04.09.2019, 12:55 | czytano: 2859

Medal "Dziękujemy za Wolność" dla Józefa Borowicza

arch. stowarzyszenia
Blisko 40 osób zostało uhonorowanych w Krakowie medalami "Dziękujemy za Wolność", przyznanymi przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności "za wkład w dzieło wolności, niepodległości, budowę demokratycznej i samorządnej Rzeczypospolitej Polskiej". Wśród nie jest nowotarżanin Józef Borowicz.
Kapituła Medalu "Dziękujemy za wolność" z okazji kolejnej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania "Solidarności", postanowiła uhonorować ludzi z wydawnictw podziemnych, harcerzy niezależnego ruchu harcerskiego oraz inne osoby, wobec których wnioski złożyły osoby już posiadające medal, którzy w latach 1980 – 1989 swoją postawą oraz działalnością w Solidarności, opozycji, niezależnym ruchu harcerskim dali świadectwo umiłowania wolności, niezależności i demokracji. Wolność naszego kraju to było dzieło tysięcy ludzi, ich myśli i czynów - czytamy w uzasadnieniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności.
Jak podkreślano podczas uroczystości, medal to symboliczny wyraz wdzięczności. To kawałek stalowej blachy z napisem "Dziękujemy za Wolność". Widoczny na nim tłum ludzi to postacie hutników z fotografii Tadeusza Pikulickiego podczas strajku w kombinacie wiosną 1988 r. Nad nimi widnieje charakterystyczna polska flaga i fragment logo NSZZ "Solidarność". Na rewersie umieszczone jest logo stowarzyszenia, marszałka województwa małopolskiego i IPN, którzy są partnerami tego medalu. Autorem projektu jest Jacek Maria Stokłosa.

Ustanowione w 2014 r. przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności odznaczenie ma charakter koleżeński, środowiskowy, o zasięgu małopolskim. Łącznie przyznanych zostało około 700 medali. Medalami uhonorowano także osoby nieżyjące, m.in. ks. Józefa Tischnera, Jerzego Turowicza, Jacka Woźniakowskiego, Jana Błońskiego, czy prof. Jerzego Vetulaniego.

W tym roku medal wręczono Józefowi Borowiczowi "za wybitne zasługi dla wolności, niepodległości demokratycznej i samorządowej Rzeczpospolitej Polskiej".

Józef Borowicz urodzł się w Nowym Targu, ukończył Politechnikę Krakowską, pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego, w ODIM Zakopane, w Biurze Projektów "Balneoprojekt" w Nowym Targu, w Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej, Przedsiębiorstwie polonijnym FURS. Był uczestnikiem Komitetu Rewolucyjnego i Pomocy dla Powstania Węgierskiego w Krakowie w 1956 r.
Borowicz zakładał "Solidarność" we wrześniu 80 roku, jako jedną z pierwszych w Nowym Targu. - Przez cały okres powstawania Solidarności byłem czynnym przy jej tworzeniu i organizowaniu. Cały okres stanu wojennego to nieprzerwana działalność podziemna - od pomocy uwięzionym i ich rodzinom, zbiórki pieniężne, pomoc bieżącą, kolportaż prasy podziemnej i literatury, po udział w manifestacjach - wyjaśnia.

Zaangażował się także w pomoc uczniom Liceum im. Goszczyńskiego (którego był absolwentem), aresztowanym za kolportaż bibuły. Chodziło o umożliwienie im przystąpienia do matur. Był współinicjatorem powołania Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Nowym Targu i członkiem zarządu. Cała jego rodzina zaangażowana była w prace w okresie przygotowawczym do wyborów i w samych wyborach 4 czerwca 1989 r. Współcześnie - powołany został w skład Kapituły Honorowej, przyznającej tytuły osób zasłużonych dla Nowego Targu.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
LJ04.09.2019, 13:45
Brawo Panie Józku.
Pan na to uczciwie zasłużył.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl