04.07.2023, 19:08 | czytano: 6404

Długa lista zasłużonych dla gminy Nowy Targ

Kadr z nagrania sesji
Koła Gospodyń Wiejskich z: Dursztyna, Gronkowa, Harklowej, Krempach, Ludźmierza, Łopusznej, Nowej Białej, Ostrowska, Waksmunda oraz Lucyna Chowaniec, Maria Kaczmarczyk, Teresa Pitek, Zofii Komperda i Zofii Ścisłowicz - otrzymały w tym roku tytuł Zasłużony dla Gminy Nowy Targ.
Uchwały o nadaniu tytułu radni przyjęli na minionej sesji. - Tytuły zostaną wręczone podczas konkursu potraw regionalnych w lipcu – poinformował Stanisław Buła, przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ.

Wnioski o przyznanie tytułów złożyła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Przyznane zostały z okazji 50-lecia Konkursu Potraw Regionalnych. Dlatego dotyczą kół gospodyń wiejskich oraz mieszkanek, które od wielu lat aktywnie działają w kołach.
Kapituła, pod przewodnictwem Stanisława Buły, pozytywnie zaopiniowała wnioski o przyznanie tytułów. Publikujemy w całości uzasadnienie kapituły dla przyznania poszczególnych wyróżnień:

Koło Gospodyń Wiejskich w Dursztynie:

Swoim zaangażowaniem członkinie KGW Dursztyn wykazują troskę o kulturę i tradycje regionalne, chętnie biorą udział w uroczystościach swojej miejscowości. Dzielą się z młodym pokoleniem swoją wiedzą na temat zwyczajów i obrzędów dzisiaj zapomnianych, takich jak przędzenie lnu, darcie pierza, starodawne potrawy regionalne. Zdolności artystyczne prezentują w przygotowanych przez siebie scenkach teatralnych, często okraszonych humorem i pięknym śpiewem. Łączą zarówno elementy tradycyjne, jak też współczesne. KGW Dursztyn prezentowało swoje potrawy na przeglądach i konkursach w Nowym Sączu, Rupinowie, Nawojowej, Niedzicy, Katowicach, a także na Słowacji. Koło od 1974 roku corocznie brało udział w Konkursach Potraw Regionalnych w Łopusznej oraz w Artystycznym Przeglądzie KGW również w Łopusznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Gronkowie:

Na początku panie zajmowały się rozprowadzaniem piskląt do chowu, obsługiwały magiel, wypożyczały mechaniczną szatkownicę do kapusty. Działania koła mają na celu kultywowanie tradycji regionalnych poprzez śpiew, stroje góralskie, a przede wszystkim potrawy, które przygotowują na różne uroczystości. Opierają się na przepisach zasięgniętych od swoich babć. Panie chętnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach i współpracują z oddziałem Związku Podhalan, radą sołecką, kołami gospodyń wiejskich, Agencją Rynku Rolnego i z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznej. Koło bierze udział w Konkursie Potraw Regionalnych w Łopusznej od samego początku, gdzie w 1999 r. dodatkowo zdobyło Puchar Starosty Nowotarskiego. Bierze także udział w Przeglądzie Artystycznym KGW. Prawie co roku panie przyjmują grupę amerykanów, organizując im warsztaty kulinarne starodawnych potraw. W swoim dorobku mają udział w Małopolskim Festiwalu Smaku w Nowym Targu.


Koło Gospodyń Wiejskich w Harklowej:

Przez cały okres działalności koło uczestniczy i angażuje się w działalność społeczną
na terenie Harklowej. Reprezentuje również swoją wieś na różnych imprezach
i uroczystościach gminnych. Udział w Konkursie Potraw Regionalnych w Łopusznej
na stałe jest wpisany w kalendarz imprez KGW Harklowa. Panie z koła prezentują również swoje umiejętności sceniczne podczas Przeglądów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej. Koło Gospodyń Wiejskich z Harklowej ma na swoim koncie takie wyróżnienia jak: w 2010 r. – dyplom za uczestnictwo w promowaniu produktu lokalnego „Produkt Spożywczy”, organizowany przez LGD Spisz-Podhale. W 2012 r. – dyplom uznania od Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za osiągnięcia, promowanie i kultywowanie tradycji ludowych.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krempachach:
Jest jednym z najstarszych kół działających na terenie gminy Nowy Targ. W latach 60. XX wieku Koło Gospodyń Wiejskich w Krempachach zajmowało się organizacją różnych kursów takich jak: szycia, gotowania, pieczenia czy robienia przetworów. Od roku 1974 KGW Krempachy bierze udział w Konkursach Potraw Regionalnych oraz w Przeglądach Artystycznych KGW w Łopusznej, jak również wzięło udział w Bitwie Regionów w Poroninie.

KGW Krempachy może się pochwalić wieloma dyplomami wśród, których są: statuetka za produkt lokalny i spożywczy od Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolic (2010 r.); statuetka dla najlepszego Koła Podhala w plebiscycie Gazety Krakowskiej (2013 r.); dyplom uznania od marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy (2015 r.). KGW Krempachy organizowało takie akcje jak: zbiórka dla uchodźców z Ukrainy, wsparcie strażaków z OSP Krempachy, sprzątanie świata w Krempachach, spotkania dla seniorów.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ludźmierzu:

Koło Gospodyń Wiejskich w Ludźmierzu jest jednym z najstarszych Kół działających na terenie Gminy Nowy Targ. Od samego początku istnienia współpracowało z Kółkiem Rolniczym w Ludźmierzu oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznej.

Koło to brało czynny udział w uroczystościach wiejskich. Gospodynie pomagają w uroczystościach kościelnych na plebanii (odpusty, jubileusz 50-lecia Koronacji NMP, pomoc w organizowaniu tzw. „opłatków”, Dożynek Podhalańskich), współpracują ze Związkiem Podhalan, włączają się w ich uroczystości. Ludźmierz jest miejscem kultu Matki Boskiej Ludźmierskiej Królowej Podhala i w związku z tym miejscem wielu uroczystości i świąt, w których nie może zabraknąć pomocy przedstawicielek KGW, a ich pomoc i zaangażowanie w tej kwestii są nieocenione. Od 1974 roku koło corocznie bierze udział w Konkursach Potraw Regionalnych oraz w Przeglądzie Artystycznym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ, które co roku odbywają się w Łopusznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łopusznej:

KGW Łopuszna współpracowało ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Nowym Targu, a potem Wojewódzkim Zarządem Kółek i Organizacji Rolniczych w Nowym Sączu, dzięki czemu organizowało różnego rodzaju kursy i warsztaty, mające na celu podniesienie i doskonalenie umiejętności mieszkanek wsi Łopuszna.

Koło Gospodyń Wiejskich z Łopusznej bierze również co roku udział w Gminnych Konkursach Potraw Regionalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej od 1974 roku. KGW z Łopusznej brało również udział w wielu imprezach, gdzie prezentowało i serwowało potrawy i smakołyki kuchni góralskiej, m.in.: na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1984 roku, na Międzynarodowym Sympozjum w Krynicy w 1985 r. oraz na Targach Sztuki Ludowej w Krakowie w 1985 roku. Gospodynie serwowały potrawy na wielu spotkaniach, których inicjatorem był ks. prof. Józef Tischner dla gości z Austrii, Włoch oraz z różnych regionów polski.

W roku 1983 KGW Łopuszna otrzymało nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz upowszechniania kultury rodzimej. Koło Gospodyń Wiejskich w Łopusznej stara się podtrzymywać tradycje i zwyczaje górali podhalańskich poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Gospodynie podtrzymują tradycje i wspólnie przygotowują wieniec dożynkowy, który potem jest prezentowany podczas obchodów dożynek w Łopusznej, a następnie podczas Podhalańskich Dożynek w Ludźmierzu. Tradycję wyplatania wieńca dożynkowego utrwalono na filmie pt. „Z tradycją ku przyszłości”. Gospodynie chętnie uczestniczą również w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących, organizują zbiórki i kwesty. Koło było zaproszone do zaprezentowania swojej kuchni w ramach Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w 2018 roku, brało udział w imprezie pn. „Święto Borówki” w Zubrzycy Górnej, Małopolskim Festiwalu Smaków w Krościenku w 2019 roku czy Konkursie „Stół wielkanocny” w Andrychowie.

Gospodynie z Łopusznej chętnie uczestniczą również w konkursach o charakterze kulturalnym, przygotowują występy i własne programy artystyczne, za które otrzymują liczne nagrody.

W 2019 roku KGW Łopuszna wzięło udział w 10. Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłonce, gdzie zaprezentowały scenkę teatralną pt. „Prucki”, za którą otrzymały 3. miejsce. Corocznie koło bierze udział w Przeglądzie Artystycznym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Nowy Targ i prezentowało takie scenki jak: „Babskie wybory”, „Majątek babki Jagnieski”, „Na jarmaku” czy „Swoje cza odsiedzieć”, za które otrzymywały 1. oraz 2. miejsca. Koło współorganizuje m.in.: Dzień Seniora, sprzątanie świata, Wiejskie Spotkanie Opłatkowe czy dożynki wiejskie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Białej:

KGW Nowa Biała uczestniczy w różnych imprezach na terenie wsi, jak i poza nią, jak np.: spotkanie z grupami gospodyń z Ameryki, poświęcenie samochodu straży pożarnej, otwarcie amfiteatru w Nowej Białej, obchody 65-lecia Zespołu Folklorystycznego „Spiś” w Nowej Białej, Spiska Izba - program: „Ocalić od Zapomnienia” w Nowej Białej, XII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Nowej Białej, uczestnictwo w "Transgranicznej prezentacji kuchni regionalnej" Nowy Targ - Keźmarok, Słowacko-Polskim Mikroprojekcie Gmin Liptovske Sliaće-Nowy Targ, Produkt Lokalny od Wisły po Spisz w Kazimierzy Wielkiej, Szlak Produktu Lokalnego Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolic w Niedzicy. Członkinie KGW Nowa Biała biorą co roku udział w Konkursie Potraw Regionalnych oraz w Przeglądzie Artystycznym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku:
Koło współpracuje ze społecznością lokalną Ostrowska, współorganizując opłatki wiejskie oraz noc świętojańską wraz z oddziałem Związku Podhalan. Gaździny regularnie biorą udział w Konkursach Potraw Regionalnych w Łopusznej oraz Konkursach Ciast i Nalewek w Kościelisku. KGW Ostrowsko prezentowało swoje potrawy regionalne również podczas Festiwalu Święto Dzieci Gór w Nowym Sączu w 2015 roku, na Jarmarku Podhalańskim w Nowym Targu oraz podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej „Agropromocja 2016” w Nawojowej. Panie biorą również rokrocznie udział w Przeglądzie Artystycznym Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Nowy Targ organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Waksmundzie:

Na początku panie organizowały kursy szycia i gotowania. Zajmowały się także rozprowadzaniem kurcząt do chowu dla mieszkańców wsi. Gospodynie organizowały spotkania opłatkowe, wspólne darcie pierza, którym towarzyszyły śpiewy góralskich piosenek. Od początku istnienia koła gospodynie chętnie brały udział w różnych imprezach, przygotowywały potrawy na imprezy charytatywne, festyny i zabawy wiejskie. Pomagały także w uroczystościach kościelnych. Panie uczestniczyły w imprezach wyjazdowych i w kraju i za granicą, np. na Słowacji. Tradycyjnie brały udział w Konkursie Potraw Regionalnych oraz Artystycznym Przeglądzie KGW w Łopusznej.

Lucyna Chowaniec:

Jest przewodniczącą KGW w Obidowej od 2011 roku. Społecznie angażuje się w sprawy wiejskie. Była organizatorką festynów bezalkoholowych, wielu pikników z degustacją potraw regionalnych, współpracuje ze szkołą podstawową, gdzie angażuje się w uroczystości szkolne. Organizowała warsztaty dot. wypieków ciast i chleba oraz pokazy wykonywania palm wielkanocnych dla dzieci i młodzieży. Starodawne potrawy prezentowała również w Poroninie i w Szaflarach. Kilkukrotnie przyjmowała grupy polonii amerykańskiej, odwiedzających Podhale w ramach wakacji kulinarnych „Poland Culinary Vacations”, które były formą nauki gotowania i wykonywania starodawnych potraw. Corocznie bierze udział w organizowanych w Łopusznej konkursach Potraw Regionalnych. Jest autorką scenariuszy scenek teatralnych, prezentowanych na Przeglądach Artystycznych KGW w Łopusznej.

Maria Kaczmarczyk:

Od 1974 roku jest członkinią KGW w Dursztynie i dała się poznać jako znawczyni i osoba dbająca o tradycje śpiskie, śpiew, kuchnię, gwarę, zwyczaje i obrzędy. Jest utalentowaną śpiewaczką, nie brak jej także talentu aktorskiego. Od 50 lat bierze udział w Konkursach Potraw Regionalnych i Przeglądach Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. Dzieli się z młodym pokoleniem swoją wiedzą i doświadczeniem dotyczącym własnego regionu. Uczestniczyła w kulinarnych przeglądach: wojewódzkim w Nowym Sączu oraz w Rupinowie, Nawojowej, Niedzicy, Katowicach, a także na Słowacji.

Teresa Pitek:

Jest członkinią KGW w Dursztynie od 50 lat. Corocznie bierze udział w Konkursach Potraw Regionalnych i Przeglądach Artystycznych organizowanych przez GOK w Łopusznej. Swoim zaangażowaniem wykazuje troskę o kulturę i tradycje śpiskie, uczestnicząc w uroczystościach w swojej miejscowości. Swoją wiedzą dzieli się z młodymi członkiniami z koła, na temat zwyczajów, obrzędów, jak również dotyczącą starodawnych potraw regionalnych. Posiada zdolności artystyczne i aktorskie, prezentuje humorystyczne scenki teatralne oraz posiada ogromny zasób śpiewek i melodii śpiskich. Uczestniczyła w kulinarnych przeglądach: w Rupinowie, Nawojowej, Niedzicy, Katowicach, Słowacji, a także w wojewódzkim przeglądzie w Nowym Sączu.

Zofia Komperda:

Angażuje się w życie kulturalne wsi i gminy. Od 2001 do 2023 r. roku pełniła funkcję przewodniczącej KGW w Rogoźniku. Brała czynny udział w corocznych dożynkach wiejskich, festynach, uroczystościach kościelnych i strażackich, serwując potrawy i przysmaki kuchni góralskiej. Corocznie również reprezentowała KGW na Konkursach Potraw Regionalnych i Przeglądach Artystycznych, organizowanych przez GOK w Łopusznej. Jest również cenioną hafciarką i krawcową strojów góralskich. Kilkakrotnie brała udział w Muzykowaniu na Duchową Nutę w Czarnym Dunajcu, zdobywając wyróżnienia za śpiew.

Zofia Ścisłowicz:

Od 1999 do 2021 roku przewodnicząca KGW w Pyzówce. Angażowała się w działalność społeczną, przygotowując na różne uroczystości potrawy regionalne z okazji wiejskich dożynek, imprez szkolnych czy odbywających się w Pyzówce Folk Festiwali. Od paru lat rok rocznie przyjmowała grupy turystów ze Stanów Zjednoczonych, którzy podczas pobytu na Podhalu poznawali tajniki kuchni regionalnej. Angażowała się również w organizację konkursów Potraw Regionalnych oraz Przeglądów Artystycznych KGW organizowanych przez GOK Łopuszna. Współpracowała również z KGW z Dolnego Śląska w ramach wymiany kulturalnej między kołami. Mimo wielu obowiązków w swoim pensjonacie, zawsze znalazła czas na sprawy społeczne oraz kulinarne.

mp/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Polak07.07.2023, 00:01
Polakprzed chwilą
Nie kupuj Niemieckich produktów tylko Polskie !!!, bądź świadomy, wspieraj POLSKĄ gospodarkę !!!
Obywatel05.07.2023, 13:45
Do BasiaK - jak się za nic nie odpowiada to łatwe pieniążki się przytula
Stasek05.07.2023, 12:53
A urzędnicy gminy nie zasłużeni?
BasiaK05.07.2023, 11:45
Są też i zasłużeni, którzy powinni przejść na emeryture a nie idą...
żenada04.07.2023, 23:05
Taaak zasłużone baardzo, rozwijaja sie... chyba w drugą stronę. Kwiatki z papieru i teatrzyki jak w przedszkolu. Nic tylko podziwiać
Osiol04.07.2023, 22:34
Ileż ci liczni podatnicy mogą zrobić dla nielicznych wybrancow
Wicek04.07.2023, 21:27
Super gospodynie. Może Ziobro by coś jeszcze dorzucił.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl