub nie. Jako historyk wie Pan że pana czyny przyszłe pokolenia ocenią przez to jak się pan zachowywał .. Życzę zdrowia i pomyślności. My tymczasem będziemy mieli niebawem szanse ocenić korzystając z demokratycznego prawa wyborczego :) Powodzenia.
Rokiciny27.02.2023, 20:45
biznes po polsku,złodziejstwo w lasach państwowych,złodziejstwo w urbarze8wsi
Mikołaj27.02.2023, 20:13
Wszyscy z parti PiS i Ziobry biorą pod siebie. Skawa firma Pana P. Ciągle wygrywała przetargi. Teraz firma Pana B. Pozwolenie bo kasę dają w Warszawie. Jedno wielkie bagno!
Rafal27.02.2023, 18:08
A to nie ten od rabunkowej wycinki w Lasach Państwowych, brawo takiego sobie Podhale wybrało, to ma smród w środku wioski
Obserwuję27.02.2023, 15:59
Siarka jak był wójtem to wielce nic nie dowalił. Jakoś jak odszedł to gmina nie upadła wręcz nastąpił rozwój.
Jako poseł dał się poznać jako Edward nic nie mogę
ciekawe27.02.2023, 13:42
Nic z tego oświadczenia nie wynika, poza tym że poseł walczy o przetrwanie w najbliższych wyborach żeby go znowu wybrali na kolejną kadencję. a poza tym przecież poseł doskonale zna się ze starostą, to wcześniej tematu biogazowni nie znał, nie rozmawiali o wszystkim przed wydaniem pozwolenia przez starostwo?
orawianin27.02.2023, 11:45
@rabianin
Zachowaj Boże Orawę i nas od takich posłów na orawie nie wiele zostało dokonane za jego przyczyną i innych posłów ale za to fotografować to się lubią i po pokazywać szczególnie przy wyborach zero honoru. Dlaczego przez 8 lat jak są u władzy nie zorganizowali spotkania z czym borykają się ludzie jakie mają problemy raz było na remizie OSP w Jabłonce spotkanie z Panią poseł Paluch miała zając się regulacja koryta rzecznego Czarna Orawa i minęło co najmniej 7 wiosenek więcej żadnego spotkania ani odszkodowań za szkody wyrządzone przez rzekę ani regulacji koryta pomimo ze miała możliwości jako Wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska szkoda o nich mówić liczymy się tylko wtedy gdy potrzebują głosów taka jest prawda
sprawiedliwy27.02.2023, 11:27
Panie Siarka takich bzdur i kłamstw to jeszcze świat nie slyszał!Walka O TEREN!To dlaczego w całej Polsce wychodzą na ulice manifestując? czyżby też była walka o teren?Pan doskonale wie ,że biogazownia to brud ,smród,odór,szczury,muchy czarne centymetrowe w domach w oknach osadzone podczas gotowania obiadu .Pomogł pan w rozkręceniu biznesu niektórym nazwiskom !lecz te nazwiska czynnie panu nie protestują ,tylko biernie kryjąc się jak szury.Przecież mają pole do popisu ludzi podjudzać,szczuć ,gdyż ludzie i tak przychodzą po towar kupić lub zamowić!A tak wogole bywają też tacy biznesmeni nieuczciwi co kantują ludzi na wadze różnych materiałów budowlanych,polewają węgiel,mieszają droższy z tańszym,chrzczą paliwo!i tak by jeszcze można było wymieniać!wiec różnie bywa z tymi biznesmenami!Wszystko co szkodzi ludziom jest złem,lecz niektórzy myslą ,że pojdą w Niedzielę do koscioła do przednich ławek lub kwiatki zaniosą pod kapliczke będzie ok!otoż nie tędy droga!Pan panie Siarka jako wójt był pan dobrym wójtem!do obecnego to nawet żadnym stopniu nie można pana porownywać!wójt Dziwisz to tylko z nazwiska i zdjęcia zrobionego z biskupem Stanislao i wywieszonego przed swoim biorem!dla swojego image!w całej gminie wszędzie tylko rodzina wójta pracuje przyjęta familijnie!stanowiska rodzina! radni! rodzina i koledzy!drogi asfaltowe rodzina!a ludzie z tej gminy?drogi dziury wyrwy na złosć pięciu rolom wraz z PKP zamknął przejazd kol.,po czym ludzie gniotą się wąska dziurawą i nie zabezpieczoną nad torami drogą!interwencja czy rozmowa z tym człowiekiem nic nie daje,poza jego ironicznym dzikim uśmiechem!przecież przekonanie dalej jest ,że parasol biskupi Stanislao chroni!Może Bóg sprawi iz w końcu do Raby Wyznej do Gminy wkroczy Najwyższa IZBA KONTROLI i może ten nietykalny wójt w końcu będzie do ruszenia!
sprawiedliwy27.02.2023, 11:27
Panie Siarka takich bzdur i kłamstw to jeszcze świat nie slyszał!Walka O TEREN!To dlaczego w całej Polsce wychodzą na ulice manifestując? czyżby też była walka o teren?Pan doskonale wie ,że biogazownia to brud ,smród,odór,szczury,muchy czarne centymetrowe w domach w oknach osadzone podczas gotowania obiadu .Pomogł pan w rozkręceniu biznesu niektórym nazwiskom !lecz te nazwiska czynnie panu nie protestują ,tylko biernie kryjąc się jak szury.Przecież mają pole do popisu ludzi podjudzać,szczuć ,gdyż ludzie i tak przychodzą po towar kupić lub zamowić!A tak wogole bywają też tacy biznesmeni nieuczciwi co kantują ludzi na wadze różnych materiałów budowlanych,polewają węgiel,mieszają droższy z tańszym,chrzczą paliwo!i tak by jeszcze można było wymieniać!wiec różnie bywa z tymi biznesmenami!Wszystko co szkodzi ludziom jest złem,lecz niektórzy myslą ,że pojdą w Niedzielę do koscioła do przednich ławek lub kwiatki zaniosą pod kapliczke będzie ok!otoż nie tędy droga!Pan panie Siarka jako wójt był pan dobrym wójtem!do obecnego to nawet żadnym stopniu nie można pana porownywać!wójt Dziwisz to tylko z nazwiska i zdjęcia zrobionego z biskupem Stanislao i wywieszonego przed swoim biorem!dla swojego image!w całej gminie wszędzie tylko rodzina wójta pracuje przyjęta familijnie!stanowiska rodzina! radni! rodzina i koledzy!drogi asfaltowe rodzina!a ludzie z tej gminy?drogi dziury wyrwy na złosć pięciu rolom wraz z PKP zamknął przejazd kol.,po czym ludzie gniotą się wąska dziurawą i nie zabezpieczoną nad torami drogą!interwencja czy rozmowa z tym człowiekiem nic nie daje,poza jego ironicznym dzikim uśmiechem!przecież przekonanie dalej jest ,że parasol biskupi Stanislao chroni!Może Bóg sprawi iz w końcu do Raby Wyznej do Gminy wkroczy Najwyższa IZBA KONTROLI i może ten nietykalny wójt w końcu będzie do ruszenia!
sprawiedliwy27.02.2023, 11:27
Panie Siarka takich bzdur i kłamstw to jeszcze świat nie slyszał!Walka O TEREN!To dlaczego w całej Polsce wychodzą na ulice manifestując? czyżby też była walka o teren?Pan doskonale wie ,że biogazownia to brud ,smród,odór,szczury,muchy czarne centymetrowe w domach w oknach osadzone podczas gotowania obiadu .Pomogł pan w rozkręceniu biznesu niektórym nazwiskom !lecz te nazwiska czynnie panu nie protestują ,tylko biernie kryjąc się jak szury.Przecież mają pole do popisu ludzi podjudzać,szczuć ,gdyż ludzie i tak przychodzą po towar kupić lub zamowić!A tak wogole bywają też tacy biznesmeni nieuczciwi co kantują ludzi na wadze różnych materiałów budowlanych,polewają węgiel,mieszają droższy z tańszym,chrzczą paliwo!i tak by jeszcze można było wymieniać!wiec różnie bywa z tymi biznesmenami!Wszystko co szkodzi ludziom jest złem,lecz niektórzy myslą ,że pojdą w Niedzielę do koscioła do przednich ławek lub kwiatki zaniosą pod kapliczke będzie ok!otoż nie tędy droga!Pan panie Siarka jako wójt był pan dobrym wójtem!do obecnego to nawet żadnym stopniu nie można pana porownywać!wójt Dziwisz to tylko z nazwiska i zdjęcia zrobionego z biskupem Stanislao i wywieszonego przed swoim biorem!dla swojego image!w całej gminie wszędzie tylko rodzina wójta pracuje przyjęta familijnie!stanowiska rodzina! radni! rodzina i koledzy!drogi asfaltowe rodzina!a ludzie z tej gminy?drogi dziury wyrwy na złosć pięciu rolom wraz z PKP zamknął przejazd kol.,po czym ludzie gniotą się wąska dziurawą i nie zabezpieczoną nad torami drogą!interwencja czy rozmowa z tym człowiekiem nic nie daje,poza jego ironicznym dzikim uśmiechem!przecież przekonanie dalej jest ,że parasol biskupi Stanislao chroni!Może Bóg sprawi iz w końcu do Raby Wyznej do Gminy wkroczy Najwyższa IZBA KONTROLI i może ten nietykalny wójt w końcu będzie do ruszenia!
Takitam27.02.2023, 09:01
To jak to będzie dalej, dzierżawca teraz tam inwestuje a co będzie po zakończeniu umowy? Kupi to za przysłowiową złotówkę?
Polak27.02.2023, 08:17
To kiedy nastąpi to przyjęcie tych gruntów w Rabie Wyżnej przez Pana posła bo wiem że są na razie tzw. słupy ,chcą kupić ziemię ale jak się mówi nie śmierdzą groszem np. Ci z Rokicin ale Pan poseł nie odpuszcza twardo trzyma przy swoim ale w okolicy aż od tego Huczy wstyd Panie pośle .
Marta że stringów obdarta26.02.2023, 22:18
PiS i cała ta brukselka chce pozbawić zwykłych ludzi jakichkolwiek praw mamy robić co oni karzą a oni robią co ameryka im rozkarze
danielicek26.02.2023, 22:10
siara ty parszywy fałszerzu
danielicek26.02.2023, 22:04
siara ty parszywy fałszerzu
LOK26.02.2023, 22:01
Temat biogazowni został całkowicie pominięty i zasypany stertą innych tematów zastępczych....
Tak konkretnie26.02.2023, 21:10
A tak konkretnie to Pan Poseł jest za budową biogazowni w Rabie w lokalizacji zatwierdzonej pozwoleniem na budowę czy przeciwko? Bo z oświadczenia to nie wynika. A tymczasem jak przyszło do głosowania nad rezolucją rady gminy przeciwko budowie biogazowni, to jedna radna (dyrektorka biura Pana Posła) wstrzymała się od głosu, a pozostali radni byli za rezolucją. To jak to należy rozumieć?
Szkoda?26.02.2023, 19:43
Panie pośle występując na sesji pomylił Pan chyba Rabę Wyżną z Wiejską. Chcę tylko przypomnieć, że tutaj lokalnie mówił Pan o konkretnych osobach, nie bezimiennych politycznych wrogach. Swoją krytykę, czy też uwagi kierował pan do konkretnych osób. Zrobił to pan w sposób bardzo nieelegancki bez możliwości podania kontrargumentów przez te osoby. Może czas na refleksję i na słowo przepraszam ? na które nigdy nie jest za późno.
Do Widzą Was26.02.2023, 19:38
Patrząc na ten fragment: "1. Tereny położone w obszarze objętym zmianą planu wraz z istniejącymi na nich obiektami budowlanymi mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem." wygląda na to, że "dotychczasowy" znaczy aż do momentu kiedy ktoś użyje tych terenów do celów opisanych w reszcie dokumentu. Czyli potencjalnie na wieki.
Nie będę też ukrywał, że mieszkam w Rabie znacznie krócej, więc większość rzeczy mówionych przez Siarkę była dla mnie dość nowa.
Natomiast zawodowo zainteresowało mnie to jak można robić takie rzeczy na terenach publicznych i jestem pod ogromnym wrażeniem wybiegów prawnych - wykorzystanie fragmentu o tymczasowym zagospodarowaniu, remont zamiast budowy, podciągnięcie biogazowni pod "poprawy ich stanu technicznego oraz warunków użytkowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska". Naprawdę duży szacunek dla prawnika, który to wymyślił.
Ja nie wiem z kim mam do czynienia po drugiej stronie, więc zazdroszczę przenikliwości :)
do_rabianin26.02.2023, 19:07
Można mówić i pisać że czarne jest białe ? ale przez to takie się nie stanie. Ludzi nie jest tak łatwo omamić i skłócić jak się politykom wydaje. Rabianie nadal przedstawiajmy swoje racje w postaci argumentów, a emocjonalne wypowiedzi niech nas nie podzielą.
Rabcon26.02.2023, 17:53
Do Siewianion
Tak, o to chodzi. Zrobi inwestycję dofinanoswaną z pieniędzy podatników, inwestycja przekroczy wartość działek, to je dostanie za śmieszne pieniądze. Działki powinien dostać ten, komu zabrali na PGR. Gdzie dziedzice?
Sieniawion26.02.2023, 16:53
Dziś się dowiedziałem że to nie chodzi o biogazownie tylko oto że nowy inwestor chce kupić od PGR 15H działki z atrakcyjnymi widokami za tanio cenę
Antypis26.02.2023, 16:08
Siarka wypunktował obecnego wójta I rade ale czy sprawiedliwie? Nie uważam. Za to uważam że w ten sposób próbuje odepchnąć wiadro pomyj jak najdalej od siebie. Tchórz nic wiecej
Ciekawski26.02.2023, 16:06
Zajrzyj do zeznan podatkowych dziwisza i siarki (może być zony) oba dostępne na rabianskim bipie - zobacz ile który ma
Ciekawski26.02.2023, 16:06
Zajrzyj do zeznan podatkowych dziwisza i siarki (może być zony) oba dostępne na rabianskim bipie - zobacz ile który ma
Ciekawski26.02.2023, 16:06
Zajrzyj do zeznan podatkowych dziwisza i siarki (może być zony) oba dostępne na rabianskim bipie - zobacz ile który ma
Dodam Widzą Was26.02.2023, 14:57
"do Widzą Was", rozbawiony, racjonalny, rabianin przez małe R ;) - czyż przypadkiem nie jesteś tym samym bytem osobowym ? Brzmisz znajomo;) i § 12 jest w rozdziale 2 skąd wiesz że nie umiem czytać i rozumieć aktów prawnych? Nie obawiaj się Rabianie są mądrymi ludźmi potrafią sobie sami wyrobić zdanie, są wykształceni i inteligentni do tego mili :)
wywołany :)26.02.2023, 14:46
Zapis powstał w 2011 rok a więc prawie 12 lat temu - więc pytanie co oznacza tymczasowe? Szczególnie proszę doczytać - wyłącznie w celu poprawy ich stanu technicznego oraz warunków użytkowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska. oraz pkt 3
Czy remontem jest przebudowa niedziałającej kotłowni w momencie powstania aktu prawa miejscowego polegająca na powstaniu nowych budowli które będę zupełni nową instalacją - "Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej w celu popraw jej stanu technicznego oraz warunków użytkowania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska poprzez zastąpienie istn. kotłów na paliwo stałe modułem wysokosprawnej kogeneracji o mocy 499kW zasilanym biogazem rolniczym wraz z budową infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania oraz magazynowania" - jak wstępnie nazywano planowaną inwestycję zanim ktoś się zorientował się że to nie przejdzie? Starostwo było tego świadome to do nich składano dokumenty.
Cały paragraf który miałem doczytać :)
§ 12. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania.
1. Tereny położone w obszarze objętym zmianą
planu wraz z istniejącymi na nich obiektami budowla-
nymi mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy,
do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem,
o ile przepisy uchwały nie stanowią inaczej.
2. W istniejących obiektach położonych w obsza-
rze objętym zmianą planu dopuszcza się wykonywanie:
prac remontowych, docieplenia budynków, zmiany
konstrukcji dachu oraz przebudowy i rozbudowy obiek-
tów budowlanych, wyłącznie w celu poprawy ich stanu
technicznego oraz warunków użytkowania w zakresie
bezpieczeństwa pożarowego, pracy, zdrowotnych, hi-
gieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska.
3. Nie dopuszcza się czasowego wykorzystywania
terenu w sposób inny niż funkcja dotychczasowa lub
zgodna z zagospodarowaniem terenów określonym
w zmianie planu.
swój26.02.2023, 13:52
skupujemy gnój dla biogazowni w Rabie Wyżnej -wysokie ceny, codziennie
xxx26.02.2023, 13:42
Pieprzy głupoty. Ile ma działek w miejscowości Harkabuz na spółkę z wójtem Dziwiszem. Porobili sobie drogi asfaltowe. /.../
poseł poseł26.02.2023, 12:33
Żałosny to poseł, który jak dorwał się do władz to absolutnie odkleił się od rzeczywistości i ludzi, którym ma służyć. Nie dość, że obraża naszą inteligencję i cynicznie próbuje zamieść aferę, w której siedzi po uszy, w jakiś teatrzyk absurdów, to jeszcze sieje tą ohydną truciznę propagandową o swojej świetlanej roli w naszym życiu. No, nie za chwilę trzeba będzie podziękować, że wogóle możemy tu żyć i pracować, ale... wyłącznie jako niewolnicy i osoby ubeswłasnowolnione, które nie mogą się publicznie wypowiadać. Oj, przewróciło się w głowach na tych chwiejnych stolcach warszawskich... Miernoty.

A my nieboraczki wiemy swoje Panie pośle. I draństwo należy piętnować, a nie rozwadniać i zakłamywać. Wiemy (prawie wszyscy używający głowy do myślenia, a nie kombinowania), jak wygląda od lat zabetonowany układ polityczny i relacje ze starostą, z wójtami, komendantami, mediami. Dlatego żadna, nawet najbardziej karkołomna i przygotowana przez pijarowców partyjnych linia obrony przed odpryskami afery, nie jest w stanie nas przekonać o dobrych intencjach Pana i pana popleczników.

Ktoś wreszcie musiał powiedzieć stop! I chwała za odwagę wszystkim w Rabie, którzy walczą o normalność i nie przymykają oczu za cenę sypanych milionów państwowych dla gminy. Dzięki Wam można jeszcze uwierzyć w demokrację - nic dla nas, bez nas!
rabianin26.02.2023, 12:07
Jak czytam komentarze o przestraszonym i skończonym pośle to mam wrażenie, że oglądaliśmy inne transmisje. Siarka dużo lepiej zorientowany w ogólnej sytuacji niż wójt i radni, zwrócił z mocą uwagę na ważne problemy i wypunktował błędy gminy i wójta. Pełna moc prawdy.
racjonalny26.02.2023, 12:04
Po komentarzach widać, że Siarka naruszył interesy lokalny biznesmenów i będzie krzyk
rozbawiony26.02.2023, 12:02
Trochę zabawne, że teraz każdy zna przepisy lepiej niż urzędnicy i prawnicy
do Widzą Was26.02.2023, 12:01
do Widzą Was:
Dobrze mówić o faktach, ale jeszcze lepiej doczytać. Polecam paragraf 12 rozdziału 12 planu zagospodarowania - Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania.
Ola26.02.2023, 11:53
Nie jestem z Raby, ale wychodzi na to, że ta biogazownia i obwodnica to niezły przekręt, a Pan poseł spalony przed wyborami... żenada te jego wypowiedzi, ataki na ludzi, którzy chcą spokojnie żyć w swojej wsi
Buka26.02.2023, 11:46
chętnie zaktualizuje to oświadczenie, która otrzymała redakcja podhale24 o komentarze Pana ministra, które były wrzucane w przerywnikach wypowiedzi :)

Urząd Gminy Raba Wyżna proszę o jak najszybsze umieszczenie ostatniej sesji na stronie WWW urzędu.

Pan Siarka pomylił wystąpienie obok Ziobry i Kowalskiego, tutaj nie rządzi TVPPIS.

Tutaj ludzi mają swoje zdanie :)
bibi26.02.2023, 11:34
Panie pośle na sesji w Rabie Wyżnej zwolnił Pan DYR.GOK dlatego że jest obca nie z Raby Wyżnej a z kąd jest ten panski inwestor z Raby Wyżnej CZY RABKI
bibi26.02.2023, 11:31
Panie pośle na sesji w Rabie Wyżnej zwolnił Pan DYR.GOK dlatego że jest obca nie z Raby Wyżnej a z kąd jest ten panski inwestor z Raby Wyżnej CZY RABKI
Domek rekraacyjny26.02.2023, 11:28
No to masze studium i mpzp w Gminie Czorsztyn w którym obiecał pomóc Poseł Siarka na sesji rady to była tylko kampania wyborcza. Niestety po co głupoty opowiada że może pomóc mieszkańcom jak wójt nie może
Rejtan z majątku26.02.2023, 10:16
Panie ministrze zawiódł nas Pan. Mieszkańcy wierzyli, że Pan może najwięcej pomóc ludziom w tej sprawie. Dlaczego Pan tak długo milczał? Na sesji Pan nie był, na spotkaniu Pan nie był, na proteście nie był- nie wypadało, albo się Pan bał ludzi. Potrzebował Pan dużo czasu i negatywnych komentarzy żeby się pojawić. A przecież na sesji Pan przyznał, że śledzi to ci się dzieje, więc doskonale Pan wiedział. W końcu przyszedł Pan na sesję z kartką,ale po co? Żeby się wybielić i wytłumaczyć z pomówień? Niestety pana wypowiedź została odebrana jako potwierdzenie, a nie zaprzeczenie. Ludzie nie są głupi. Dużo widzą, dużo wiedzą. Psychologiczne gierki może jeszcze działają na dzieci w przedszkolu, ale nie na NAS! Przyszedł Pan nakrzyczeć i wyśmiać ludzi, którzy wierzyli że Pan może pomóc, którzy dali Panu ten mandat. Następnie uciekł Pan z sali, żeby przypadkiem ktoś nie zadał niewygodnego pytania, bo przecież na kartce już nic więcej nie było. Czy tak zachowuje się człowiek z klasą? Minister? Wypomina Pan Wójtowi, że nic nie zrobił, że wszystko źle. No to wykaż się Pan i pokaż, że potrafisz. No chyba, że nie potrafisz, albo nie chcesz. A nie mów, ze to wina gminy i Nasza. Przecież spędziłeś tu najlepsze lata, więc pomóż, a nie umywaj rąk jak staros... -Piłat. Liczymy mocno na to, że jednak zmieni Pan zdanie. Uderzy się w pierś, przeprosi mieszkańców za te wypowiedzi i pomoże nam. No chyba, że chce Pan zostać "królem smrodu" jak to mówił jeden z mieszkańców na proteście. Wszystko jeszcze można naprawić, a jesień się zbliża. Ludzie tak szybko nie zapomną. Echa sprawy są szerokie, nie zamyka się to tylko w Rabie i w gminie. Setki a nawet tysiące ludzi oglądało sesje. Niech Pan się zastanowi. Straszenie to nie jest właściwa droga. To nie jest Korea Północna, ani Białoruś. (Przynajmniej na razie)
Monika bez stanika26.02.2023, 10:12
Wioska Biopierdów . Wstyd na całą Polskę
Wiktor26.02.2023, 09:47
Jak żeście sobie wybrali piSSmana to teraz was traktuje jak KAPO w o bozie ,więc do kogo z pretensjami ,do siebie
Klecha26.02.2023, 09:13
Twarz polityka - zakłamanego i zdradzieckiego, twarz prawdziwa - "ja wam tego nie podpiszę! Nie poprę i nie podpiszę!" Z usmieszkiem na twarzy.

Nie trzeba nam takiego człowieka, który wszystko co powstało w naszej wsi zapisuje jako swoje zasługi. I biznesy lokalne i kształt naszych miejscowości - niestety panie pośle - to nie twoje zasługi, za długo pana tu nie było, by móc udawać że to wszystko za pana sprawą. To zawdzięczamy zdecydowanie komuś innemu. Wójtowi i radzie - tak tej radzie, którą pan skrytykował za brak awantur i pokojowe nastawienie tylko tak można coś osiągnąć - tylko współpracując. Ale tego chyba pan nie wie bo działa pan jak prezes karze - agresją, narzucaniem swojego zdanie nie znosząc sprzeciwu.

Drodzy "lokalni biznesmeni" zostaliście wywołani do odpowiedzi (pan poseł stare czasy z przy tablicy sobie przypomina) - może za mało się odwdzieczyliscie? Może dziekuje nie wystarczyło? Znów sprawa sprzed x lat - bijcie pokłony bo ówczesny wójt "wam nie przeszkadzał" ot taka jego zasługa.

Panie pośle pomaganie jest dobre - ale jakby idee pan zatracił, bowiem nie pomaga się na pokaz, a w ciszy swego ducha. Nie po to by wypominki zrobić (to nie miejsce, nie czas i nie ten fach). A że z Kościołem pan bardzo blisko to proszę pamiętać, że dobro jest policzone, ale tylko to niewypominane. Większe zasługi ma ten co na kleczkach w kącie swego pokoju się modli, niż ten co na pokaz na środku kościoła pokłony bije.
Klecha26.02.2023, 09:13
Twarz polityka - zakłamanego i zdradzieckiego, twarz prawdziwa - "ja wam tego nie podpiszę! Nie poprę i nie podpiszę!" Z usmieszkiem na twarzy.

Nie trzeba nam takiego człowieka, który wszystko co powstało w naszej wsi zapisuje jako swoje zasługi. I biznesy lokalne i kształt naszych miejscowości - niestety panie pośle - to nie twoje zasługi, za długo pana tu nie było, by móc udawać że to wszystko za pana sprawą. To zawdzięczamy zdecydowanie komuś innemu. Wójtowi i radzie - tak tej radzie, którą pan skrytykował za brak awantur i pokojowe nastawienie tylko tak można coś osiągnąć - tylko współpracując. Ale tego chyba pan nie wie bo działa pan jak prezes karze - agresją, narzucaniem swojego zdanie nie znosząc sprzeciwu.

Drodzy "lokalni biznesmeni" zostaliście wywołani do odpowiedzi (pan poseł stare czasy z przy tablicy sobie przypomina) - może za mało się odwdzieczyliscie? Może dziekuje nie wystarczyło? Znów sprawa sprzed x lat - bijcie pokłony bo ówczesny wójt "wam nie przeszkadzał" ot taka jego zasługa.

Panie pośle pomaganie jest dobre - ale jakby idee pan zatracił, bowiem nie pomaga się na pokaz, a w ciszy swego ducha. Nie po to by wypominki zrobić (to nie miejsce, nie czas i nie ten fach). A że z Kościołem pan bardzo blisko to proszę pamiętać, że dobro jest policzone, ale tylko to niewypominane. Większe zasługi ma ten co na kleczkach w kącie swego pokoju się modli, niż ten co na pokaz na środku kościoła pokłony bije.
fakt26.02.2023, 08:23
@///////////- ano temu, że to władza mściwa i bezwzględna, działająca jak mafia. Do zastraszania ludzi jest w stanie wykorzystać wszystkie narzędzia represji, nie wyłączając Policji (!- chodzącej po domach! jak na Białorusi). To układ rodem z państwa totalitarnego, w który chłopcy z pisokracji wpisują się za każdym razem, gdy społeczeństwo zgłosi swój protest przeciwko nietransparentnym i nieuczciwym działaniom partyjnych cwaniaków w garniturach, co to właśnie uwłaszczyli się na majątku publicznym.
fakt26.02.2023, 08:23
@///////////- ano temu, że to władza mściwa i bezwzględna, działająca jak mafia. Do zastraszania ludzi jest w stanie wykorzystać wszystkie narzędzia represji, nie wyłączając Policji (!- chodzącej po domach! jak na Białorusi). To układ rodem z państwa totalitarnego, w który chłopcy z pisokracji wpisują się za każdym razem, gdy społeczeństwo zgłosi swój protest przeciwko nietransparentnym i nieuczciwym działaniom partyjnych cwaniaków w garniturach, co to właśnie uwłaszczyli się na majątku publicznym.
dziadek26.02.2023, 07:13
Do Rabianin;A po co ten poseł siarka na ORAWĘ potrzebny?
Wojt już sam narobił dziadostwa w Lipnicy,tak ze drugiego nam nie trzeba
Rabianin26.02.2023, 01:00
Hej, ty tam z Orawy zabierz proszę sobie tego posła i inwestora do siebie. Nam smród w centrum wsi nie jest potrzebny. Dzięki!
ocena z Orawy25.02.2023, 23:22
Prawda pośle i baca
Rabianie to już koniec
staliście się pośmiewiskiem
i przestaje działać nazwisko Dziwisz
Pozdrawiam25.02.2023, 22:32
Polecam zapoznać się ze sprawą pod tytułem "Układ Opolski". To może wyjaśnić schemat tego co się teraz dzieje.
Antypis25.02.2023, 22:29
Na sesji gminy widziałem człowieka panicznie bojącego się o swoją d**e, człowieka wystraszonego do tego stopnia, że zamiast podjąć rozmowę zaczął kąsać /..../. A wszyscy wiemy że najlepszą obroną jest atak, zwłaszcza jak się ma coś za plecami.

Jeśli ma się czyste rece i sumienie to się rozmawia a nie odgrzewa kotlety sprzed 20 lat - jeśli miało to odwrócić oczy ludzi z dala od posła, jego postawy i bierności, a może juz niewygodnego układu i interesu życia, to niestety, ale efekt jest odwrotny.
Teraz moje oczy bacznie będą się przyglądać Panu posłowi żeby w końcu dowiedzieć się prawdy, bo wygląda na to że wypłynie ona tylko kiedy pan się pomyli w swoich klamstwach
Zaciekawiony25.02.2023, 22:22
Panie pośle ja kilka pytań mam: siedzi pan tam wysoko na warszawskim krześle juz kupę lat. Papiery mowią, ze wójt od 2007 roku (czyli 2 lata po pana odejsciu) zaczal starać się o przejęcie tych gruntów - na miłość boska przez 15 lat nie było jak wspomoc tej inicjatywy? Przez 15 lat byłeś pan takim marnym pionkiem że żaden kolega by nie pomógł? Co to jest dla Warszawy kawałek ziemi w jakiejś zapyziałej góralskiej wiosce. Ale teraz to winę za swoje nic nierobienie, za nasze pieniądze i na nasze życzenie, zrzucasz na wójta i rade, bo plan zly był. A gdzie pan Panie Siarka był na tej radzie? Skoro wiedział pan że to nie jest szczęśliwe rozwiązanie (Bo za iste jasnowidz) dlaczego nie było pana na radzie i nie wypowiedział pan swego zdania, tak ochoczo jak ostatnio?

Atakuje tylko ten, co za uszami ma sporo. To wystąpienie na sesji znacznie różni się od tego opisanego powyżej - niestety nawet najlepszy wybielacz nie pomoże. Na papier można przelać wszystko, ale to co usłyszeliśmy wywołało takie negatywne emocje, niesmak, aż wstret - jak łatwo zmanipulować i odwrócić kota ogonem.
Cały pisuarski syf - jak łatwo wyprac mózg, mało tego jak prezes powtarza pan bzdury jak mantre do tego stopnia ze w końcu pan w to uwierzył.
Inżynier25.02.2023, 21:50
Ludzie to nie bydło, które trzeba było wyprowadzać. Sami z własnej woli wyszli aby zamanifestować swoje zdanie.
MAMUSIU RATUJ25.02.2023, 21:06
pis to ruscy agenci jak macierewicz...patrz sprzedaz orlenu itd
Łoś25.02.2023, 20:50
Cynik, cynik i jeszcze raz cynik.
obserwator25.02.2023, 20:46
Trzeba na klatę przyjąć wszystko a nie uśmiechać sie propagandowo z czekami Panie Pośle. To samo było w Szaflarach gdzie Pan Wójt swego czasu promował budowę spalarni. Mieszkańcy to zablokowali a miało też przejść po cichu. Widać że z tymi gruntami kręci się duże lody.
..... skóra gore25.02.2023, 20:24
Już jeden wiceminister ze słynnej "podpartyjki" za prezent ślubny postradał stołek, pora na drugiego.
Men25.02.2023, 19:54
Pana Posła po prostu nie da się słuchać... Mam nadzieję, że w kolejnych wyborach parlamentarnych znajdzie się jakiś inny przedstawiciel z naszego regionu, który go zastąpi.
Obserwator25.02.2023, 19:32
Na tym wszystkim wygra poseł Anna
Wioska Nasza25.02.2023, 18:51
Ale czy to coś zmieni czy dalej Raba Wyżna będzie kojarzona z wioska biopierdów
Zatroskany25.02.2023, 18:46
Dobrze Pan poseł nie jest zainteresowany tymi gruntami.... tylko kto w to uwierzy...
A jak Pan będzie głosował za specustawą o biogazowniach? - sprawdzimy.
///////////25.02.2023, 18:44
Czemu się nie podpisujecie imieniem i nazwiskiem,bo pod pseudonimem można wszystko napisać,wstydzicie się
typowe25.02.2023, 18:33
Ale jesteście łobuzerią .najlepiej to każdego opluć aż śliny braknie a wy co zrobiliście dla swojej wsi .Nic tylko jazgot i jazgot a sami to nic nie robicie tylko w internety się wgapiacie komu by jeszcze dołożyć .A zostańcie posłem czy wójtem to zobaczycie jaki będziecie mieć hejt i wieczne biadolenie ,
Jo25.02.2023, 18:06
Jestem przeciw obwodnicy i biogazowni ale rabiańskie biznesmeny nie protestują dla dobra ogółu tylko w swoim własnym interesie ,wciągając w to ludzi. Może i dobrze bo dzięki temu że sami chcą położyć łapy "tu i tam" nagłosnili temat i nie zostanie on po cichu przepchnięty ale niech nie będą cyniczni i nie udają że interesują ich inni mieszkańcy RW a tylko oni sami.
Jo25.02.2023, 18:06
Jestem przeciw obwodnicy i biogazowni ale rabiańskie biznesmeny nie protestują dla dobra ogółu tylko w swoim własnym interesie ,wciągając w to ludzi. Może i dobrze bo dzięki temu że sami chcą położyć łapy "tu i tam" nagłosnili temat i nie zostanie on po cichu przepchnięty ale niech nie będą cyniczni i nie udają że interesują ich inni mieszkańcy RW a tylko oni sami.
tyrlityrli i tralala25.02.2023, 18:00
Można śmiało powiedzieć, że wiceminster właśnie się rozebrał publicznie i jest zupełnie nagi. No, przyznam kiepski to widok, bo na tej politycznej goliźnie gore tylko czapka. Czapka... niewidka, tych co najlepsze intersy robią na majątku państwa, gminy lub wykiwanego sąsiada. Tych co to od lat powtarzają, że to dla naszego dobra wyprówają sobie żyły, tracą swoje ciekawe życie i kłamią jak im partia każe. Byle do przodu! Przecież bez tych dobrych panów świat by się zagubił. Aż się popłakałem...
Pokrzywdzony25.02.2023, 17:41
Szkoda,że poseł Siarka tak " nie dba" o własność mieszkańców innych podhalańskich gmin!!!Tylko popierał staroste Fabera,który "taki święty",a nie stosuje się do wyroków NSA!!!
Toja25.02.2023, 17:23
Ale brednie,kto go zna to wie jak kocha Rabę i jak mu na niej zależy
Baca25.02.2023, 16:50
W Austrii jest najwięcej biogazowni i na ich tam nie śmierdzi , nawet euro pachnie które to Rabianki mające chlopow pracujących w Austrii wymianiaja na pachnące złotówki w kantorze .
Fbb125.02.2023, 16:45
Ucho od śledzia Kramer.
Magda25.02.2023, 16:29
No co za świńskie oświadczenie! Grubt sie plai czy wybory idą. jak za komuny!
Emeryt25.02.2023, 16:06
Ja posłuchałem Pana Edwarda nazbierałem chrustu i palę cało zimę za friko
Obserwator25.02.2023, 16:00
Ciekawe dlaczego dopiero gdy media zaczęły pisać Pan Siarka się odezwał? Ciekawe dlaczego osoby legalnie protestujące osoby podczas legalnie zgłoszonego protestu tak bardzo posłowi się nie spodobały? Ciekawe dlaczego tak bardzo przeszkadza zmiana planu zagospodarowania z 2011 roku na działce na której dziś pod pseudo przebudową kotłowni która nie działała na pewno w tej epoce a dziś właśnie dlatego że nie jest ona rolna biogazownia rolnicza nie powinna tam powstać - bo to 4UP (użyteczności publicznej - odsyłam do uchwały rady). Ciekawe dlaczego zamiast jeśli tak bardzo zależało posłowi na zgodzie nie był inicjatorem spotkania między "inwestorem" a mieszkańcami aby wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Ciekawe dlaczego przypuścił taki atak na mieszkańców .. mimo że tak naprawdę to oni nie chcą tej inwestycji.
Cóż rodzi się dużo ciekawych pytań:). Ciekawe że UE nagle mimo że jest BEE jest dawana jako wzór w kwestii biogazowni. Jednocześnie głęboko w poważani czyli du... RODO i przepisy smogowe ;) Jest jeszcze wiele pytań. Pytajcie słuchajcie i może wreszcie czas na zmiany :).
Harnaś25.02.2023, 15:58
Poseł niech nie zapomina że to my tu mieszkamy a nie on a wycieranie sobie gęby ludźmi którzy mają odwagę powiedzieć co o tym myślą jest nie na miejscu. Co takiego zrobił poseł w ostatnich latach dla nas czyli mieszkanców . Ludzi którzy mieli odwagę skrytykować Pana działalność wymienia w swoim oświadczeniu. Te rody zakładały tą miejscowość kilka wieków temu a pan jest tylko mieszkańcem gminy po przyłączeniu Podsarnia do gminy. Dzięki temu jest pan teraz posłem który powinien służyć tym ludziom a nie przeciw nim. Jest im pan to winien
zwijać się panowie bo to wstyd25.02.2023, 15:58
Przyszła kryska na Matyska. Nawijać makaron na uszy to pan minister potrafi jak cała ta reformatorska ekipa Solidarnej Polski stanowiącej przybudówkę PiS. TKM do kwadratu. Po przeczytaniu tego tekstu z wypowiedzi pana Siarki stwierdzam, że albo my jesteśmy idiotami, albo idioci nami rządzą. I nie ma co tego komentować. Wystarczy przeanalizować co robią z Funduszem Sprawiedliwości i jakie miliony służą tym ludziom na zasilanie prywatnych czy rodzinnych interesów. Szok! Teraz oficjalnie promują przecież biogazownie i kolejny wał z miliardami w tle.
Cynik25.02.2023, 15:43
Perfidny cynik? Drodzy czytelnicy, przeczytajcie artykuły na temat peletu i P. Siarki./.../ ale tak szanowni czytelnicy to jest walka o >120 ha terenów (Dziwisz vs Siarka). Zobacz Pośle jakie to zabawne - biogazownia nie powstała a ile już smrodu wokół Ciebie.
Osiol25.02.2023, 15:42
Czyli mld złoty które powstaną po kolejnych decyzjach radnych a każda decyzja urzędników podnosi wartość ziemi w kosmos
A miało przejść po cichu?
baciok@25.02.2023, 15:30
Cytat ,,Jeśli wtedy nie przejęliśmy gruntów gospodarstwa to tylko z obawy, że będą one przedmiotem właśnie wielkiego konfliktu. Po prostu tak było i radni, którzy zasiadali w pierwszej radzie mieli z tym wielki problem
Szanowny Panie Pośle jaki konflikt? Gmina przejmowała od Skarbu Państwa. Czyżby jakieś były naciski o nieprzejmowaniu? Jakie toż problemy mogli mieć Radni?
Strasznie tu dużo znaków zapytania?
A druga sprawa mnie dziwi że Rada jest za obwodnicą za chwilę przeciwko obwodnicy. Rabe Wyżną znam tylko z przejazdów przez nią.
baciok@25.02.2023, 15:29
Cytat ,,Jeśli wtedy nie przejęliśmy gruntów gospodarstwa to tylko z obawy, że będą one przedmiotem właśnie wielkiego konfliktu. Po prostu tak było i radni, którzy zasiadali w pierwszej radzie mieli z tym wielki problem
Szanowny Panie Pośle jaki konflikt? Gmina przejmowała od Skarbu Państwa. Czyżby jakieś były naciski o nieprzejmowaniu? Jakie toż problemy mogli mieć Radni?
Strasznie tu dużo znaków zapytania?
A druga sprawa mnie dziwi że Rada jest za obwodnicą za chwilę przeciwko obwodnicy. Rabe Wyżną znam tylko z przejazdów przez nią.
Krycha25.02.2023, 15:24
Kiedyś to z Pana był "KTOŚ" ale to już było.
Krótkie pytanie25.02.2023, 15:21
Dziękujemy że Poseł chce nam pomagać a nie szkodzić.pytanie zasadnicze co z cofnięciem zgody na budowę biogazowni?!?
Stop Biogazowni Raba Wyżna25.02.2023, 15:09
To się Pan napisał!! Sesja w Rabie jest nagrana i widać prawdę kto chce przejąć tereny. Pan myśli że głupi lud,że może przyjąć Pana opowieści.
Rabianin25.02.2023, 14:37
Uderz w stół.Raba jest mieszkańców a nie pana jeszcze posła i pana Fabera. Dociera to do Was Panowie? NIK niebawem sprawę prześwietli
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl