20.03.2020, 16:27 | czytano: 1484

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych został przerwany

Jak już informowaliśmy w dniach 1-30 kwietnia na terenie gminy Jabłonka ma odbyć się spis próbny w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
Przez cały kwiecień na terenie gminy Jabłonka odbędzie się spis próbny, mający na celu sprawdzenie rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych oraz technicznych przewidzianych do zastosowania w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań, który odbędzie się w 2021 r.
Spisy próbne będą przeprowadzane w całej Polsce w jednej gminie z każdego województwa - w województwie małopolskim została wylosowana gmina orawska.

Jednak w związku z panującą w kraju sytuacją wywołaną obecnością koronawirusa SARS-CoV-2, a także mając na uwadze zdrowie i życie zarówno rachmistrzów terenowych, jak i respondentów, których rachmistrze będą odwiedzać decyzją Generalnego Komisarza Spisowego spis ten będzie realizowany bez udziału rachmistrzów terenowych.

W wyniku tej decyzji nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie Jabłonka został przerwany i anulowany.

s/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl