08.09.2017, 18:32 | czytano: 3940

XXVI Jesienny Wyścig Rowerowy - zapowiedź

zdj. Michał Adamowski
Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Gmina Poronin zapraszają miłośników kolarstwa do udziału w XXVI Jesiennym Wyścigu Rowerowym Małe Ciche 2017.
Impreza odbędzie się w niedzielę 1 października br.
Organizator: Szkoła Podstawowa w Małem Cichem i Urząd Gminy Poronin.
Uczestnictwo: uczniowie w wieku szkoły podstawowej i młodsi niezrzeszeni w klubach kolarskich. Zawodnicy startują indywidualnie w następujących grupach wiekowych:
Grupa I: rocznik 2012 i młodsi
Grupa II : rocznik 2010 – 2011
Grupa III: rocznik 2008 – 2009
Grupa IV: rocznik 2006 – 2007
Grupa V: rocznik 2004 – 2005
Warunki uczestnictwa:
- Stosowanie zasad ruchu drogowego oraz ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
- Każdy zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w biurze zawodów w dniu wyścigu najpóźniej o godzinie 11.00. Zawodnicy, którzy nie spełnią tego warunku zostaną wykluczeni z wyścigu.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na udział w zawodach najpóźniej w dniu zawodów do godziny 11.00. Każdy zawodnik musi być wyposażony w kask ochronny.

Zawodnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowej rywalizacji oraz nie wykonują poleceń sędziów, w tym sędziego startowego, zostaną zdyskwalifikowani. Dyskwalifikację zawodnika spowodować może również niesportowe zachowanie rodziców.

Zgłoszenia do udziału w zawodach składać można w terminie do dnia 25 września 2017 roku:
-osobiście: w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Małem Cichem codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200,
- telefonicznie: pod numerem telefonu: +48 182016392 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1200,
- pocztą elektroniczną: na adres szkolaciche@op.pl – liczy się data otrzymania e-maila. Zgłoszenie wysłane pocztą elektroniczną jest ważne tylko po potwierdzeniu odbioru.
UWAGA: zgłoszenia dokonane po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.
Wpisowe: każdy zawodnik wnosi opłatę w wysokości 10 zł (najpóźniej w dniu zawodów do godziny 1100).

Zawodnicy w poszczególnych grupach za miejsca od I do III otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. Ponadto dyplomy pamiątkowe za udział otrzymują uczestnicy wyścigu do 6 miejsca. Dla każdego zawodnika przewidziany jest gorący poczęstunek.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl