31.01.2017, 21:16 | czytano: 6634

Skarga na działalność burmistrza odrzucona. Przewodniczący nie pozwolił na publiczne odczytanie całego listu nowotarżanki

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. Pojawiły się nieprzyjemne echa obchodów Roku Jubileuszowego. Jadwiga Nieckarz, liderka Nowotarskiej Grupy Mieszkańców "Pamięć" zarzuca Urzędowi Miasta niedotrzymanie warunków umowy. Burmistrz broni swoich podwładnych, mówiąc iż to nie urzędnicy popełnili błędy.
Jubileusz Konfederacji Tatrzańskiej
Chodzi o rozliczenie jednej z imprez, jakie zorganizowano w 2016 roku, czyli obchody 75. rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej. Na wydarzenie objęte patronatem Prezydenta RP złożyła się konferencja naukowa, przygotowana przez krakowski oddział IPN, spektakl teatralny Stanisława Apostoła, Rajd rowerowy, gra miejską historyczno - sportowa dla dzieci i dorosłych oraz uroczystość przygotowana przed Szkołą Podstawową nr 5 połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

Jadwiga Nieckarz była mocno zaangażowana w przygotowanie obchodów. Jak tłumaczy, podczas spotkania Komitetu Organizacyjnego usłyszała od urzędników magistratu, że ma przedstawić Miastu rachunki, które zostaną zapłacone. Po zakończonych uroczystościach Urząd Miasta odmówił przyjęcia faktur, tłumacząc, że są "przeszacowane". Poszło o 6 tysięcy złotych za plakaty i zaproszenia. Nowotarżanka zażądała wyjaśnień.

Z pisma UM wynika, iż obiecana kwota, która mała pokryć wydatki - została już przez Miasto wydana - m. in. na udostępnienie sali widowiskowej MOK na spektakl teatralny, czy na zakup flag. Te wyliczenia nie przekonały nowotarżanki, która wystosowała skargę na działanie burmistrza.

Skargą zajęli się dwa tygodnie temu radni komisji finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju oraz oświaty i kultury. Zainteresowana była obecna na tym posiedzeniu komisji. Większością głosów uznano roszczenia Jadwigi Nieckarz na bezzasadne. Podczas wczorajszej sesji o losach skargi decydowała cała Rada Miasta.

Zanim doszło do głosowania, w punkcie "wystąpienia mieszkańców", radni jeszcze raz mieli okazję posłuchać wyjaśnień nowotarżanki. Samej zainteresowanej nie było na sesji. Przygotowany przez nią list do radnych odczytała Katarzyna Charczuk-Walasik. - Pani Nieckarz niestety miała wcześniej umówiony wyjazd do Warszawy, dlatego prosiła mnie o odczytanie jej listu - tłumaczy.

List

Oto jego treść:
"Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni

Chciałabym się odnieść do posiedzenia dwóch połączonych Komisji Rady Miasta, na które zostałam zaproszona w związku z wniesioną przeze mnie skargą na Burmistrza Miasta Nowy Targ.

W dniu 1 grudnia 2016r. złożyłam skargę na Pana Burmistrza Nowego Targu do Rady Miasta za lekceważenie i nierzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, a sprawa dotyczy szczegółowego rozliczenia obchodów 670-lecia lokacji Miasta Nowy Targ.

W piśmie tym zawarłam szereg pytań, na które przez cztery miesiące próbowałam uzyskać odpowiedź a której zresztą do tej pory nie uzyskałam. Również na posiedzeniu Komisji nikt nie próbował wyjaśnić moich wątpliwości.

Mam nadzieję, że Państwo przeczytaliście moją skargę, z jaką zwróciłam się do Was z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości, co do rzetelności w rozliczeniach obchodów 670-lecia lokacji Miasta. Niestety, Panowie Przewodniczący Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju jak również Komisji Oświaty i Kultury skupili się wyłącznie na rachunku, którego tak naprawdę nikt na oczy nie widział, nikt o niego nie poprosił, nikt z Państwa nie wie, co było w nim wymienione i czego dotyczyło. Przyjęliście Państwo wyjaśnienia przekazane przez urzędników - Panią v-ce Burmistrz, które daleko mijały się z prawdą, nie biorąc pod uwagę moich wyjaśnień.

Otóż chciałabym przypomnieć, że na dwa tygodnie przed głównymi uroczystościami obchodów 75-lecia powstania Konfederacji Tatrzańskiej, Urząd Miasta, pomimo wcześniej zadeklarowanych obietnic wynikających ze spotkania organizacyjnego, nie podjął żadnych działań dotyczących promocji i rozpropagowania obchodów 75 rocznicy powstania Konfederacji Tatrzańskiej. W związku z powyższym, będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nowego Targu Nr.0050.Z.27.2016 z dn. 26 stycznia 2016 r., podjęłam działania związane z przygotowaniem akcji promocyjnej i reklamowej uroczystości (druk materiałów prom. i zaproszeń).

Gdyby nie społeczna inicjatywa naszego stowarzyszenia oraz innych grup i współorganizatorów, to tak ważna 3 dniowa uroczystość nie odbyłaby się wcale lub skończyła kompromitacją.

I to moglibyśmy zawdzięczać naszym niesłownym i niekompetentnym urzędnikom.

Wspomniane zarządzenie wydane przez Burmistrza Miasta mogłoby się wydawać ważnym dokumentem, który zobowiązuje Burmistrza i podległych mu urzędników miasta do przestrzegania podjętych w nim uchwał, decyzji i ustaleń, gdyby nie fakt, że okazało się tylko farsą.
Nierozliczony przez Urząd Miasta rachunek jest ważną sprawą, bo jest on zobowiązaniem Burmistrza podjętym przez osoby go reprezentujące.

Zarzuty czynione mi przez naczelnika Wydziału Sportu, Kultury i Promocji o nie dopełnieniu przeze mnie różnych formalności uważam za chybione. Nie jestem urzędnikiem, nie biorę wynagrodzenia za swoją pracę, jestem społecznikiem i nie muszę się znać na wszystkim. To urzędnik miejski na szczeblu kierowniczym ma zapewne w swoim zakresie obowiązków, słowa nadzór i koordynację, za które bierze wynagrodzenie. Czuwanie nad całością imprez i uroczystości, nad dopełnieniem przez współorganizatorów formalności, jest zapewne jego służbowym obowiązkiem. Brak z jego strony rzetelnego nadzoru i niedopełnienie obowiązków służbowych świadczy o braku kompetencji i profesjonalizmu, a przerzucanie winy na innych świadczy o arogancji.

Nurtujące mnie do dziś pytania, na które nie uzyskałam odpowiedzi, a są one treścią mojej skargi to:
- czy Zarządzenie wydane przez Burmistrza Miasta jest ważnym dokumentem, który zobowiązuje Burmistrza do przestrzegania go w ramach podjętych w jego imieniu zobowiązań i ustaleń przez v-ce Burmistrza i Naczelnika Wydziału Sportu, Kultury i Promocji czy też była to tylko zabawa lub przykrywka? (chodzi o Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 670-lecia nadania praw Miejskich Królewskiemu Wolnemu Miastu Nowy Targ).
- jak to jest, że osiem różnych uroczystości wchodzących w skład obchodów jubileuszu 670-lecia lokacji Miasta kosztuje 47, 468,00 zł a jedna uroczystość aż 405,999,14 zł?
- dlaczego jedna, jedyna uroczystość (75-lecia Powstania Konfederacji Tatrzańskiej) rozliczana jest inaczej, ma liczone wydatki rzeczowe a pozostałe nie?
- z jakich środków Miasto pokryło kwotę 56, 935,94 zł, która przekroczyła zarezerwowane środki na obchody 670-lecia?

Brak odpowiedzi na te ważne pytania uważam za lekceważenie i nierzetelność a unikanie odpowiedzi za brak wiarygodności

Bardzo zdziwił mnie fakt, że Przewodniczący prowadzący posiedzenie Komisji nie wyjaśniając do końca spraw, o które pytam w mojej skardze, zdecydował o głosowaniu za jej przyjęciem lub odrzuceniem, ale jakoś nie zdziwiło mnie, kto z Radnych głosował za odrzuceniem skargi. Bardzo dziękuję tym Radnym, którzy mięli wątpliwości i wstrzymali się od głosu. Mam nadzieję, że przyczynią się do odpowiedzi na moje pytania.

Chciałabym wyjaśnić jeszcze jedną kwestię, którą poruszyłam w swoim piśmie, przyznania „Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Targu” osobie, której zasługi wobec naszego Miasta są żadne, a argument o „sławie” wątpliwy. Nie bardzo rozumiem zdenerwowanie Pana Przewodniczącego Janusza Tarnowskiego o poddaniu w wątpliwość przyznania tak ważnego i honorowego dla naszego Miasta tytułu osobie, która w ocenie wielu mieszkańców na taki tytuł nie zasługuje /..../

Tu czytanie listu przerwał Przewodniczący Rady Miasta, mówiąc że kandydatów na honorowych obywateli rekomenduje Kapituła Honorowa, a nie Rada Miasta i nie jest to sprawa do omawiania na tej sesji. Andrzej Rajski zwrócił uwagę, że "list i tak jest długi i przekroczono czas przeznaczony na wystąpienia mieszkańców."

"Proszę o odrzucenie skargi"

Zanim radni podjęli decyzję dotyczącą oceny całej sytuacji - wywiązała się krótka dyskusja. Radny Paweł Liszka poprosił o dodatkowe wyjaśnienia. Był ciekaw czy faktura nie została zapłacona, czy nie została przez UM przyjęta. Głośno się zastanawiał, czy nie warto przejrzeć wszystkie rachunki związane z wydatkami na obchody jubileuszowe.

- Wszystkie rachunki i przelewy są dostępne w urzędzie. Jeśli radni, czy Komisja Rewizyjna sobie życzy - to one są do wglądu. Nie mogę sobie pozwolić, by pozostawić coś w sferze niedomówienia - mówił Grzegorz Watycha. - Faktura nie została przyjęta. Zlecenie na druk zaproszeń i plakatów nie zostało wystawione przez Urząd miasta, ani osoby do tego upoważnione. W Komitecie Organizacyjnym Roku Jubileuszowego było dużo osób spoza urzędu, a upoważnienie do zaciągania zobowiązań ma burmistrz i wiceburmistrz. Nikt inny nie był upoważniany, by zamawiać materiały w imieniu urzędu - tłumaczył burmistrz.

Jak dodał "w przygotowanie obchodów zaangażowanych było wiele osób i to nie był autorski pomysł pani Nieckarz, ale i innych". - Pan Apostoł otrzymał dofinansowanie do spektaklu, bo jako reżyser złożył zapotrzebowanie i zapłacono. Nie było problemu. Tak samo z tablica pamiątkową na szkole. Przeprowadził to Krzysztof Kuranda i nie było problemu. Wszystkie wydatki będą oceniane przez RIO, mam spokój. Uważam, że te zarzuty są bezzasadne. Proszę o odrzucenie skargi - zwrócił się burmistrz Watycha do radnych.

Za odrzuceniem skargi zagłosowało 12 osób, wstrzymało się 7.

s/
zobacz także
komentarze
Pazur21.04.2018, 06:46
Kolesie na stołkach nie dadzą się ruszyć ale idą wybory i wyborcy im pokażą kto tu rządzi
ewa06.02.2017, 10:47
Tak chwalicie P. Nieckarz ale w zasadzie nie za jej działania ale za awanturę, którą zrobiła. Zły burmistrz bo nie zapłacił za fakturę, która nie była zatwierdzona i pilnuje przepisów. Szanuję P. Nieckarz i rozumiem burmistrza. Ilu z Was było na cmentarzu, kiedy władze i społecznicy zorganizowali symboliczne złożenie ziemi z Katynia do grobu, ilu z Was było na obchodach rocznicy Konfederacji Tatrzańskiej? A wiecie chociaż co to było? P. Nieckarz się zaangażowała i chwała jej za to. Założyła swoje pieniądze. Może warto zaproponować aby drobnymi datkami społecznymi jej to zwrócić, a może nazbiera się więcej jak te 6000 zł. Jestem pewien, że tego nie zmarnuje a przy okazji wyjdzie z całej tej awantury coś dobrego- zaangażowanie społeczności. Może zaczątek nowej inicjatywy. Chętnie dołożę grosza. Konfederaci bronili honoru górali, pokażmy że i my go mamy.
Leming doskonały04.02.2017, 12:57
Decyzje jakie zapadają na szczeblu Burmistrzowie, Rada Miasta zmienią się radykalnie, jak PiS uchwali Ustawę o kadencyjności Radnych, Burmistrza, Wójta, Starosty, Prezydenta Miasta - bo niby czemu w/w mieliby pełnić swoje funkcje "dożywotnio" i obrastać w piórka (niektórym władza bije do głowy) gdy Prezydent RP może pełnić maks. 2 kadencje.
to jo04.02.2017, 10:58
To nie jest ważne ile głosów zdobędzie pani Jadwiga. Ważne ile głosów nie zdobędzie Przew. RM , który w zarodku tłumi społeczna krytykę oddolną . To jest naganne . Widać jakie układy w Radzie i w tym samym w mieście panują . To jest obraz chorych samorządów. Tu się działa cium cium ciumcium mocium panie . Co do sprzedania , co do kupienia , to kto spija śmietankę ? sami swoi i ci co pilnują koryta . Kadencyjność coś poprawi ,ale nie wszystko. Koryto jest nadal w łapach swoich , panie przewodniczacy i ..... układu . Teraz zobaczymy czy pójdzie na portalu????
Leming doskonały02.02.2017, 14:46
do : Miastowy i miś
i zdobędzie tyle głosów, ile zdobyła jako kandydatka na radną ;)
Miastowy02.02.2017, 13:01
Jadwiga Nieckarz jako burmistrz zrobiłaby jak nikt dobre zmiany w tym mieście. Trzeba ją przekonać do kandydowania!!!!
emeryt02.02.2017, 09:16
dla miasta nic nie robi sie spolecznie za wszystko placic gdzie te czasy ze pracownicy urzedu miasta pracowali spolecznie przy budowie budynku miasta z panem inz, Jedrysko a jaka byla atmosfera kto by myslal o wasniach to bylo nasze miasto eh gdzie te czasy gdzie ci ludzie
miś02.02.2017, 08:42
Jadwiga Nieckarz na burmistrza !!! Będzie się działo !!!
B101.02.2017, 19:08
Do 321 !X7. ! Od tego siedzenia w domowych pieleszach ,nie widzicie realiów tego miasta,tu zawsze byli wszyscy niezadowoleni obojetnie kto rządził,idżcie do tych kawiarenek ,zjedżcie coś słodkiego,wypijcie dobrą kawę i już się Wam humor poprawi .A jeżeli chodzi o następne wybory macie lepszych kandydatów ???Smiech na sali!!!!!
@BB01.02.2017, 18:44
Pieniądze nie mogą być wydawane na zbytki. Racja. Dlaczego w takim razie są na te zbytki nagminnie trwonione? Odkąd w urzędzie zawitał zły sen fryzjera z miesiąca na miesiąc coraz gorzej.
BB01.02.2017, 18:17
Jaki brak szacunku dla obywateli, ludzie czy nie rozumiecie, że społeczne pieniądze nie mogą iść na takie zbytki, kto to dał pomysł,żeby plakaty tyle kosztowały, ci co wymyślili niech płacą. A ta tablica pod 5 czy mieszkańcy wiedzą ile kosztowała i kto za nią załacił? to wszystko jest nie adekwatne do rangi całej uroczystości.Dlaczego odbyło się to kosztem rodziców i dzieci tejże placówki, te pieniądze są na rozwój dzieci, ich edukację a nie wypasione tablice co ta rada rodziców wyprawia. A za dorożki kto płacił? Tez UM czyli my mieszkańcy?
swojak01.02.2017, 17:45
ale wstyd zascianek piekielko nowotarskie kadencja nie trwa wiecznie
k2401.02.2017, 17:30
Kochana Pani Jadzia.
brawo Pani Jadwigo01.02.2017, 12:19
Pani Jadwigo ! Gratuluję . Tej władzy nie wolno odpuszczać , bo jak sie ich nie szturchnie , to spoczywaja na laurach i myslą ,że jest tak dobrze , że lepiej nie moze byc . Poprzednik Fryźlewicz 18 lat tak powoził ,ze o mało co do emerytury nie dotrwał w samozadowoleniu , a ten nowy ledwo dwa lata i już zadowolony. Dokonuje zmian tam gdzie ich nie potrzeba , a swoich nieudaczników nie tyka . Miały być wielkie prywatyzacje w mzk , w dziwacznym zakładzie Zieleni i "rekreacji" , gdzie faktycznie potrzebne są pilne zmiany , a tam ni chu, chu . Trzeba popędzić to towarzystwo do roboty , bo coś na pewno wysiedzą na jajkach .Wcześniejszych wyborów na pewno nie będzie , ale do wyborów trzeba się już przygotowywać, między innymi zorganizować sprawny i pełny Ruch Kontroli Wyborów w mieście i w powiecie .I szykować odpowiedzialnych ludzi na stanowiska samorządowe.
32101.02.2017, 11:55
do X7
Zgadzam sie z Toba w 100% ...obiecali zlote gory a podsumowanie po 2 latach to doprowadzilo nas do smiechu ...niezly kabaret..osiagniecia kawiarenki za 840tys.w ktorych nikt nie siedzi,przenosiny jarmaku ktory zalatwili poprzednicy ...dobrze ze to juz polowa tych "udanych" rzadow
lo-go01.02.2017, 11:49
Chcemy poznać całość listu. Mamy do tego prawo! Widać wadza zapomniała, kto im płaci
Viki01.02.2017, 11:13
jeżeli tak traktują społeczników, którzy zaangażowali sie w przygotowanie uroczystości to nie wygląda to najlepiej i źle świadczy o koordynacji obchodów 670-lecia
Jubil01.02.2017, 10:36
RIO niech sprawdzi samą panią Nieckarz. 6000 na parę ulotek i jakiś plakacik to chyba jakaś kpina ! Kim ta pani J. jest ? Pytam bo już któreś kolejne zamieszanie z jej powodu w mieście powstaje.
mop01.02.2017, 10:35
Pani Jadzia za chwilę stwierdzi , że jest szykanowana politycznie. Nie należało z Panią Jadzią współpracować i już !!!. To nauczka na przyszłość dla władzy.
danka01.02.2017, 09:41
Arogancja i brak szacunku dla mieszkańców . Długo jeszcze te nawalanki pani Steg będą nam zatruwać życie bardziej od smogu? Może już dość.
sąsiad01.02.2017, 09:28
Ja to przecież Jadwiga Nieckarz,sama o sobie pisze
czas zły01.02.2017, 09:02
Przewodniczący Rady jakiegoś miasteczka przy drodze, które słynie z mafioza w pizzerni, nie pozwoli nawet przeczytać listu mieszkanki. Po co ci ludzie tam siedzą?
jeszcze trochę optymista01.02.2017, 07:47
Brak słów!
grafik01.02.2017, 01:57
6000 zł za plakaty i zaproszenia? To z czego one były zrobione? Ze złota? Chętnie bym łyknął takie zlecenie. Zysk 500%
JA01.02.2017, 01:02
"HONOR, GODNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, WIARA" - hasła nowotarskich obchodów 75 Rocznicy utworzenia Konfederacji Tatrzańskiej
Przewodniczącemu Panu brak HONORU. Burmistrzowi brak Panu GODNOŚCI. Pani vice PRZYZWOITOŚCI brak . WIARA w pieniądze - nasze wydawane na wszystko tylko nie na to co WIELKIE bo PATRIOTYCZNE.
Zobowiązaliście się pokryć koszty na wskazane przez Panią Jadzię materiały promocyjne to wypłacić . Byliśmy obecni na spotkaniu i słyszeliśmy zapewnienia i obietnice w imieniu burmistrza. Wstyd bo to co bezinteresownie dla patriotycznych mieszkańców No Targu robi Pani Jadwiga zasługuje na pełne uznanie i podziw. Nie potraficie docenić JEJ inicjatyw i przedsięwzięć patriotycznych. Brak szacunku przewodniczącego przez przerwanie odczytania skargi jest naganne i podważa wiarygodność włodarzy 670 letniego No Targu.
Panie Burmistrzu, Przewodniczący Rady i wy Radni odrzucając skargę potwierdzacie niewiarygodność włodarzy w wywiązywaniu się z wcześniejszych zobowiązań i to na co NA CELE PATRIOTYCZNE.
PANI JADWIGA HONOROWYM PATRIOTYCZNYM MIESZKAŃCEM NO TARGU.
X731.01.2017, 22:36
No to właśnie nasza władza dobrnęła do ściany. Kłamstwa, manipulacje i arogancji. Pomyśleć, że wszystko co najgorsze osiągnęli po dwóch latach nieporadnych rządów. Same wpadki, przypadki, eksperymenty, mało transparentne gospodarowanie publicznym groszem i jedno wielkie kolesiostwo. Panie burmistrzu, zamiast reagować tak alergicznie i bronić najgorzej pracującego wydziału promocji (hahaha - to jakaś wyjątkowa definicja) oraz poczynań odpowiedzialnej za ten cały bałagan pani Steg, niech no pan spojrzy w lustro i odpowie sobie na pytanie czy zarządzanie polega na słuchaniu pochlebstw i wygłaszaniu tej marnej propagandy sukcesu? Żenujące to wszystko.
Mieszkaniec NT31.01.2017, 22:28
Pani Jadziu to skandal nawet pani listu nie odczytali. Są wyższe instancje do których można wnieść skargę o możliwości popełnienia przestępstwa lub niech RIO sprawdzi wydawanie publicznych pieniędzy. Niech pani nie odpuszcza trzeba zakończyć sprawę prosze nie dać się ośmieszać. Trzymam kciuki-powodzenia!
nie zasługuje/..../31.01.2017, 22:25
chcemy dalszy ciąg listu
NT31.01.2017, 22:21
Ja tam nie doszukiwał bym się niekorzystnego działania urzędników, bo jak to zazwyczaj bywa dostają tylko do wykonania konkretne zadanie. Gdyby to faktycznie była wina podwładnych to Ci na górze nie miel by żadnych skrupułów żeby ich pod...... . Moim zdaniem cała ta sytuacja wynika albo z niedopatrzenia odpowiedzialnych na stanowisku kierowniczym albo z winy samej Pani, która wbrew porozumieniom zadziałała na własną rękę nie znając przepisów a teraz się za nimi chowając. To moje czyste spekulacje, nikogo nie osądzam. pozdrawiam
baciok@31.01.2017, 22:09
Proste pytanie.
1. Czy były protokoły z posiedzeń Komitetu Organizacyjnego?.
obserwator31.01.2017, 22:06
coś jest nie tak skoro tylu radnych ma wątpliwości i wstrzymało się
od głosu
wiktor31.01.2017, 22:00
a można poznać resztę listu?
Echhhh31.01.2017, 22:00
To oczywista zawalanka JIS jak i zamarzające ubikacje i pawilony na płycie Rynku i znowu Radni i Burmistrz biorą to na klatę .
Leming doskonały31.01.2017, 21:55
Pani J. Nieckarz Panu J Stokłosie do pięt nie dorasta. Jak można w ten sposób wypowiadać się o osobie, która się chlubi tym, że jest NOWOTARŻANINEM, który w współczesnej encyklopedii powszechnej ma swoich kilka linijek. Pani Jadziu - ile ich ma Pani ???
Zzz...31.01.2017, 21:30
To się nazywa szacunek do mieszkańców. Czyli rozumiem że jeżeli ktoś ma inne zdanie aniżeli szanowny "Pan" R. to nie przysługuje mu prawo głosu?
Zobacz pełną wersję podhale24.pl