24.07.2023, 19:44 | czytano: 6860

Petycje mieszkańców w sprawie poprowadzenia południowej obwodnicy - zdaniem radnych są zasadne

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
NOWY TARG. Podczas posiedzenia miejskiej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omawiano trzy petycje, chociaż jedną - mimo iż dotyczyła tej samej sprawy, była przygotowana przez tego samego autora, nie różniła się w treści ani słowem - podzielono na pięć części.
Powodem był błąd formalny - wnioskodawca nie umieścił na dwóch pakietach danych osoby upoważnionej do reprezentowania tych, którzy swój podpis na liście złożyli.
Petycja nr 1 - zasadna

Chodzi o petycję w sprawie "podjęcia przez Radę Miasta Uchwały w formie Apelu, na zasadzie § 23 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miasta Nowy Targ, skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uzupełnienie wniosku dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 49 o warianty alternatywne dla obecnie planowanego przebiegu drogi, uwzględniające możliwość poprowadzenia obwodnicy na południe od rezerwatu Bór na Czerwonem", podpisaną przez ok. 2 tys. osób. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule Petycję w sprawie poprowadzenia południowej obwodnicy Nowego Targu innym korytarzem - podpisało ok. 2 tys. osób.

Po dwóch kwadransach słownego pojedynku pomiędzy Maciejem Tokarzem (przedstawicielem protestujących i inicjatorem petycji), a Łukaszem Ambrożym (radcą prawnym zatrudnianym przez Urząd Miasta) - gdzie obaj panowie przerzucali się prawniczym żargonem - sytuacje próbowali ratować radni Krzysztof Sroka, Paweł Liszka i Bartłomiej Garbacz. Pierwszy - jako prowadzący obrady komisji zdecydował, że chociaż wymogi formalne każą uważać petycje za osobne - to będą procedowane jako jedna. Pozostali wymienieni radni - łagodzili nastroje podpowiadając rozwiązania prawniczej gmatwaniny i uproszczenia procedury.

- "Węzeł południe" na zakopiance jest już prawie gotowy - przypomniał Bartłomiej Garbacz. - Część ruchu pójdzie na ulicę Sikorskiego, czyli drogę miejską, która nie jest gotowa na przyjęcie takiego natężenia ruchu na Białkę, Bukowinę, czy Jurgów. A GDDKiA już oświadczyła, że tego wariantu z przesunięciem obwodnicy na południe od lasu Bór na Czerwonym nie włączy do dokumentacji - mówił radny. Jak dodał - "obwodnica jest potrzebna dla rozwoju Miasta, komfortu życia, ale trzeba ją zrobić tak, by była jak najmniej uciążliwa".

W obradach komisji uczestniczyło ok. 20 mieszkańców Miasta, którzy także zabierali głos i nie szczędzili radnym gorzkich słów. Była mowa zarówno o "zaćmieniu", "fatalnym zauroczeniu radnych", "nonsensownym łączeniu dróg", "próbach zniszczenia terenów rekreacyjnych" i apel do radnych "by się opamiętali".

Padła też propozycja od jednej z mieszkanek, by rozważyć poprowadzenie drogi w płytkim tunelu, inna koncepcja to rezygnacja z nasypu i umieszczenie obwodnicy na konstrukcjach mostowych i wiaduktowych.

Petycja nr 2 - także jest zasadna

Druga rozpatrywana dziś petycja dotyczyła "podjęcia przez Radę Miasta Uchwały w formie Apelu, na zasadzie § 23 ust. 2 pkt. 4 Statutu Miasta Nowy Targ, skierowanego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dalsze procedowanie i projektowanie obwodnicy Miasta Nowego Targu w śladzie „nowa Zakopianka” – nowa droga w kierunku Nowy Sącz „obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna". Tę podpisało ponad sto osób i dotyczy dalszego procedowania i projektowania obwodnicy.

"Budowa obwodnicy jest koniecznością. Stojąc codziennie w zakorkowanych ulicach dochodzących od wschodu do mostów na Białym Dunajcu nie rozumiemy działań radnych, mających na celu zablokowanie budowy drogi tak potrzebnej dla funkcjonowania Miasta" - czytamy w tej drugiej petycji.

Dalej jest przypomnienie, że korytarz dla obwodnicy Nowego Targu został przyjęty przez Radę Miasta już wiele lat temu. "Jest dla nas nie do przyjęcia sytuacja, kiedy w momencie gdy jest wyznaczona wreszcie trasa, jest inwestor, projektanci, są zabezpieczone środki - nie będzie możliwa realizacja projektu. Nie godzimy się na ciągły paraliż komunikacyjny ulic Waksmundzkiej, Jana Pawła II i Al. 1000lecia. /.../ Po otwarciu nowej zakopianki dojdą do tego całkowicie zatłoczone ulice Szaflarska i Sikorskiego" - czytamy w apelu, który kończy się stwierdzeniem: "sposób planowania drogi powinien być zrewidowany, konieczność budowy po dwa pasy w każdą stronę należy urealnić (droga do Nowego Sącza ma po jednym pasie), wysokość drogi należy ostatecznie skorygować do formy jak najmniej wpływającej na teren wokół i panoramę. Apelujemy, by przez pochopne działania części radnych miejskich i mieszkańców nie zostały zaniechane prace nad projektowaniem i budową obwodnicy".

Chociaż petycje w pewnych punktach się wzajemnie wykluczają - to radni znaleźli na to sposób.

- Przygotowano wstępną wersję apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz do Ministerstwa Infrastruktury. Jest ona gotowa, będzie omawiana w środę na posiedzeniu najliczniejszej komisji - ekonomiki, a potem trafi na poniedziałkowe obrady całej Rady Miasta - ogłosił przewodniczący Rady Grzegorz Luberda.

W trakcie tej komisji - czyli Skarg, Wniosków i Petycji - obie petycje jednogłośnie uznano za zasadne.

Petycja nr 3 - nie jest zasadna
Dziś także rozpatrywano petycji w sprawie "zabezpieczenia w 2024 roku w budżecie miasta środków finansowych na renowację terenu rekreacyjnego przy Al. Solidarności, obecnie użytkowanego jako skate park i wykonanie tam boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym".

To pomysł zgłoszony przez Stowarzyszenie Nowy Targ dla Mieszkańców. Pisaliśmy o tym w artykule Boisko w miejscu zniszczonego skate parku. Petycja stowarzyszenia Nowy Targ dla Mieszkańców.

Tu dyskusja potoczyła się w kierunku braku środków w budżecie, zaangażowania się już samorządu w budowę nowego skat parku przy Sikorskiego oraz zaawansowaniu prac przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 (tuż obok).

- Przygotowujemy się do budowy sali gimnastycznej przy SP n2 , będzie ona kosztować ok. 8-10 mln zł. Pomysł zgłoszony przez pana Siękę jest dobry, ale nie na przyszły rok - tłumaczył Grzegorz Luberda.

- Dyskusyjne jest inwestowanie w sprzęt, który nie jest trwały, a jest kosztowny. Montaż tam (przy Al. Solidarności) nowych urządzeń to koszt od 100 tysięcy za jedno. Stąd pomysł budowy nowego skate parku w technologii betonowej, który będzie przez wiele lat użytkowany - dodał burmistrz Grzegorz Watycha.

Słowa burmistrza poirytowały radnego Pawła Liszkę. - Pieniądze na olimpiadę notarialną, dla ludzi z zewnątrz i do dla grupy zawodowej wysoko uposażonej to się znalazły, a na nasze dzieci nie ma? - pytał radny.

Jan Sięka w imieniu Stowarzyszenia Nowy Targ dla Mieszkańców dodał, że miejsc rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży powinno być więcej na terenie całego miasta i "nie trafia do niego argument, że będzie nowy skate park na Sikorskiego, w sytuacji, gdy dziecko będzie musiało po drodze pokonać ruchliwą Szaflarską i Sikorskiego".

- I nie przyjmuję argumentu, że nie znajdzie się w przyszłorocznym budżecie 200 tys. zł na dzieci, w sytuacji, gdy realizowane są wydatki niepotrzebne - jak imprezy plenerowe, czy dokumentacje projektowe obiektów, które nigdy nie powstaną - mówił Jan Sięka.

Burmistrz przypomniał, że teren niszczejącego między blokami skate parku został oddany w wieczyste użytkowanie spółdzielni mieszkaniowej, która jeśli chce, to może tam inwestować, a poza tym "niedawno spółdzielnia zwróciła się do Miasta z wnioskiem o wykorzystanie tego terenu pod miejsca parkingowe i garaże".

Obecny na sali prezes zarządu Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Piotr Paluszek przyznał, że problem braku miejsc postojowych jest od lat bolączką członków spółdzielni, ale jeśli NSM mogłaby liczyć na finansowe wsparcie z budżetu miasta to nie ma przeciwwskazań by skate park na nowo wyposażyć.

W głosowaniu nad zasadnością tej petycji nie doszło do rozstrzygnięcia. Dwóch radnych bo "za", dwóch "przeciw", dwóch wstrzymało się od głosu. Wobec braku większości petycję uznano za bezzasadną.

Sabina Palka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Krzysztof31.07.2023, 22:09
Tak dla obwodnicy . Większość mieszkańców jest za budową. zorganizujmy się tak jak przeciwnicy trzeba zbierać podpisy i głośno krzyczeć bo inaczej zablokują obwodnicę na następne 20 lat i nabudują nowych paskudnych bloków a chyba o to komuś chodzi.
Tekla26.07.2023, 09:41
Nie dla obwodnicy w tym miejscu!Popieram wypowiedz Zygzaka w calosci!
wyborca26.07.2023, 07:32
@ Góralka
ja myślę, że im bliżej wyborów tym różne ciemne sprawy zaczną wychodzić. Jedno wielkie kolesiostwo. A gdzie w tym wszystkim interes miasta? Nieskonsultowana z mieszkańcami obwodnica to wierzchołek góry lodowej. Czas na zmiany
Planers25.07.2023, 21:50
Gdzie planowana obwodnica a gdzie rezerwat Bór, przecież to w ogóle nie przecina tych lasów rezerwatu.
bagno25.07.2023, 21:34
do Góralka!
W stu procentach masz rację i dobrze, by tym tematem zajęły się na poważnie jakieś ogólnopolskie media. Nie wyszło im ze spalarnią w Szaflarach, nie wyszło w Rabie Wyżnej, no to krętacze wpadli na pomysł, że przy tak "miętkiej" i uzależnionej od szemranych układów władzy trzeba spróbować w Nowym Targu. Dlatego trzeba gnać tych cwaniaków czym prędzej, póki nie stworzą nam tutaj piekła. Nic tylko kasa i kasa. Dla swoich i dla siebie. Nawet za komuny takich fikołków nie robili, a poziom głupoty i idotyzmów przekraczał przecież wtedy wszystkie poziomy przyzwoitości krajów cywilizowanych. To już nawet nie Białoruś. To jakiś Honduras, albo Nikaragua?
karamba25.07.2023, 21:18
@budować na palach !!!
Na palach to budowano w Biskupinie. Tylko, że to było jakieś 2700 lat temu, w okresie kultury łużyckiej. Ale, żeby po tylu latach w Nowym Targu? To jakieś odkrycie światłych Nowotarżan?
Góralka25.07.2023, 20:10
Szanowni Państwo tu się dzieje grubo i po cichu obwodnica dedykowana jako dojazd tirów zwożących śmieci zewsząd tylko nie nasze do spalarni, która ma powstać, tuż obok planowane osiedle VIP mieszkaniowe w której spółce jest nie kto inny jak wiceburmistrz ???? miasta Nowy Targ, burmistrz Watychacha wyłącza się wprawy i umywa ręce z powodu posiadania działki przy skarpie obok lotniska ale dlaczego nie mówi się że kupił działkę przy drodze do Białki która sąsiaduje z planowanym wyjazdem obwodnicy na obecne wysypisko śmieci, wszystkie puzzle do siebie pasują... Tu się dzieją interesy drodzy mieszkańcy !!! Nie wasze dobro nie dobro przyrody nie dobro miasta tylko ciche plany obecnych włodarzy połapanych z dużymi korporacjami ! A radni tańczą jak im się zagra, mieszkańcy szykujcie taczki czas wywieźć tych nieudaczników jak najdalej tego miasta
moim_zdaniem25.07.2023, 18:47
Jestem przeciw obwodnicy w tamtym miejscu !!!! Jest tam zbyt ładnie, żeby to niszczyć.

Obwodnicy chcą tylko chyba ci co mieszkają na przedmieściach i w ościennych wioskach, bo oni mają zielono przed domami i w nosie mają to, że nowotarzanie bedą miec smogi i spaliny. Byleby oni mogli z zakupów w mieście wrócić szybciej do swoich zielonych pieleszy.
RUTH25.07.2023, 18:36
8 powodów, dla których nie powinniśmy budować tej obwodnicy w tej formie!!!
Urzędnicy zaprojektowali to bardzo sprytnie ? potrzebną inwestycję chcą zrealizować w nieprzemyślany sposób. Dlatego każdy, kto powie, że trzeba ją najpierw przemyśleć ? jest automatycznie wskazywany palcem jako przeciwnik tej inwestycji. Ale nie z Nowotarżanami te numery? stare jak budowanie autostrady w środku miasta.

1. Sama inwestycja pochłonie najpiękniejszy rezerwat na Podhalu - Rezerwat Bór na Czerwonem pytanie czy tego chcemy w takiej formie.

2. Trasa ta ma wpuścić ruch tranzytowy znowu do miasta nie poza nim. Kierowca TIR-a ze śmieciami jadący od np. Z Krakowa w kierunku sortowni, będzie mógł przejechać prosto przez obwodnicę oszczędzając sporo czasu i kilometrów ale jak ma powstać tam spalarnia to tych tirów będą tysiące- Tak ze smogiem chyba nie wygramy.

3. Przygotowując tę inwestycję, nie zapytano Nowotarżan o zdanie, nie pokazano wizualizacji, a wręcz przeciwnie robi się z mieszkańców przysłowiowe gęsi!

4. Planowana trasa to betonowanie terenów zielonych ? najpiękniejszych, jakie mamy. Jeśli je stracimy, to swoim dzieciom będziemy pokazywać pędzące tiry do spalarni nad 80 hektarową farmą fotowoltaiczną zamiast bobrów pływających w Dunajcu.

5. Ta obwodnica była planowana dawno dawno temu ? i jej przebieg wtedy już był wyznaczony w zasadzie na granicach miasta. Minęło pół wieku ? miasto rozrosło się kilkukrotnie. Mimo to korzysta się z archaicznego planu jak u Flinstonów no ale w Nowym Targu wszystko na odwrót.

6. Budowa tej trasy niesie ze sobą bezpowrotne zniszczenie tkanki miejskiej. Ekrany dźwiękochłonne, zjazdy, ślimaki, estakady? To jest potrzebne na styku autostrad w Krakowie czy Myslenicach, a nie w środku najpiękniejszego miasta świata - Stolicy Podhala!

7. Sposób przygotowania tej inwestycji i ?konsultowanie? jej ? przypomina pod wieloma względami działanie Komitetu Konkursowego za czasów Giernka- To bardzo niepokoi.

8. I w końcu ? the last, but not least ? budowanie większej liczby pasów i dróg w celu zmniejszenia korków ? jest jak popuszczanie pasa w celu zwalczenia otyłości.

Mierzenie standardu miasta liczbą i szerokością dróg to archaiczne myślenie z połowy ubiegłego wieku. Problem smogu powinien nas oświecić i pomóc wyjść ze spalinowego średniowiecza. Zainwestujmy może te pieniądze w poprawę jakości środowiska i walkę z kolejmymj genialnymi pomysłami typu farma fotowoltaiczna na lotnisku czy spalarnia odpadów! Może lepiej pomyśleć nad tunelem inną trasą tak żeby była to obwodnica z prawdziwego zdarzenia ? czymkolwiek, co wpisywać się będzie w potrzeby Nowego Targu. A te, wydawałoby się, są jasne od dawna i wskazano je w polityce transportowej miasta: ruch samochodowy (w szczególności tranzyt) wypychamy, a komunikację miejską promujemy. Ale przede wszystkim zastanówmy się, czy warto się zadłużać. Gmina wciąż więcej wydaje niż zarabia, a zadłużenie się zwiększa. Bylebyśmy nie skończyli boso, ale w ostrogach, tj. jak bankrut z sześciopasmową autostradą.
zygzak25.07.2023, 15:03
do wszystkich, którzy inaczej rozumieją potrzebę zmian systemu komunikacyjnego miasta. Otóż, darujcie sobie te wycieczki osobiste i kłamstwa, jakoby "blokersi" i "zacofani Nowotarżanie" nie chcieli obwodnicy. Zamiast obrażania innych proponuję zająć się własną edukacją i wydobyciem z siebie resztek wyobraźni, by ogarnąć prosty temat.
Ludzie protestują, ponieważ ich zlekceważono i olano w współdecydowaniu o ich losie i losie ich dzieci. Nie zgadzają się na przepychane kolanem rozwiązania i narzucaną retorykę, że na tym etapie już nic nie da się zrobić.
Oj, da się, da, tylko trzeba używać głowy przy podejmowaniu decyzji i nie robić ze społeczeństwa idiotów. Trzeba też mieć dobrą wolę i nie patrzeć przez pryzmat własnego interesu.

Dlatego dużymi literami w imieniu protestujących powtórzę jeszcze raz, pomału i dużymi literami:
1. wszyscy są za obwodnicą, ale nie w tym miejscu, nie w tych parametrach, nie na nasypie
2. wszyscy są za obwodnicą, ale przy zabezpieczeniu przez władzę samorządowe podstawowych warunków do życia dla mieszkańców w spokoju i z kawałkiem zielonych terenów
3. wszyscy są za obwodnicą, ale wymagamy zaprezentowania kilku alternatywnych rozwiązań dla preferowanego przebiegu obwodnicy, która z uwagi na przebieg nią nie jest
4. wszyscy są za obwodnicą, ale bez manipulacji kilku sprzedajnych cwaniaków i wywierania przez nich nacisków społecznych na ludzi, którzy nie chcą akceptować idiotycznych rozwiązań
5. wszyscy są za obwodnicą, ale po wykazaniu przez władze miasta spójnego systemu komunikacyjnego dla całego Nowego Targu na najbliższe dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt lat wraz z opracowanymi korzyściami takich, a nie innych zmian

W przeciwnym razie nic z tego nie będzie.
Watycha, jak pokazał wielokrotnie chodzi od lat na skróty i nie rozwiązuje jako burmistrz żadnych nabrzmiałych problemów. To wszystko co się udało zrobić jest przypadkowe, przeszacowane i drogie w utrzymaniu. Takie udawanie pracy dzisiaj w tym miejscu, a jutro w tamtym. Kilka fotek, długie sprawozdanie, jakiś pasztet w NTvK, koncercik dla martyniuków i będzie klawo! A tak na serio, jeden wielki chaos i bezmyślność powodująca jeszcze większe problemy. Marazm, letarg i partactwo poprawianych inwestycji zaraz po oddaniu.
Lady25.07.2023, 14:29
Tadek 77 ze wsi na bloki przyszedl i będzie namowil co wladza ma robic.
Sikorskiego Street25.07.2023, 14:26
Budowac obwodnice to sobie mozecie ale u siebie na wsi
Sham 6925.07.2023, 14:24
Do czytelnik buraczku jak jestes taki odwazny jako troll internetowy to podaj swoj nr tel a nie nazywaj mnie slowem na k jesli jestem przeciw obwodnicy
Tadek 77 Polana Szaflarska25.07.2023, 13:42
Tak dla obwodnicy - budować jak najszybciej - nie mam ochoty stać w korkach i wdychać spaliny !! Gdzie można podpisać petycję w sprawie natychmiastowej budowy tej obwodnicy ????
budować na palach !!!25.07.2023, 13:01
Po co ta dyskusja ? Zanim skupić się na wymuszeniu decyzji o budowie na palach, debatujecie o "zeszłorocznym śniegu" . Budować trzeba już ! , to i tak za późno . Trzeba wykorzystać zarezerwowany dla tej budowy teren i wybudować tą drogę na palach !!!
Koc25.07.2023, 12:49
I co
Bravo Radni25.07.2023, 12:41
Niszczycie wszystko jak tornado,nie dbacie o środowisko, za nic macie prośby mieszkańców, z miasta zrobiliście smogowisko, wysypisko i obwodnicowisko.
Bravo Wy szkoda tylko, że moje wnuki przypłacą to zdrowiem!
Ostatnią enklawę spokoju, przyrody i natury chcecie zamienić w obwodnicę.
Bravo Wy
Standarty władzy jak w Białorusi25.07.2023, 12:08
Arogancją Watychy i całej 21 osobowej rady miasta jest podstawowy fakt że celowo utajniają jak będzie wyglądać ta obwodnica i jaki będzie miała faktyczny przebieg.Pokazywanie nam mapy z rezerwacją terenu pod obwodnicę bez jej wizualizacji jest manipulacją niegodną osób którym zaufaliśmy.To jest świadome działanie żeby zataić prawdziwe wasze plany.Żeby zacząć dyskusję to trzeba wiedzieć o czym!
Czy burmistrz wstydu nie ma czy się boi co napaprał? A ratuje go przewodniczący i chce pisać apel,który wiadomo że nic nie da i jest wyłącznie mydleniem oczu i chwilowym uspakajaniem mieszkańców żeby zyskać czas bo przecież wybory.Strategiczna inwestycja a my nie możemy zobaczyć wizualizacji jej projektu, to się w głowie nie mieści! Jeżeli chcecie utajniać jak ma ta obwodnica wyglądać to musicie mieć duże powody i tego się boimy. Najgorsze że wszyscy są dogadani żeby nas oszukać. Za co wy bierzecie kasę? Wy się nazywacie samorządem??
xzy25.07.2023, 11:21
czemu wieś zabiera głos w sprawie miasta nieże się zajmią swoimi sprawami
Sdsss25.07.2023, 11:15
Tak dla obwodnicy! Blokowcy nie będą zatruwać życia innym mieszkańcom swoimi petycjami. Było myśleć wcześniej. Na WP nikt nie narzeka, że obok jest zakopianka.
202325.07.2023, 11:13
widać , że miescony nika nie jezdzą , to i dróg nie cza , ,, w myśl zasady wsyndy budujcie byle nie na moim,,
Czytelnik Podhale 2425.07.2023, 11:09
Ci co nie chcą obwodnicy to są zwykłymi k...
dziwne25.07.2023, 10:13
a JA jestem za i nawet przeciw
Heavy25.07.2023, 09:59
TAK dla obwodnicy. Budować jak najszybciej.
karaluch25.07.2023, 09:39
Nie dla obwodnicy. W rynku sobie ją zróbcie i tam tam pustki są
JA25.07.2023, 09:04
Budować i to jak najszybciej .
Ted25.07.2023, 08:23
Wszędzie na świecie buduje się obwodnice żeby zlikwidować korki w miastach. A tu proszę w Nowym Targu są przeciw,ciemnogród i zacofanie.
szyte dratwą25.07.2023, 07:56
Hahhaha, najlepiej jakby Watycha organizował takie spotkania z mieszkańcami przed południem. I koniecznie w Urzędzie Miasta, ale bez rozgłosu! Wtedy byłaby większa szansa, że przyjdzie jeszcze mniej mieszkańców i nikt z nich nie będzie przeszkadzał komisji w odrzucaniu zgłaszanych postulatów. Dziecinada, ale jak widać działa. Cwaniactwo i arogancja ma się dobrze. Zawsze można będzie wypuścić jakiegoś złotoustego mecenasa, który wywali z siebie kilka nielogicznych dyrdymałów powołując się przy okazji na przepisy prawa, które mają służyć ogłupianiu mieszkańców. Burmistrz wynagrodzi! To miód na skołatane serce - czego Co ludzie ode mnie chcą? Przecież on tak ciężko pracuje. Poświęca się, angażuje, tłumaczy... Ot, właśnie tak też wyglądają wszystkie konsultacje społeczne organizowane przez tę ekipę (trudno nie dodać - nieudaczników).
Na dodatek jeszcze jedno oblicze tej ekipy. Radnym na sesji nie wolno zgłaszać pełnej treści interpelacji. Na prostą odpowiedź urzędnika będącego w pracy podczas obrad rady trzeba czekać ad calendas graecas. Jeżeli już komuś uda się po kilku tygodniach takową otrzymać, to zupełnie nie na temat. Z reguły jeden wielki bełkot podpisany przez "pana burmistrza". I co nam zrobisz jak nie mamy Twojego płaszcza? No nic! Bo tak właśnie funkcjonuje Watycha i cały dryfujący urząd pod jego rządami. Jednym słowem: pic na wodę fotomontaż. I fatamorgana. Fajtłapy...
Obudźcie się!25.07.2023, 07:23
Ludzie się obudzą jak go dziadostwo powstanie i zniszczy najpiękniejszy teren rekreacyjny blisko osiedli... Zobaczą zamiast zieleni i fajnego miejsca na spędzenie dnia jeden wielki betonowo-ziemny wał. Brawo.

Przyszłe pokolenia będą się pukać w czoło kto wpadł na tak durny pomysł, żeby zdewastować miejscem gdzie obecnie wypoczywają ogromne tłumy ludzi w każdy weekend!
Mieszkaniec25.07.2023, 07:18
Mieszkaniec
Obwodnica musi powstać a blokowcy jeszcze będą wdzięczni bo bez niej miasto będzie gigantyczym jednym wielkim korkiem.
A Ci co chcą jechać do Białki itp i tak pojadą tylko nas zatłoczą tego że Nowy Targ nie ma takich atrakcji nikt juz nie zmieni tak szybko .
Trzeba się z tym pogodzić i robić swoje .
To jest szansa dla miasta planowana była od czterdziestu lat .A tak ogólnie to poco zajmować się takimi protestami to jest śmieszne nie może mniejszość blokować większość i to ludzi którzy wprowadzili się Nam nie wiadomo skąd nam rdzennym Nowotarzanom którzy czekają lata na takie rozwiązania.
Panowie radni przystępujcie do działania proszę nie zważać na żadne protesty i to jak najszybciej.
Moskwa25.07.2023, 06:55
Najwieksze pyskacze ktorzy sa za obwodnica to towarzysze z pis.I ich holota.
Cela nr 325.07.2023, 06:53
Obwodnica tak ale nie w tym miejscu!
H25.07.2023, 06:40
Sprawa ewidentnie zawalona przez burmistrza który jeździł do GDDKiA no i są efekty. Ukrył przed mieszkańcami nasyp i szerokość i że strefę relaksu trzeba przenieść bo postawił ją w korytarzy obwodnicy. U Watychy wszystko jest na pdwrót
Anty prawo i socjalizm25.07.2023, 06:05
Nie chcemy obwodnicy!
Objazd25.07.2023, 06:04
Nie mam zamiaru stać w korkach i wdychać zatrutego powietrza. Jak najszybciej budować obwodnicę już. Radni wystraszeni paroma podpisami, głosujący pod presją niech zrezygnują z mandatu. I tak nie będziecie stratni wszak obecna władza dodała wam dodatkowy rok kadencji a co za tym idzie dodatkową kasę.
Ale z pewnością Bóg was opuścił25.07.2023, 01:24
Jeżeli tak tu chcecie obwodnicy ktora notabene nie obwodzi miasta tylko wprowadza ogromny ruch samochodowy do samego jego centrum i to w tereny Natury 2000 i rezerwatu , to dlaczego tak panicznie
nasi radni boją się pokazać nam wizualizację tego cuda?
Na burzliwym spotkaniu padło zobowiązanie że wizualizacja projektu obwodnicy będzie przygotowana i dalej jej nie ma a minęły 2 miesiące. I co wizualizacji już nie będzie, a w zamian będziecie pisać apel? To są bzdury które nie dadzą żadnego efektu i wciskacie nam kit żebyśmy
się nim zatkali. Wizualizacja obwodnicy was obnaży,waszą durnotę i niekompetencję i strach was obleciał bo nowotarżanie przejrzą na oczy i myślę że nawet pan Garbacz,który lobbuje szybkie przewozy turystów przez nowy targ do białki.Jak macie pisać apel to lepiej się pomódlcie,tylko szczerze...
Loko25.07.2023, 01:01
Ponad dwa tysiace przeciwko i lewie 100 za budowa. 20 do 1 przeciw patologii krakowskiej GDDKiA. Brawo
Maro24.07.2023, 23:41
Za obwodnicą
Ona24.07.2023, 22:57
Tak dla obwodnicy!!!!!!
Ona24.07.2023, 22:57
Tak dla obwodnicy!!!!!!
jacek24.07.2023, 22:29
Jakby nie internet i Podhale 24 to nigdy bym się nie dowiedział że tylu szaleńców jest w Nowym Targu. Tak dla obwodnicy.
PTR24.07.2023, 22:23
Tak dla dwupasmowej obwodnicy.
hela24.07.2023, 22:23
Tak dla obwodnicy
obserwator24.07.2023, 22:22
robić tą obwodnicę jak najprędzej. Radni i protestujący opamiętajcie się/czy wyście oszaleli/ przecież to szansa stulecia dla Nowego targu
Marcin24.07.2023, 21:58
Precz z tą obwodnicą. My mieszkańcy Nowego Targu jej nie chcemy, ani nie potrzebujemy.
Szambo -Lot24.07.2023, 21:50
Stanowcze Tak dla obwodnicy.
Oj panie radny Liszka24.07.2023, 21:31
Pan radny Liszka powinien wiedziec że do notariuszy miasto nie dopłaca tylko zarabia na tym środki do budżetu wynajmując obiekty
Szefc24.07.2023, 20:56
Zatruli się tym smogiem i piszą takie petycje a ob?wnik zaciera ręce.
STAŚ24.07.2023, 20:52
Takie.... Wobec braku większości petycję uznano za bezzasadną.
I zabawa trwa! Pieniądze za komisję, do prtfela, wpadną nawet tym, co się wstrzymali!
Demokracja!!!
MAMUSIU RATUJ24.07.2023, 20:43
NIE dla obwodnicy!
MAMUSIU RATUJ24.07.2023, 20:43
NIE dla obwodnicy!
Olo24.07.2023, 20:13
Watycha pakuj biurko i zostaw strategiczne decyzje następnemu burmistrzowi
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl