29.10.2019, 16:00 | czytano: 2955

IV Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich (zdjęcia)

W miniony weekend w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznej odbył się IV Przegląd Artystyczny Kół Gospodyń Wiejskich.
Wystąpiło na nim 15 KGW z terenu gminy Nowy Targ, prezentujących się w dwóch kategoriach: śpiewie regionalnym i biesiadny: Gronków, Ostrowsko, Harklowa, Nowa Biała, Dębno, Pyzówka i Szlembark oraz w scenkach humorystycznych i rodzajowych z życia wsi: 8 grup – Krempachy, Długopole, Rogoźnik, Łopuszna, Waksmund, Obidowa, Morawczyna i Dursztyn. Każde z kół biorących udział w przeglądzie otrzymało pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.
Komisja w składzie: Stanisław Łukaszczyk – przewodniczący, Katarzyna Dobrzyńska, Ewa Iwulska i Maria Bednarczyk, postanowiła przyznać następujące miejsca:

W kategorii śpiewu regionalnego i biesiadnego:

I miejsce – KGW Gronków
KGW Ostrowsko
II miejsce – KGW Harklowa
KGW Nowa Biała
III miejsce – KGW Dębno
KGW Pyzówka
KGW Szlembark

W kategorii scenek z życia wsi lub prezentujących zwyczaj i obrzęd regionalny:

I miejsce – KGW Krempachy
II miejsce – KGW Długopole
KGW Rogoźnik
KGW Łopuszna
KGW Waksmund
III miejsce – KGW Obidowa
KGW Morawczyna
KGW Dursztyn
Komisja docenia starania i pracę włożoną w przygotowanie, wyreżyserowanie i prezentację programów oraz śpiewów przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Składa też gratulacje umiejętności scenicznych i wokalnych wszystkich pań oraz docenia ich zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej i regionu. Członkowie jury zwracają jednak uwagę, aby w przypadku grup śpiewaczych panie były ubrane w tradycyjne stroje regionalne oraz zadbały o różnorodność ubioru podczas występu (różne kolory spódnic, różne kolory gorsetów, katanek oraz chust góralskich). Przy prezentacji scenek z dawnego życia wsi warto zadbać również o poprawność ubioru: chustki na głowie podczas wykonywania pracy, podczas prezentacji zajęć codziennych strój powinien być strojem roboczym, nie odświętnym.

Komisja zachęca do sięgania w przygotowywanych programach do dawnych, często nie wykonywanych już dzisiaj zajęć, zwyczajów czy obrzędów, dzięki czemu pamięć o nich przetrwa następne pokolenia. Przypomina również, iż śpiew regionalny jest śpiewem dwugłosowym, w którym występuje tylko jeden głos wiodący (pierwszy głos), a wszystkie pozostałe są głosami wtórującymi (drugi głos) warto więc podczas przygotowań programu zwrócić na to uwagę.

Jury proponuje również aby prezentowane scenki humorystyczne oraz obrzędowe były przygotowywane w duchu zasad teatralnych i aktorskich, dialogi na scenie powinien być prowadzony nie do widowni, a pomiędzy aktorami, na scenie winny się znaleźć tylko rekwizyty niezbędne do realizacji przedstawienia, a wypowiadane teksty powinny być mówione głośno i wyraźnie. Komisja liczy, iż za rok na przeglądzie w Łopusznej spotkamy się w jeszcze liczniejszym składzie

Materiały prasowe, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl