26.04.2020, 19:12 | czytano: 7528

Marek Domański: "Jak długo można grzecznie prosić bez skutku i być ignorowanym?"

arch. Podhale24
NOWY TARG. "To, pod czym podpisali się mieszkańcy należy rozumieć jako ich krzyk rozpaczy i wołanie o lepsze powietrze. Ja to tak rozumiem i również Pan powinien to tak odebrać. Jeżeli ludzie są zdeterminowani to wypowiadają się w sposób zdecydowany i drastyczny. Ja ich rozumiem, bo jestem jednym z nich" - pisze w liście do burmistrza Grzegorza Watychy - Marek Domański.
To odpowiedź nowotarżanina, inicjatora zbierania podpisów pod petycją o "likwidacji smogu". Pod petycją do burmistrza i Rady Miasta podpisało się blisko 1200 mieszkańców. Jak pisaliśmy - urzędnicy podważyli ważność części głosów, a 22 osoby napisały do Urzędu Miasta pismo z prośbą o wykreślenie ich poparcia.
Dodatkowo podważono kolejność procedury - sama petycja powstała już po zebraniu głosów i urzędnicy zastanawiają się, czy ludzie "wiedzieli co podpisują".

W tej sytuacji Grzegorz Watycha napisał do Marka Domańskiego pismo z prośbą o wyjaśnienie "czy podczas czynności polegających na zbieraniu podpisów była w każdym przypadku przekazywana sygnatariuszom treść przedmiotowej petycji", bowiem "napływają pisma, w których ludzie wycofują swoje podpisy uzasadniając to tym, że nie chcą się identyfikować z treścią petycji, ponieważ jak podają - byli przekonani, że podpisują się w słusznej sprawie zwiększenia środków w celu walki ze smogiem w ramach ewentualnych przesunięć w budżecie, a z ww. pisma wynika zakaz wszelkich inwestycji na poczet walki ze smogiem. (cały list publikujemy pod artykułem)

Marek Domański skontaktował się z naszą redakcją, prosząc o opublikowanie tej korespondencji. Oto jego odpowiedź na pismo burmistrza Nowego Targu.

Dotyczy: Petycji w sprawie „ likwidacji smogu w Nowym Targu”
Odpowiedź na pismo Pana Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23.03.2020 r.

W odpowiedzi na Pańskie pismo pragnę przypomnieć, że petycję w przedmiotowej sprawie złożyłem jako osoba fizyczna działająca w interesie publicznym. W petycji przedstawiłem żądanie działania dotyczącego życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, które mieszczą się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Art.3 ustawy o petycjach mówi, że o sensie petycji decyduje treść żądania a nie jej forma. Chcąc zaangażować się w działania związane z likwidacją smogu w Nowym Targu, przyjąłem formę zgodną z ustawowymi przepisami i według mnie adekwatną do istniejącej sytuacji.

Moja historia;
Przeprowadziłem mnóstwo rozmów z mieszkańcami. Nie było ani jednej osoby która by była zadowolona z jakości powietrza w naszym mieście. Mieszkańcy prosili mnie abym podjął działania w tej sprawie i zapewnili o swoim zaufaniu do mojej osoby.
Niezadowolenia i żale mieszkańców przedstawiałem kilkakrotnie na sesjach Rady Miasta. Widząc, że to nikogo nie rusza i będąc przekonanym, że Władze ignorują moje wystąpienia, nie poddałem się ale podjąłem dalsze działania.
Patrząc na determinację mieszkańców obiecałem im, że na ręce burmistrza złożę petycję w sprawie smogu. Moim warunkiem złożenia petycji było ich zobowiązanie, że podpiszą się pod swoimi stwierdzeniami, które najczęściej poruszali gdy z nimi rozmawiałem na temat smogu. Podczas rozmów z mieszkańcami najczęściej wypowiadane treści to, cytuję:” Panie Domański, rozbudowują dom kultury, robią ścieżki rowerowe, a po co nam to wszystko jak nie ma czym oddychać. My nie chcemy żadnych inwestycji dopóki będzie nas zatruwało to smogowe powietrze”. Sprecyzowałem ich żądania i oświadczenia w dwóch zdaniach i przekazałem do podpisu. W ten sposób zebrano przeszło 1000 podpisów (mam jeszcze kilka list które dotarły do mnie już po dacie złożenia petycji) osób, które wiedziały i widziały co podpisują i były bezpośrednio tym zainteresowane. To mnie bardzo zmotywowało do w/w działania, ponieważ nikt by nie uwierzył jak zdeterminowani są ludzie którzy w okresie grzewczym muszą oddychać smogiem. Zdawałem sobie sprawę, że Nowotarżanie oczekują ode mnie przekazania lokalnym władzom ich oświadczeń i żądań pozbycia się smogu.

Odpowiedź:
Fizycznie nie było to możliwe abym poszedł do przeszło tysiąca osób (bo takiej liczby się spodziewałem) i dał każdemu do czytania moją petycję, która przypuszczalnie nie zawierała by tak radykalnych żądań i oświadczeń pod jakimi podpisali się mieszkańcy. Ja świadomie i z przemyśleniem zmieniłem kolejność czynności, aby mieć twarde argumenty sporządzając przedmiotową petycję. Opracowując petycję kierowałem się tylko i wyłącznie żądaniami i oświadczeniami pod którymi podpisali się zainteresowani mieszkańcy miasta. Nie wniosłem do petycji żadnych innych treści, które mogłyby zaskoczyć i zbulwersować zainteresowanych tematem mieszkańców.
Petycję wraz załącznikami dostarczyłem do Urzędu Miasta a jej treść dla zainteresowanych zamieściłem w lokalnych mediach zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. Taką formę sporządzania petycji uznałem za najwłaściwszą.
Pani Natalia *** przysłała mi wiadomość, że ona i osiem innych osób zmieniły zdanie w zakresie swoich żądań i oświadczeń, a tym samym wycofują swoje podpisy. Nie jest to dla mnie w pełni zrozumiałe. Na tym etapie petycji nie powinno się tego robić. To nie jest poważne. Ja również mógłbym donieść listy z podpisami, które dotarły do mnie po dacie złożenia petycji w Urzędzie Miasta. Jednak uwzględniając wolę Pani *** i Jej znajomych, proszę aby ich podpisów nie brać pod uwagę przy rozpatrywaniu petycji. O innych osobach, które miały wycofać swoje podpisy nie wiem, bo nie mam na to dowodu. Łatwo zauważyć, że przeszło 1000 osób nie zmieniło zdania. W związku z tym należy kontynuować czynności w celu rozpatrzenia petycji.

Mieszkańcy w swoich żądaniach i oświadczeniach nie mówią o zakazie wszelkich inwestycji. Mówią, że nie chcą żadnych inwestycji dopóki nie zostanie zlikwidowany smog. Czyli żądają, aby nie podejmować żadnych nowych inwestycji, a wszelkie możliwe środki przeznaczyć na likwidację smogu. Tym samym żądają, aby likwidacja smogu była zadaniem priorytetowym dla Burmistrza i Rady Miasta. Na ten czas dla mieszkańców likwidacja smogu to najważniejsza i najbardziej konieczna inwestycja. Nie ma to nic wspólnego z realizacją zadań i obowiązków wynikających z funkcji Burmistrza jako organu wykonawczego i związanymi z tym nakładami.

Zakończenie:
Szanowny Panie Burmistrzu, to pod czym podpisali się mieszkańcy należy rozumieć jako ich krzyk rozpaczy i wołanie o lepsze powietrze. Ja to tak rozumiem i również Pan powinien to tak odebrać. Jeżeli ludzie są zdeterminowani to wypowiadają się w sposób zdecydowany i drastyczny. Ja ich rozumiem, bo jestem jednym z nich. Jak długo można grzecznie prosić bez skutku i być ignorowanym? Ludzie widzą, że znaczne środki są wydawane na wszystko tylko nie na likwidację smogu. Logiczne myślenie wskazuje, że zaawansowane inwestycje trzeba dokończyć przy założeniu, że w najbliższym czasie zostaną wygospodarowane i zaoszczędzone znaczne środki na likwidację smogu, z budżetu miasta lub z zewnątrz. Gdyby nie znalazły się środki na podjęcie zdecydowanych kroków w walce ze smogiem, to może trzeba wstrzymać np. rozbudowę domu kultury a środki przesunąć na likwidację smogu.

Panie Burmistrzu, równocześnie należałoby poinformować wtedy wszystkich publicznie, że nie wiedział Pan, że ochrona zdrowia i życia mieszkańców jest pierwszym i najważniejszym obowiązkiem Burmistrza.

Należy brać przykład z naszego Rządu. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, nasz Rząd „zatrzymał Polskę”. Ochrona zdrowia i życia obywateli jest i musi być priorytetem dla wszystkich władz publicznych, włączając w to również i Pana. Tego priorytetu właśnie żądają mieszkańcy naszego miasta. Również i ja, jako mieszkaniec Nowego Targu żądam tego samego w mojej petycji.

Z wyrazami szacunku,
Marek Domański

---
Inicjator akcji zbierania podpisów pod petycją nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z radnych, ponieważ jest za granicą. W obecnej sytuacji - nie ma możliwości wrócić do kraju.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
xxx01.05.2020, 11:28
Burmistrz do zapomnienia !
no proooooooszę01.05.2020, 10:27
Ale sorry - jak on długo "prosi" ? Dwa - no może trzy miesiace temu nie wiedzialem ze ktoś taki istnieje (dopóki nie wystąpił na sesji rady) Uaktywnił sie z nikąd i pyta jak długo można prosić ? Poza tym prosić to znaczy m.in. uzyć słowa "proszę" a ja tu czytam że on tylko żąda i nakazuje władzy żeby zmieniła mentalnosć górali hahahhaha. Po pierwsze i ostatnie trza być góralem żeby to zrozumieć że mentalności tutajszych się nigdy nie dało zmienić i nie da.... chyba że sie pojedzie za śmieszną wielką wodę...
Kiczora27.04.2020, 23:58
Miasto zostało ukarane przez służby wojewódzkie za niewłaściwą realizację programu Czyste Powietrze ale pan burmistrz ma to najwidoczniej w nosie. WIOŚ ma w nosie i obywateli miasta ma w nosie. A Nowy Targ został Smogową Stolicą Polski.
Powinien podziękować P. Domańskiemu /.../
besala27.04.2020, 19:13
Pan Marek Domański upomina się za nas wszystkich o prawo do czystego powietrza! Niestety, nie tylko w Polsce, ale i w Nowym Targu największym wrogiem władzy jest obywatel świadomy swoich praw i obowiązków. Społeczeństwo obywatelskie jest dla zachłyśniętych władzą szczególnie niebezpieczne bo trudno się nim manipuluje, jest odporne na populizm i potrafi skutecznie upominać się o swoje prawa. Być może część podpisów była nieczytelna, być może część była niepełna, ale nie zmienia to faktu, że bardzo wielu mieszkańców Nowego Targu poparło Pana Domańskiego i to jest w tym wszystkim najważniejsze! Szukając nieścisłości burmistrz Watycha po raz kolejny się skompromitował!
Eco27.04.2020, 16:15
Chwała Panu Markowi , ale gdzie są nasi radni żaden nie podejmuje wezwania . A pan Jabcoń od czego ? Ciekaw jestem jego zdania rozwiązania problemu przecież chyba za coś bierze pieniądze.
Potencjalny inwestor27.04.2020, 13:37
Jakiś nowonawiedzony blokos ?
Nie smogowi!!!!!27.04.2020, 10:15
Marku gratuluję Ci wytrwałości. Grzecznie ale konsekwentnie.Co tu gadać zawsze taki byłeś.Ludzie są Tobie wdzięczni za to co robisz. I mamy nadzieję że w końcu nasza władza którą wybraliśmy zacznie wsłuchiwać się w to czego chcemy. Obserwując poczynania Burmistrza i tej pani zastępczyni, która kieruje Burmistrzem i stawia, na imprezy kulturalne i zabawy okolicznościowe to wychodzi im to nie źle. Ale przecież nam nie o to chodzi. Oni realizują wyraźnie swoje potrzeby rozrywkowe.Po to im ten nowy rozbudowany dom kultury. My mamy już dość tego smrodu. Chcemy oddychać zdrowym powietrzem. To nas kręci i tego żądamy Panie Burmistrzu. Niech sobie Pan dobierze bardziej rzeczowego zastępcę.
@*** ,kolesiostwo27.04.2020, 10:08
Masz rację nie ma Nowy Targ szczęścia do władz najpierw MF i EZ teraz też
ekipa o której można napisać to samo .
plandemia27.04.2020, 09:15
tak , moze w koncu zajmiecie sie CHEMTRAILS I 5G?! jesli tak dbacie o nasze zdrowie jak mowicie i piszecie.
Ryszard27.04.2020, 09:00
Hehe ale mydlicie ludzią oczy...Sprawa smogu jest samoczynna do rozwiązania gdyż stare piece nie są nie zniszczalne wiec i tak po latach użytkowania dokonuje się ich żywot. a same dostępne na rynku piece są juz w nowych technologiach eko produkowane.Geotermalne jest i była potrzebna gdyż to inwestycje na lata ale kosztują ca. Sami chcieliście być miastowi to wiatrem raczej pachnieć nie będziecie tutaj.No chyba że chcecie przypomnieć sobie swoją młodość zaszła i wprowadzić na miasto wypas owiec innego rodzaju bydła.zresztą tez by wam nie pasowało bo pojawił by się problem g.... Ścieżki rowerowe działają pro zdrowotnie i wpływają na kondycję ludzi fizyczna jak i psychiczną. sama inwestycja ma być jedną z sieci krajowych szlaków rowerowych i sciagajacych większą liczbę fanów tych dwóch kółek. a za nimi turystów. Jeśli czynic kroki walki ze smogiem to będzie budowana również obwodnica która odciazy troszkę ruch w mieście. Przecież pan Burmistrz nie weźmie worka i nie będzie do niego łapał smogu nad miastem.To każdy z was przyczynia się do jego powstania.i nic nie da jeśli każdy z osobna o tym nie pomysli.to samo się tyczy niszczenia przy drózkach rowerowych znaków , tablic i wiat .Chcecie pięknego czystego miasta a sami śmieci cie i niszczycie. Tez p Burmistrz wam zawinił? wszędzie walają się papierzyska , butelki i puszki.
Baca27.04.2020, 06:43
Proponuje zakazu opalania najgorszy mialem cieplowni w Nowym Targuto sie opamieta Pan Domanski jak mu bedzie zimno w bloku chce zeby mieszkancy pozamarzali w swoich domach...
Bb26.04.2020, 23:30
Ja też chcę wycofać swoje poparcie dla ronda do colorparku, ponieważ urzednicy podali że miało być w innym miejscu
Tomek26.04.2020, 22:52
Myślę że priorytetem inwestycji powinno byc zwiększenie środków na walkę że SMOGIEM w Nowym Targu, miastem wiodącym w największym zanieczysczeniu powietrza w Polsce, wyprzedzając wielkie aglomeracje. Nie jest to problem tegoroczny ani zeszłoroczny ale ciągnący się od lat, więc planując budżet na lata trzeba było myśleć o ludziach i ich zdrowiu a nie wydawać ponad 20 milionów na remont MOK-u z którego i tak spolecznosc by korzystała, wytrzymała by jeszcze parę lat bez remontu. Panie burmistrzu nie przeszkadza Panu że tu śmierdzi ? Przez lata mieszkałem w Krakowie, mimo milionowego miasta nigdy takiego zanieczyszczenia nie było. Czyżby trzeba było spowrotem tam jeździć, pooddychac świeżym powietrzem na zakorkowanych alejach. ?
Ceper26.04.2020, 22:37
Mój krzyk rozpaczy to ubolewanie nad świadomością nowotarżan ,nie spodziewałem się aż tak niskiego poziomu .....niech się wobec tego dusza !!!!
Mieszczanin26.04.2020, 22:10
nie przebywa za granicą /.../
olo26.04.2020, 21:58
Brawo Domański !!!!!!!!!
Swój26.04.2020, 20:01
Pan Watycha ma w nosie nasze zdrowie. Jesienią zlikwidował ekopatrol. Przez cała zimę nie miał kto kontrolować kotłów. Zrobił pokazówkę z dronem i tyle. Cieszę się, że jest inicjatywa obywatelska, którą torpeduje Watycha, ale będzie ona na tyle skuteczna, że wysadzi go ze stołka. Król jest nagi i wszyscy to widzą tylko dwór krzyczy 56%, 56%... Bywoj Grzesiek
kolesiostwo26.04.2020, 19:47
Watycha do odwołania. Wstążki umie powiesić imprezkę zorganizować za raucik zapłacić 23 tysiaki ale czy takiego burmistrza potrzebujemy? Otoczył się dworem kolesiów i stworzył sitwiarski układ. A to dopiero początek potem jeszcze Geotermii która wydrenuje portfele emerytów z bloków. Cofnął miasto o lata świetlne. Zrobił czarny PR i miasto jest postrzegane jako najbardziej zasyfione w Polsce! Moi znajomi z politowaniem na mnie patrzą jak się gdzieś w Polskę ruszam. Nowy Targ kojarzy się wyłącznie ze smogiem! A Watycha ze Stegową od pięciu lat się bawią. Tylko zabawa w głowie no szok. Na taczki z takim burmistrzem
Dan26.04.2020, 19:45
Burmistrzu to inicjatywa obywatelska i do roboty a nie klody pod nogi .
***26.04.2020, 19:20
tak Watycha traktuje obywateli miasta. Kocha i szanuje przed wyborami a potem szczuje. Tylko poważa kolesiów i dwór. Maseczki od studia rzęs i paznokci kupuje i w NTVK mówi że tak wspiera przedsiębiorców. Zorganizujmy referendum bo to najsłabszy burmistrz w dziejach miasta. Parking na Kościuszki dwa lata opóźnienia. Remont MOKu przepłacony o 15 mln w stosunku do planu. Dworzec PKP od pół roku nieczynny. Wszystko czego się nie tknie to jedna wielka katastrofa. Nowy Targ w ciągu czterech lat stał się Smogową Stolicą Polski.
ta ruda26.04.2020, 19:14
Zakaz turystyki=mniej aut na zakopiance i okolicy= malusi smog i tyle w temacie
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl