13.02.2024, 12:43 | czytano: 8535

Dziwisz: Nie widzę możliwości współpracy z inwestorem biogazowni

Andrzej Dziwisz. Fot. Piotr Kuczaj
- Pomimo tego, że nie posiadamy bezpośrednich dowodów na popełnienie przestępstwa, to w kwestii wydania pozwolenia na budowę biogazowni jest wiele wątpliwości i uzasadnionych podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości – mówi wójt gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz.
Żeby była pełna jasność: jest Pan za budową biogazowni czy przeciw tej inwestycji?
Andrzej Dziwisz: - Moje zdanie od samego początku jest w tej sprawie niezmienne. Byłem, jestem i będę przeciwny realizacji tej inwestycji w proponowanej lokalizacji, która jest w bardzo bliskiej odległości od budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoła podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia, kościół parafialny. Proponowana lokalizacja biogazowni jest również niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w tym miejscu przewiduje przeznaczenie terenów na cele związane z działalnością publiczną.

Wziął Pan udział w proteście przeciwko tej inwestycji, który odbył się w lutym zeszłego roku, ale co konkretnie gmina zrobiła, żeby – zgodnie z wolą mieszkańców – nie dopuścić do jej powstania?

- Gmina podjęła w tej sprawie wszelkie dostępne prawem działania na drodze administracyjnej. Złożone zostało odwołanie od decyzji Starosty Nowotarskiego udzielającej pozwolenia na budowę biogazowni mającej być efektem modernizacji nieistniejącej od lat kotłowni węglowej znajdującej się w Rabie Wyżnej na jednej z działek będącej własnością Skarbu Państwa. Odwołanie złożone przez gminę zostało oddalone postanowieniem Wojewody Małopolskiego z sugestią, że gminie nie przysługuje prawo strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Nie mogłem się z tym zgodzić i w związku z powyższym złożyłem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewody Małopolskiego oddalające nasze odwołanie od pozwolenia na budowę biogazowni w Rabie Wyżnej. Kolejna skarga została przeze mnie złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego i czekamy na odpowiedź w tej sprawie. Gmina podjęła również działania mające na celu przejęcia prawa własności terenu na którym planowana jest realizacja biogazowni przez inwestora będącego jedynie dzierżawcą. Na dzień dzisiejszy te działania okazały się bezskuteczne, ale będą w najbliższym czasie ponowione po ostatnich zmianach personalnych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Czy biogazownia w Rabie Wyżnej to jednoznacznie zły pomysł? Z jednej strony jest społeczny sprzeciw, jednak z drugiej strony mamy inwestora, który deklaruje brak uciążliwości, oferuje nowe miejsca pracy, rozwój lokalnego rolnictwa, produkcji rolnej oraz turystyki. To zbieżne ze strategią rozwoju gminy. Czy te argumenty Pana nie przekonywały?

- Żyjemy w czasach dynamicznego rozwoju nowych technologii w zakresie odnawialnych źródeł energii, które stają się powszechnie dostępne. W poprzednich latach gmina Raba Wyżna realizowała z udziałem mieszkańców projekty w zakresie OZE wykorzystujące energię słoneczną do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i produkcji energii elektrycznej. W najbliższym czasie mają się pojawić kolejne nabory wniosków na projekty z zakresu OZE takie jak fotowoltaika, magazyny energii oraz pompy ciepła. Planujemy złożyć wnioski o przyznanie dofinansowania dla indywidualnych gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Tego typu projekty cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem mieszkańców, w przeciwieństwie do pomysłu związanego z budową biogazowni w Rabie Wyżnej. Mieszkańcy złożyli w tej sprawie obszerną petycję obawiając się uciążliwości biogazowni której planowana lokalizacja jest w centrum miejscowości. Przykłady funkcjonujących tego typu inwestycji w Polsce wskazują na konieczność dysponowania lokalnie dużym zasobem biomasy będącej podstawą procesu technologicznego. Tego typu inwestycje realizowane są w terenach o charakterze typowo rolniczych, w dużej odległości od skupisk budynków mieszkalnych. Nasza gmina nie jest obszarem typowo rolniczym i nie jest możliwe uzyskanie lokalnie odpowiedniej ilości biomasy do funkcjonowania biogazowni o takiej mocy, jak jest planowana. Biomasa niezbędna do funkcjonowania biogazowni musiałaby być więc dowożona z poza terenu naszej gminy co budzi wątpliwości odnośnie racjonalności tego typu inwestycji. Przykłady funkcjonujących biogazowni wskazują na duże zautomatyzowanie procesów w nich zachodzących i niewielką ilość miejsc pracy potrzebnych do ich obsługi. Argumenty odnośnie całkowitego braku uciążliwości zapachowej ciężko jest bez obaw przyjąć w sytuacji, gdy najbliższe budynki mieszkalne w Rabie Wyżnej znajdują się w odległości 200 m od planowanej lokalizacji biogazowni. Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że przyjęta przez Radę Gminy w dniu 25 stycznia nowa Strategia Rozwoju Gospodarczego przewiduje realizację kierunków działań związanych z OZE, ale z wyłączeniem biogazowni lub innych uciążliwych dla mieszkańców technologii.

Przed tygodniem skierował pan do prokuratury pismo o zajęcie się sprawą budowy biogazowni. Dlaczego?

- Z prośbą o przekazanie sprawy prokuraturze od dłuższego czasu zwracali się mieszkańcy, przedstawiciele Stowarzyszenia EKO Raba Wyżna, pani sołtys oraz niektórzy z radnych. Ta sprawa była od strony formalnej analizowana przez kancelarie prawną obsługującą urząd gminy, co do zasadności wystąpienia z wnioskiem do prokuratury. Pomimo tego, że nie posiadamy bezpośrednich dowodów na popełnienie przestępstwa, to w kwestii wydania pozwolenia na budowę biogazowni jest wiele wątpliwości i uzasadnionych podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości. Niezrozumiałym dla mnie jest fakt wydania pozwolenia na budowę trzech potężnych silosów o wysokości sięgającej w kopule blisko 14 m pod pretekstem modernizacji nieistniejącej od wielu lat kotłowni węglowej celem doprowadzenia jej do należytego stanu technicznego. Kolejną wątpliwość wzbudza fakt ewidentnej niezgodności planowanej biogazowni z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Mając powyższe na uwadze oraz rosnące emocje społeczne po styczniowej sesji Rady Gminy podjąłem decyzje o wystąpieniu do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu z prośbą o zajęcie się sprawą pozwolenia na budowę biogazowni w Rabie Wyżnej.
Na początku roku odbyła się sesja Rady Gminy Raba Wyżna, na której radni odmówili podjęcia stanowczych działań w celu zablokowania budowy biogazowni, czego domagało się stowarzyszenie EKO Raba Wyżna. Jak Pan to skomentuje?

- W pierwszej połowie 2023 roku Rada Gminy Raba Wyżna podjęła uchwałę w której wyraziła swój sprzeciw w sprawie planowanej budowy biogazowni w centrum Raby Wyżnej. Na przestrzeni ubiegłego roku temat realizacji tej inwestycji był wielokrotnie poruszany na sesjach Rady Gminy. W znaczącej większości wypadków radni prezentowali swój sprzeciw dla budowy biogazowni, ale nie byli w tej kwestii jednomyślni. Każdy ma prawo do wyrażania swojego punktu widzenia, ale tam gdzie są duże emocje społeczne, trudne dyskusje i brak jednomyślności może czasem dojść do sytuacji powodujących niezamierzony zły odbiór społeczny. Być może tak się stało w tym przypadku.

Inwestor nie zamierza zrezygnować z budowy. Ma prawomocne pozwolenia. Czy jest miejsce na dialog z inwestorem, który deklaruje chęć współpracy? Czy widzi Pan jakieś kompromisowe wyjście z tej całej sytuacji?

- Na początku lutego 2024 Wojewoda Małopolski w odpowiedzi na moje zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej poinformował o toczącym się z wniosku mieszkanki gminy postępowaniu odwoławczym od decyzji Starosty Nowotarskiego z listopada 2022 udzielającej pozwolenia na budowę biogazowni oraz o toczącym się również odrębnym postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności tejże decyzji. Z powyższego wynika że decyzja starosty nie jest jeszcze ostateczna i nie wiadomo czy dalej utrzyma się w mocy. Ze swojej strony nie widzę możliwości współpracy z inwestorem biogazowni w proponowanej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Inwestor planowanej biogazowni nie jest właścicielem tych terenów, tylko dzierżawcą i posiada ograniczone w czasie prawo do dysponowania nimi. Mamy własne pomysły na zagospodarowanie tego terenu zgodnie z zapisami MPZP i z przeznaczeniem go na Centrum Usług Publicznych w skład którego wchodziłoby Przedszkole, Ośrodek Zdrowia, Centrum Rehabilitacji, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, strefę rekreacji, amfiteatr oraz elektrownie fotowoltaiczną. W tym celu opracowana została koncepcja zagospodarowania 8 hektarowej działki 1021/19 w Rabie Wyżnej o przekazanie której wystąpiłem z wnioskiem do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Do tej pory nie było zgody na przekazanie tych terenów na potrzeby związane z rozwojem Gminy Raba Wyżna, ale liczę na to, że ostatnie zmiany personalne w administracji rządowej spowodują przełom w tej sprawie. Do tej pory inwestor nie zwracał się z propozycją zaopiniowania lokalizacji biogazowni w innym miejscu, więc nie mam się do czego odnieść. Patrząc jednak na duże skoncentrowanie zabudowy mieszkalnej na terenie naszej gminy oraz mając na uwadze kierunki rozwoju Strategii Rozwoju Gospodarczego, które wykluczają budowę biogazowni to może być niemożliwym znalezienie takiego miejsca na terenie naszej gminy.

Rozmawiał Robert Miśkowiec
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
Harnaś25.02.2024, 18:17
Bo prokuratura rejonowa to ziobrysci ale ich czas się kończy
rabik25.02.2024, 16:53
drogi "gazda" - wszedzie piszesz te same bzdety - napisz jak czlowiek na facebooku lub artykul to gazety - chyba ze sie wstydzisz tego co piszesz podpisac swoim nazwiskiem
Cupertino15.02.2024, 21:24
Pozwolenie było wydane na remont nieistniejącej kotłowni węglowej który ma polegać na budowie 3 nowych potężnych obiektów po 14 metrów wysokości. To jest jakaś farsa, kłamstwo w żywe oczy? od kiedy mamy taką swobodę interpretacji prawa budowlanego? To jak budowa nowego wielkiego domu pod pretekstem remontu kilka razy mniejszego obok? ci co kłamią w tej sprawie niedługo upadną. To jest kłamstwo że wszystko jest w porządku w tej sprawie? wstyd żeby w Rabie Wyżnej wciskać ludziom taki kit?
Hahaha15.02.2024, 20:30
*swój- chyba ty
Poluzuj stringi bo Ci mózg ugniatają
swój15.02.2024, 18:57
Ale bufon
gazda15.02.2024, 17:53
Takiej inwestycji w Rabie wyżnej będą zazdrościć okoliczne gminy. Tyle ha marnowane. W reszcie gospodarstwo rolne odżyje i będzie pożytek.
tylko tyle15.02.2024, 17:34
Remont został zdefiniowany w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym
J2315.02.2024, 14:29
Pomysł budowy biogazowni w takim miejscu jest zupełnie nieuzasadniony, bo jest to obiekt wymagający dostarczania dużej ilości biomasy i to stałej w swoim składzie. W obrębie obiektu należy zmagazynować zarówno substrat, jak i materiał po odgazowaniu. Warto przy tym zauważyć, że przerobiony substrat odgazowuje wydzielając zarówno metan, jak i całą masą związków zapachowych, a ich rodzaj zależny jest m.in. od substratu.
Takie obiekty powinny być lokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie źródła substratu czyli np. pól z kukurydzą, ferm drobiu, chlewni czy tez innych tego typu obiektów. Jedynym źródłem jakie przychodzi mi do głowy to osady z oczyszczalni ścieków, które w tej chwili są wywożone na Śląsk, a tak to z całego Podhala będą przewożone do biogazowni i tu na miejscu przerabiane.
krab15.02.2024, 08:00
Powiatowa ośmiornica. Niestety jak nikt nie poniósł odpowiedzialności za brak nadzoru w słynnej aferze PZD, bo pan Siarka rozłożył swój polityczny parasol nad starostwem, to można było się spodziewać, że władza może więcej, a prawo obowiązuje tylko maluczkich.
Indor spod marketu14.02.2024, 22:31
Raba = Ola powinnaś wiedzieć że plan to zmieniła rada a nie wójt. I ciekawe czy wiesz kto za tym głosował. Wszyscy jednogłośnie? zaczynasz straszyć KOWREm podobnie jak inwestor straszy swoimi prawnikami. Strachy na lachy?
Raba14.02.2024, 18:39
Ze się jeszcze KOWR za Pana nie zabrał jak Pan mógł zmienić Plan Zagospodarowania terenu Skarbu Państwa,
XYZ14.02.2024, 13:28
Tobi zgadzam się z Tobą w 100 procentach. Majątek piękny pięknie umiejscowiony gdyby im się udało przejąć mieliby się czym podzielić.My Rabianie musimy patrzeć na te lepkie rączki.Na wybory obwarowali się z każdej strony. Uważajmy!!!Nieprawdą jest ze pan wójt nie interesował się przejęciem od KOWR tych strategicznych gruntów.Od lat chodzi za tym. Jest na to dokumentacja ale ktoś wyżej postawiony pilnie tego strzeże.
Wkurzony14.02.2024, 11:42
Do-gazda-piszesz o tym prądzie pod kazdym artykułem i o umiejscowieniu biogazowni w centrum wsi żeby miał kto pilnować-czego? Smrodu?Podłącz się do transformatora i pilnuj.Nie licz na prąd z biogazowni bo to mrzonki.Chyba że wystepujesz jako inwestor.Tak mi to wygląda.
Skończ opowiadać bajki o tanimm prądzie dla mieszkańców.Sam doskonale wiesz że to nierealne.
Tobi14.02.2024, 11:33
Siarka i przekręty Lasow Panstwowych zaczynają wlasnie świecić - zwolnienia za zwolnieniami takich wlodarzy szacunkiem i honorem obdarzył PiS z koalicjantami. Daleko szukać Obajtka - a fundacja w Nowym Targu gdzie zniknęło 4 mln? A w zarządzie tłusta kotka (jedna z wielu) sekretarka posła. Tu jest kasa w tych hektarach więc ciągną lepkie łapki z każdej strony
Ten14.02.2024, 10:12
A może referendum w Rabie zrobić? Chociaż nie , ideę referendum uwaliła partia posłanki do której przytuliło się stow. Ekoraba
Uważny14.02.2024, 09:59
Piszecie, że wójt nic nie zrobił, żeby pozyskać newralgiczne tereny dla Gminy. Bzdura. Było wiele takich prób, mówiono o tym na spotkaniach z mieszkańcami, ale tylko nieliczni na nie przychodzą. Próby przejęcia tych gruntów były już kilkanaście lat temu, był pomysł na stworzenie rolniczej szkoły zawodowej. Komuś zależy na tym, żeby te grunty nie przeszły na własność Gminy. Ktoś na nich trzyma łapę, bo widocznie ma w tym interes.
ciekawski14.02.2024, 07:53
"w kwestii wydania pozwolenia na budowę biogazowni jest wiele wątpliwości i uzasadnionych podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości" - czy to oznacza, że to jednak był układ zamknięty Siarka > Faber > i na końcu Garbacz (święta trójca ziobrzystów (:), który to wszystko firmował i podpisywał?
myśleć14.02.2024, 07:43
Ta kandydatka z BS to jest chyba człowiek Siarki. Nie dajmy zjednoczonej prawicy przejąć władzy naszej gminy. Bo żeby nie było jak w skali kraju co wychodzi teraz pomału - np. na komponent kolejowy w ramach CPK wydano 500 mln zł publicznej kasy a nie zbudowano nawet 100 m torów, Obajtek założył fundację rodzinną w zeszłym roku do której przepisał swoje nieruchomości na syna, a teraz je z powrotem odbiera.
Indor spod marketu14.02.2024, 06:51
Tomuś chce być wójtem i to jest staroście na rękę bo dzięki temu mu głosów do powiatu nie odbierze. A EKO Raba plus biznesmeni niech się obudzą i zastanowią kogo warto poprzeć. Energiczny ale chaotyczny i nerwowy były funkcjonariusz to nie jest dobry pomysł na kolejne 5 lat dla Raby i reszty też?
Z boku obserwator - z dala od wsi mieszkaniec13.02.2024, 21:55
Żebyście drodzy Rabianie nie wpadli w sieci czarnej mamby.

Z 1 strony poseł Siarka pcha się do wsi na zad bo mu chyba Warszawka przestała miodem płynąć, pod przykrywką prezeski banku, z 2giej jednak strony, obserwując co się dzieje i patrząc na minione lata, pcha starosta swojego popolecznika, kompana z wspólnych posiedzeń (nie tylko na sesjach powiatu) słupa swego powiatowego, kolegę aferzystę z Eko-Rabianskimi biznesmenami trzymającym (ale czy na pewno?)

Niby każdy z każdym wrogiem, nikt nikogo nie zna, jeden drugiego się w oczy zapiera, ale śmierdzi szwindlem na kilometr - pytanie kto to przejmie i na ilu zostanie podzielone?
Tutaj toczy się walka nie o tytuł wójta, ale chyba o te hektary pola i to ile są warte. Wielu chętnych ostrzy sobie na te grunty pazurki
Indor spod marketu13.02.2024, 21:22
Dobre drogi to podstawa rozwoju, dobrze że Wójt dba o to żeby się nam przyzwoicie żyło na wsi. A czego nam jeszcze brakuje? Wszędzie są place zabaw, boiska, wypasione remizy OSP, zadbane szkoły. Drogi i mosty, kanalizacje róbcie dalej Panie Wójcie. Nie słuchajcie malkontentów tylko bądźcie sobą tak jak na proteście przed UG?
Jan13.02.2024, 20:44
Do nowotarzanin ty sobie pilnuj nowego Targu a od Raby Wyżej to /.../ w bok. Możesz sobie budować nawet w rynku w Nowym Targu. Nie jesteś mieszkańcem Raby to wypad
jam to13.02.2024, 19:32
do Ed
Wójt nie jest w stanie wymienić radnych, bo oni, podobnie jak wójt, stanowiska zawdzięczają głosom wyborców. Wójt nie ma tu nic do gadania.
do Indor spod marketu13.02.2024, 19:23
Masz rację Indor, drogi dla wójta Dziwisza są najważniejsze, powiedział bym, to jest główny sens jego kandydowania - robić dziesiątki kilometrów dróg. Aaa drugim celem kandydowania to są przetargi na te drogi. Przepraszam, przetargi są chyba jednak głównym celem, bez nich da rady robić dróg.
Słuchaczka13.02.2024, 19:01
Panie Wójcie ,słuchałam obrad w gminie i słyszałam jak Pan B. Proponował inna lokalizacje . Czyżby Pan zapomniał ?
Indor spod marketu13.02.2024, 18:37
Agnieszka, pozyskanie terenów KOWR nie jest łatwe ale jest możliwe i to że bedzie inny wójt nic nie zmieni. Podstawa rozwoju gminy to drogi, kanalizacja, trasy turystyczne, wodociagi, przyjazne szkoly i przedszkola i wiele innych. Nasza gmina potrzebuje stabilności, sprawdzonego gospodarza który pracuje dla mieszkańców, który nie będzie marionetką ani Posła ani Rabiańskich Biznesmenów a jest takie ryzyko patrząc na potencjalnych kontrkandydatów?
sympatyk Raby Wyżnej z Miasta13.02.2024, 18:07
Bardzo merytoryczne i przekonywujące argumenty Wójta.
gazda13.02.2024, 17:42
Jest pozwolenie jest budowa. Dość gdybania tyko brać się za robote, im szybciej tym lepiej gdyż będzie jakiś efekt ekonomiczny w postaci prądu a tego nam potrzeba, lokalizacja jest bardzo dobra pod kontrolą urzędu a nie gdzieś w polach, gdzie się sarny pasą i grzyby rosną , robiliby co chceta. Tak się teraz buduje.
Ed13.02.2024, 17:26
Jeżeli wygra Dziwisz to musi wymienić radnych bo są bezradni!
pytal13.02.2024, 16:58
Jeśli przy obwodnicy był "za, a nawet przeciw", to może teraz będzie "przeciw, a nawet za"?
Nowotarzanin13.02.2024, 16:12
*Zuza wróć do szkoły bo czytać nie umiesz. Ani zwykłego artykułu ani aktów prawnych, ani pewnie smsow też nie.

Juz mi bokiem wychodzą te wasze biogazownie i biogo..a. Nic ostatnio nie ma tylko Raba to Raba tamto.

A jak juz tak to wy rabianie to co by ktokolwiek cokolwiek nie zrobił to wam źle. Jadem tylko płuc umiecie.

Jak robi co może (bo na nic innego prawo nie pozwala) żeby śmierdziel we wsi nie powstał to wam źle.
Wejdzie bocian to też źle - prawdziwi górale choć z górami nic wspólnego nie macie.

Macie drogi jak sie patrzy, zaplecze sanitarne, nowe szkoly i budynki a nic uszanowac nie umiecie.

Zapraszam do Nowego Targu my mamy kupę smrodu, dziury gdzie się da i pełno Rond wstydu jak na Świętej Anny. Burmistrza z papieru, wójta gminy wszystko w d.... i jeszcze waszego starostę Fabra - weźcie go sobie!
Osiol13.02.2024, 16:09
Czy to pora się pakować czy walczyć?
Zuza13.02.2024, 14:32
A kto zmienił plan zagospodarowania? Proszę przykąć konsekwencje za swoje decyzje na siebie, a nie zwalać wszystkiego na innych.
Rabianin13.02.2024, 14:30
P. Inwestor zacznij wreszcie budować...potrzeba ciepła ....
Kiepski13.02.2024, 14:16
Nie wiedziałem, że w Rabie na wójta kandyduje Ferdynand ;)
agnieszka13.02.2024, 13:39
W pełni popieram zatrzymanie budowy biogazowni i przejęcie terenów dla gminy, ale nie wierzę, że to się uda z tym wójtem. Przez tyle lat nie udało się ani chronić zabytków, ani przejąć gruntów. Wizja Centrum Usług Publicznych jest piękna, ale to tylko wizja...
sprawiedliwy13.02.2024, 13:35
Dziwisz już dość wkładania kitu do głów mieszkańcom gminy .Przez tyle kadencji co robiłeś? dawno trzeba było wystąpić o zajęcie przez gminę tych terenów gdzie ma być biogazownia!!!do swoich interesów umiałeś robić zdjęcia z wujkiem kardynałem ,a nawet postawić w powiększeniu
to zdjęcie przed wejściem swojego biora.Wszystko było w twoim zasięgu przy pomocy kardynała,lecz trzeba było tylko chcieć ,ale po co!to nie było w twoim interesie ,a ludzie to tylko mieszkańcy którzy we wszystko uwierzą co im wciśniesz!
sprawiedliwy13.02.2024, 13:35
Dziwisz już dość wkładania kitu do głów mieszkańcom gminy .Przez tyle kadencji co robiłeś? dawno trzeba było wystąpić o zajęcie przez gminę tych terenów gdzie ma być biogazownia!!!do swoich interesów umiałeś robić zdjęcia z wujkiem kardynałem ,a nawet postawić w powiększeniu
to zdjęcie przed wejściem swojego biora.Wszystko było w twoim zasięgu przy pomocy kardynała,lecz trzeba było tylko chcieć ,ale po co!to nie było w twoim interesie ,a ludzie to tylko mieszkańcy którzy we wszystko uwierzą co im wciśniesz!
Władysław13.02.2024, 13:33
Rozmowa przedwyborcza. Działania przedwyborcze. Wczoraj był artykuł zawierający stanowisko prokuratury w sprawie biogazowni.
wniosek13.02.2024, 13:25
"Jednak zdaniem nowotarskiej prokuratury, w tej sprawie nie istnieją podstawy, by sądzić, że doszło do złamania prawa czy bezczynności, które by skutkowały naruszeniem interesu Państwa albo interesu społecznego."
Rabianin13.02.2024, 13:21
Słów dużo. Efektów mało
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl