08.04.2022, 13:07 | czytano: 5023

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Targu: jeszcze jej nie ma, a już wzbudza emocje. Niestety te złe.

Skwer przy ul. Kopernika/ zdj. SPalka
NOWY TARG. Gdy kilka lat temu przymierzano się dopiero do przebudowy ówczesnego Miejskiego Ośrodka Kultury - zdecydowano, iż z budynku przy al. 1000-lecia wyprowadzona zostanie biblioteka. Ma ona od 2019 r. tymczasową siedzibę przy ul. Kolejowej, w budynku PZU. W tym roku kończy się umowa najmu, więc przyspieszono decyzje o budowie nowego obiektu. Stanąć ma on przy ul. Kopernika.
"Zabezpieczamy 70 tysięcy na koszty honorarium dla sądu konkursowego, w którym znajdą się przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich z Krakowa" - ogłosił burmistrz Grzegorz Watycha.
Radny Szymon Fatla już pod koniec ub. roku przestrzegał, że usadowienie w tym miejscu nowego, dużego obiektu i likwidacja terenów zielonych - nie wzbudzi entuzjazmu mieszkańców. Pisaliśmy o tym w artykule Biblioteka z nowym adresem. Szykuje się problem z jej nową lokalizacją.

Tak też się stało. Grupa osób zrzeszona pod hasłem "Nowy zielony Targ" już rozpoczęła akcję obrony terenu - najpierw starając się o objęcie jednego z drzew ochroną - jako pomnika przyrody, a następnie o zmianę terenu w planie zagospodarowania przestrzennego na "zielony" (zobacz artykuł Nowotarska akcja ochrony drzew).

Radny Fatla podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożył interpelację, w której namawia do "przemyślenia na forum miejskim kwestii budowy".

Radny argumentuje

Przedstawił też kilka argumentów: "W obliczu wysokiej inflacji, rosnących kosztów po stronie samorządów, a także niepewności na rynkach związanej z wojną na Ukrainie, należałoby na nowo przemyśleć zasadność wydatkowania środków publicznych na budowę nowego obiektu, a w przyszłości - znaczących środków na jego utrzymanie. Kolejnym czynnikiem, na który uwagę zwracają mieszkańcy osiedli mieszkaniowych w okolicy planowanej inwestycji ul. Kopernika - jest fakt, że przyczyni się ona do zmniejszenia powierzchni terenów zielonych i dalszego zagęszczenia zabudowy. Jest to szczególnie niekorzystne ze względu na zanieczyszczenie powietrza (mniejszy przepływ powietrza), a także możliwości retencjonowania opadów przez glebę (zabetonowany teren odprowadza wodę do kanalizacji deszczowej)."


Wskazuje, że na terenie Nowego Targu "istnieją budynki w zarządzie Miasta, bądź innych instytucji, które mogłyby pomieścić nową siedzibę biblioteki". Proponuje podjąć rozmowy ze starostwem - wszak wkrótce zwolni się piękny i historyczny budynek Sokoła - skąd wyprowadza się Zespół Szkół nr 1. "Z pewnością istnieją przesłanki po stronie Miasta, jak i powiatu - by zawrzeć porozumienie i po wyprowadzce szkoły nadać temu budynkowi nowe życie. Za takim rozwiązaniem przemawiają także jego dogodne położenie w centrum i bliskość przystanków komunikacji publicznej, a także miejskiego parkingu" - wymienia.

Burmistrz odpowiada

W odpowiedzi burmistrz przypomina, że "temat nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu jest przedmiotem dyskusji od 2016 roku. Już wówczas zapadły decyzje o konieczności wyprowadzenia biblioteki z ówczesnej siedziby w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, który był przygotowywany do gruntownej modernizacji. Temat był dyskutowany zarówno na forum Rady Miasta jak i ówczesnej Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Inwestycji, przekształconej pod koniec 2016 roku w Komisję Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Już wtedy zastanawiano się, czy budować nowy obiekt, czy wykorzystać któryś z istniejących budynków w mieście, np. budynek Szkoły Podstawowej nr 1. Wówczas stwierdzono, że Miasto Nowy Targ nie posiada budynku o standardach odpowiadających potrzebom nowoczesnej, spełniającej nie tylko funkcję książnicy biblioteki".

To wtedy zdecydowano się na lokalizację nowej siedziby biblioteki na terenach miejskich przy al. Kopernika. Przy okazji rozpoczęto regulację stanu prawnego nieruchomości. Po ich zakończeniu przystąpiono do prac przygotowawczych, związanych z procedurą wyboru projektu dla nowej siedziby MBP.
"Przypomnę, że najważniejszym atutem przemawiającym za lokalizacją biblioteki w powyższym miejscu jest jego położenie. Znajduje się w centrum osiedli wielorodzinnych zamieszkałych przez połowę mieszkańców Nowego Targu, ma dogodny dojazd, a jego powierzchnia jest odpowiednia pod planowane przeznaczenie. Możliwość realizacji biblioteki w tym miejscu została wpisana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 34 Spółdzielnie Mieszkaniowe, co było referowane na Sesji Rady Miasta w dniu 29 lipca 2019 roku, na której plan ten był uchwalony. Uchwała w sprawie przyjęcia tego planu została podjęta 20 głosami radnych, przy jednym wstrzymującym się. Żaden z radnych nie kwestionował wówczas tej lokalizacji. Przypomnę również, że podczas dwóch wyłożeń do wglądu publicznego projektu tego planu, żadna z kilkudziesięciu złożonych uwag nie dotyczyła wyznaczenia w tym miejscu terenu usług publicznych" - pisze w odpowiedzi Grzegorz Watycha.


Zdaniem burmistrz "wokół budynków wielorodzinnych w sąsiedztwie tego terenu istnieje dużo zielonych enklaw, a niedaleko na tzw. “dróżkach” zlokalizowany jest piękny, odnowiony park z placami zabaw dla dzieci. Pisanie o ograniczaniu przewietrzania tego terenu w kontekście bezpośredniego sąsiedztwa istniejącego, dużego budynku administracyjno-usługowego Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który szczelnie otacza teren wskazany pod budowę biblioteki od strony zachodniej i południowej, służy jedynie wzbudzeniu negatywnych emocji wśród mieszkańców i włączeniu do merytorycznej dyskusji nad lokalizacją siedziby biblioteki argumentów wyłącznie emocjonalnych.

1/3 zieleńca musi zostać, a obiekt będzie "piękny, funkcjonalny, nowoczesny"

W kontekście "obaw dotyczących likwidacji terenów zielonych i dalszego zagęszczania zabudowy", burmistrz dodaje, iż "parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa plan miejscowy, który nakłada obowiązek wyznaczenia na terenie działki budowlanej min. 30% powierzchni biologicznie czynnej, więc co najmniej 1/3 terenów zielonych na tym obszarze pozostanie, spełniając m.in. funkcje retencyjne, jak i po uporządkowaniu, służyć będzie nie tylko użytkownikom biblioteki, ale i mieszkańcom tej części miasta".

Dodaje, że nowa biblioteka ma być budynkiem "spełniającym funkcje nowoczesnej jednostki kulturotwórczej, miejscem spotkań i integracji społecznej z optymalnym wykorzystaniem terenów zielonych. Temu ma służyć planowany konkurs architektoniczny, który pozwoli wybrać projekt pięknego i funkcjonalnego obiektu najlepiej odpowiadający zdefiniowanym problemom".

Odnosząc się do wskazanego prze radnego Fatlę budynku "Sokoła", jako miejsca gdzie mogłaby zostać przeniesiona miejska biblioteka, burmistrz dodał, iż nieruchomość należy do starostwa powiatowego "i nic nie wskazuje na to, aby właściciel, pomimo przewidzianych przenosin Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana do budowanej obecnie nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II, zamierzał pozbywać się tego budynku". Zdaniem samorządowca "nieoczywista jest również przydatność tego pięknego i historycznego budynku dla nowej siedziby biblioteki, która winna odpowiadać specyficznym potrzebom tego typu działalności nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale i funkcjonalnym".

"Jeżeli jednym z głównych celów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej jest przyciągnięcie do biblioteki młodych czytelników, to jedynie nowoczesny obiekt ma szansę spełnić te oczekiwania" - podsumowuje burmistrz Watycha.

s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
czytelnik książek, ale tych kupionych w księgarni13.04.2022, 09:47
Najwyższa pora, aby cała rada naszego miasta razem z p. burmistrzem zastanowili się nad swoimi decyzjami. Za Waszej kadencji zadłużyliście miasto, wasze pensje wołają o trwoge do nieba. My musimy płacić duże podatki od nieruchomości i nikt się nie zastanawia czy mieszkańcy mają na ten obowiazek.
Przecież wiemy kto stara sie o działki pod zabudowę. Kto dzierżawi działkę miejską, na której jest trochę "dziadostwa". Wynajmuje, po to aby potem wykupić ten teren.Ten teren potrzebny mu jest na rozszerzenie obecnej działalnośi swojej i swoich dzieci.Będzie ogromna "Plama" na ich rodzie i nazwisku p. burmistrza W.
Opamiętajcie się!!! Jesteście gorsi niż komunistyczna władza.
W obronie Miasta10.04.2022, 01:05
Do mieszkańca
Odnoszę wrażenie że Pan/Pani nigdy nie wyjeżdżał z Nowego Targu. Bardzo proszę wybrać się co njmnij do Krakowa lub innych miejscowości w których znajdują się właśnie stare budynki i zobaczyć jak mogą wyglądać perełki architektury
Jak można je przystosować do obecnych czasów i wymogów dla osób niepełnosprawnych.To właśnie większość państwowych instytucji lokuje się właśnie w takich budynkach co daje im prestiż i jest ich dumą, więc twierdzenie iż biblioteka nie może być w takim budynku to jakieś brednie, jak też twierdzenie że budynek nie odpowiada architektonicznie. Za to kolejne bezsensowne trwonienie pieniędzy publicznych to jest w porządku, szczególnie w dzisiejszych czasach.
To właśnie Pan Fatla mierzy czas według dzisiejszych realiów i zachowuje szczególny rozsądek, którego Panu/Pani brakuje szczególnie w czasach tak wielkiego kryzysu.
To jest ogromne szaleństwo wydawanie pieniędzy których z pewnością jeszcze nie mają, na inwestycje nie przynoszące dochodu.
Reasumując twierdzenie Pana/Pani iż to nowy i przystosowany budynek jest niezbędny, to zgoda na przystosowany, ale niekoniecznie nowy, w szczególności kosztem niszczenia pięknego drzewostanu dającego schronienie starszym osobą odpoczywającym na ławeczkach, przed żarem letniego słońca, jak też wycinanie ostatnich drzew w sąsiedztwie kotłowni miejskiej generującej ogrom zanieczyszczeń i hałas
Należy również wspomnieć o ilości samochodów Nauki Jazdy jeżdżących nieustannie właśnie w tym rejonie które to generują ogromne korki co za tym idzie również spore zanieczyszczenia środowiska.
xy09.04.2022, 18:55
No i znowu ktoś zaprojektuje coś na miarę Nowego Jorku a nie Nowego Targu. Nie mam nic przeciwko MCK, ale tu się zupełnie nie odnajduje, wręcz szpeci. Miasto zatraca powoli swoją małomiasteczkową, ciepłą atmosferę przez takie wielkopańskie budowle, więc lepiej już poprzestać na tym, co się stało i nie tworzyć następnych gmachów. Rzeczywiście galeria Stopiaka już sto razy lepsza niż MCK, czyli są tacy co jednak potrafią.
Goralka09.04.2022, 15:51
Dlaczego miasto Nic nie robi w sprawie poprawienia powietrza w mieście, panie burmistrzu to skandal że zajmuje się pan wszystkim innym tylko nie tym tematem ! dlaczego została wyprowadzona biblioteka z budynku MOK ? Dlaczego miasto traci obywatelskie pieniądze wydając je na czynsz za czytelnie funkcjonująca w budynku PZU ? dlaczego burmistrz upiera się aby wybudować nową czytelnie w miejscu drzew i dlaczego nie zmodernizować budynków na przykład sokół, teren dawnej apteki na ulicy wojska polskiego ? Dlaczego zabezpieczono 70 000 zł które kierowane są w Krakowskie ręce dlaczego nie szanuje się lokalnych architektów ? Dlaczego zmiany planu zagospodarowania ul Kopernika i próba budowy biblioteki odbywa się tak po cichu ?
co jest naprawdę grane?09.04.2022, 15:28
Jak to jest, że przed rozbudową MOK mógł pomieścić salę widowiskową i bibliotekę oraz wiele innych pomieszczeń, a po rozbudowie MCK nie jest w stanie pomieścić z powrotem biblioteki? To co to za rozbudowa "pomniejszająca" była?
taka prawda09.04.2022, 10:52
Ale czemu nie może być z powrotem biblioteki w MCA? Skoro jest tam izba regionalna to w czym problem z lokalizacją biblioteki? W obecnych czasach nie buduje się już tak dużo obiektów publicznych. Przecież to trzeba później utrzymać, ogrzać itd.. Niepotrzebne generowanie wydatków i obciążanie budżetu miasta na kolejne wiele lat. A do tego dewastacja terenów zielonych, jeżeli budowa nowej biblioteki ruszy w zakładanym miejscu.
kolex09.04.2022, 09:01
Niezbędność biblioteki w obecnej sytuacji-nadchodzacego wielkiego kryzysu ekonomicznego.
......................
Nie karty czytelnicze, ale dyskretna, miarodajna obserwacja częstości korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
W skrajnym przypadku udostępnić biblioteki szkół średnich.
.........................................................
Pilna potrzeba to, ogrzewanie domostw mieszkańców na obrzeżach miasta.
Inwestować w centralną magistralę ciepłowniczą lub geotermię.
Przedstawić realne koszty przyłączy a, wtedy nie trzeba będzie straszyć ludzi karami za ogrzewanie węglem.
Ada08.04.2022, 22:32
Człowiek, który pozbawiony zostaje kultury, jest pozbawiony tym samym swe- go człowieczeństwa, zostaje odarty ze swej godności, czyli właśnie z suwerenności11. Dlatego też bez kultury suwerenność narodu nie mogłaby się utrzymać. Jak pisze Jan Paweł II ?Naród istnieje ?z kultury? i ?dla kultury? Naprawdę nic w MCK nie znaleźliście dla siebie ?? Były koncerty od opery, operetki po Piaska, był teatr .. jest kino dla dorosłych i dzieci. Cena mam wrażenie, że piszą ci którzy nigdy nic nie wybudowali !!! Co do nowej MB Moze faktycznie miejsce na Berekach byłoby lepsze ;), ale biblioteka jest potrzebna!! Ksiazki są potrzebne, większość nie czyta a mówią ze ubogi jest ten który ma w domu większy telewizor niż półkę na książki
Pinki08.04.2022, 22:23
Pomysł jest durny, tak jak wyprowadzenie biblioteki z MOK-u. Ale żeby zacytować powiedzenie: "Z kogo się śmiejecie? Z siebie się śmiejecie." Wybraliście go w pierwszej turze. To do kogo macie pretensje? Do siebie miejcie pretensje. I baczcie żeby ani on, ani nikt z jego kamaryli nie został burmistrzem w następnych wyborach. A jest taka groźba.
Dobrych snów.
rr08.04.2022, 20:44
Mieszkancy swoje, a Watycha swoje. Od... się facet od tego skwerku i buduj bibliotekę gdzie indziej.
utopia08.04.2022, 20:20
Ja chyba śnię - "70 tysięcy na koszty honorarium dla sądu konkursowego, w którym znajdą się przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich z Krakowa". Ludzie, to nie mieści się w głowie co oni robią z pieniędzmi publicznymi. Przecież po doświadczeniach skrajnej niegospodarności i wyrzuceniu 36 milionów na modernizację (!) starego MOKu, obecny skok na kasę zaczyna jeszcze bardziej zdumiewać. Sam MCK w wydaniu tandemu Steg/Watycha stał się najdroższy bubel architektonicznym i zupełnie niefunkcjonalnym klocem z dziesiątkami uchybień, absurdów i estetycznych potworków. Dno. A teraz te same bzdury wygłaszane bez pokrycia o obiektach "pięknych, funkcjonalnych i nowoczesnych" (prawie tak udanych jak P&R z fruwającymi deskami). No chyba według wzorców Królowej Nowotarskiego Kiczu.
wstążki & kolesiostwo08.04.2022, 17:58
Krótkowzroczność nieudolnego Watychy jest wręcz porażająca.Tylko dlatego że ona tak chce?
...08.04.2022, 17:23
Nic tylko budować, budować, budować, a potem kosztami utrzymania obciążyć mieszkańców. A w środku zrobić potem po roku miejsce spotkam dla posłów, PIS, imigrantów ..................
@08.04.2022, 16:57
Może spółdzielnie odsprzeda część pawilonu pod bibliotekę ? . Budynek ma swoje czasy dawno za sobą
ewa08.04.2022, 16:27
siedzibę może i ma w PZU, ale nawet nie ma napisu że tam się znajduje. jest tylko PZU widoczne.
Blokers08.04.2022, 15:39
Burmistrz i jego świta - obrażalscy, zawistni i bez wizji ludzie, z kompletnie słabym wyczucie gustu. Nie chcemy biblioteki w tym miejscu. Niech sobie zbudują na gorczańskiej albo kolejowej
Mieszkaniowy08.04.2022, 15:23
Dość. Koniec. Wybudowaliście MCK gdzie nawet ciężko drzwi otworzyć. Pusto, głucho. Zabiliście kulturę w tym Mieście. Dość kucia rzeźb i niszczenia kultury. Nie pozwolimy tam budować żadnej biblioteki
Mieszkaniec08.04.2022, 15:20
Radny Fatla chyba mierzy świat według swoich potrzeb. Nie wyobrażam sobie korzystania z budynku ?Sokoła? przez osoby niepełnosprawne (korzystanie przez te osoby z obecnych budynków, w których mieszczą się biblioteki to też duży problem, a w budynku PZU, gdzie winda dojeżdża tylko do II piętra i do wypożyczalni trzeba pokonać Golgotę, to już wręcz kpina z ludzi, którzy mają problemy z poruszaniem się). Dlatego nowy i przystosowany budynek jest niezbędny, a miejsce jest sensowne.
Jarek kefir08.04.2022, 13:44
Zanim zaczniemy dyskutować o bibliotece, to może najpierw sprawdźmy, ile osób z niej korzysta. Bo koszty będą ogromne a jednak mamy XXI w. i każdy z nas ma dostęp do tysiąca książek w telefonie czy czytniku. Miejska Biblioteka raczej nie ma w swoich zbiorach dzieł wartych ochrony w budynku za miliony.
Dlatego zadaje pytanie: dla kogo ta biblioteka? Tak jak muzeum drukarstwa, dla ciepłych posadek?
Mietek z bloku08.04.2022, 13:43
Nie popuścimy tego skweru. Tym razem to mieszkańcy bloków a nie Grela wywiozą Watychę na taczkach. Nie będziemy czekać do wyborów. Strata czasu! Nie ma zgody na niszczenie zieleni, kolesiostwo i wieczne balowanie
kuba08.04.2022, 13:42
niech ten człowiek (Watycha)niczego juz więcej nie buduje
chyba, że prywatnie i za swoje !!!!!
cyt;obiekt będzie piękny funkcjonalny nowoczesny...
widzimy to w nowym MCK za 36mln oraz Park and Drive i jesteśmy przerażeni,
Stopiak ma ładniejszą galerię niż to coś.
p.Grzegorzu panu już dziękujemy....
pana pomysły demolują to miasto !!!
nowotarżanka08.04.2022, 13:29
a co z miejscami parkingowymi dla biblioteki, już dzisiaj w tym rejonie ich brakuje
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl